Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Uskupení “21” oceňuje, že ODS/KDU-ČSL využilo nabídku k diskusi o sestavení většinové krajské koalice

Uskupení “21” oceňuje, že ODS/KDU-ČSL využilo nabídku k diskusi o sestavení většinové krajské koalice

9. 11. 2020

Váží si tohoto logického kroku.

Je dobře, že jasně zazněly také požadavky, kterými je účast na tomto projektu podmiňována, tedy:

nominace hejtmana z ODS/KDU-ČSL
dvě další místa v Radě kraje pro ODS/KDU-ČSL
gesce životní prostředí, kultura, památková péče a doprava
nominace předsedy Komise pro sociální oblast

Uskupení “21” oceňuje, že ODS/KDU-ČSL využilo nabídku k diskusi o sestavení většinové krajské koalice

Uskupení “21” oceňuje, že ODS/KDU-ČSL využilo nabídku k diskusi o sestavení většinové krajské koalice

Chápeme návrh tříčlenného zastoupení v Radě kraje, včetně nominace hejtmana jako výchozí bod se snahou o maximalizaci pozic, nicméně takto formulovaná východiska vnímáme jako ne zcela odpovídající proporcionálnímu a vyváženému zastoupení subjektů v budoucí krajské vládě.

I přesto, že na žádném z jednání nezazněla výhrada k nominaci Petra Kulhánka na post hejtmana, rozhodli jsme se dát tuto nominaci k dispozici. Necháváme tak na jednotném bloku "21", koho v případě ustavení většinové koalice bude nominovat.

Z výše uvedeného také plyne návrh na modifikaci přednesených požadavků tak, abychom dostáli základním principům vyváženosti a partnerského přístupu. Předpokládáme projednání tohoto návrhu v orgánech ODS i KDU-ČSL před další schůzkou.

Pevně věříme, že korektní diskusí dojde k základní vyvážené dohodě a bude tak možné ve společně akceptovaném složení začít pracovat především na prioritách a koncepci jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro budoucnost kraje, nikoli jednotlivců. 

Věříme však, že se nám společně podaří nalézt spravedlivé rozložení sil, které bude základem dlouhodobé korektní spolupráce.

 

Za jednotný blok "21",

Petr Kulhánek, Vojtěch Franta, Vít Hromádko, Josef März, Patrik Pizinger