Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Transformace regionu? Musíme šlápnout do pedálů!

Transformace regionu? Musíme šlápnout do pedálů!

28. 9. 2021

Karlovarský region má mnoho problémů, se kterými se za celá desetiletí prakticky nepohnulo. Jsem ale přesvědčený o tom, že se rozhodně řešit dají. Kde začít? Je opravdu důležité mít vizi, jít si za ní a nenechat se udolat komplikacemi. Nepomáhá tomu ani fakt, že jsou v našem regionu tací, kteří profitují na špatně placené práci, nikam se příliš neposouvají a náš kraj tím bohužel stagnuje. 

Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní a lídr za STAN v Karlovarském kraji

Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní a lídr za STAN v Karlovarském kraji

V současné době probíhá transformace celého regionu, a to z důvodu ukončování těžby uhlí. Teď máme jedinečnou šanci, kterou nesmíme promarnit. Mnozí podnikatelé v regionu pochopili finanční podporu v rámci Fondu spravedlivé transformace jen jako penězovod do svých společností. Dychtí po upevnění svých vlastních pozic na místním trhu a opravdu jim nejde o transformací regionu a jeho reálný rozvoj. Bohužel, někteří politici jim v tom jen bezhlavě slouží a tváří se, že rozdávají dobro. Jsem velmi rád, že hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek se svým týmem této domněnce i nátlaku nepodlehl.

Ale pojďme k pozitivnějším věcem. Můžeme začít například u školství, protože bez vzdělávání se nikam nepohneme. Dlouho slyšíme o tom, jak by bylo skvělé mít v regionu vysokou školu. S tím bezpochyby souhlasím, ovšem není možné zvedat toto téma pouze před volbami jako vějičku. Region musí jednoznačně rozhodnout, na jaká odvětví se chce reálně v budoucnu orientovat, dále je potřeba definovat, kdy v těchto odvětvích bude lídrem v ČR. Ano, lídrem! To je velmi důležité si uvědomit. Pokud chceme mít prestižní vysokou školu, musíme daný obor umět obsloužit, a to i špičkovou praxí a zázemím. Měl bych takový tip.

Ve Františkových Lázních působím už druhé volební období a velmi mě těší, že jsme se pustili do projektování a od příštího roku i do stavby rehabilitační kliniky, která bude oborově pro ČR výjimečná. Luisa Reha Klinik bude pomáhat lidem po těžkých úrazech, autonehodách, po mozkové příhodě, ale i srdečních příhodách, nebo neurologických záležitostech. Pro tyto pacienty nemá naše republika doposud adekvátní péči a i přes úspěšné operační zákroky končí tito lidé na lůžkách dlouhodobě nemocných a mnohdy tento příběh končí fatálně. Tento záměr ocenilo mnoho lidí z lékařských oborů, ať už se jedná o praktiky z nemocnic, fyzioterapeuty či profesory z vysokých škol. Tady se projevila výše zmiňovaná synergie, a to být něčím unikátní a přilákat tak odborníky do našeho regionu. Díky tomuto projektu dokonce dojde k otevření dvou nových magisterských oborů, které zamíří do místa praktického vzdělávání, tedy k nám do regionu, a na to jsem opravdu pyšný.

V oblasti průmyslu má Sokolovsko nyní velmi zajímavý projekt propojený s vývojem automobilky BMW v oblasti autonomního řízení. Je tedy zapotřebí bojovat o co nejvyšší přidanou hodnotu v rámci této investice. V praxi to znamená pracovat na společné struktuře technického vzdělávání na úrovni středních, do budoucna třeba i vysoké školy technického zaměření. Zajímavé technické obory se objevují i jinde v regionu, a proto je třeba se podpoře těchto projektů opravdu intenzivně věnovat.

Karlovarský kraj má také velmi zajímavý prostor v oblasti zemědělství. Je třeba ale bojovat za vyšší podporu malých podniků s lokálními produkty. Vždyť koho z nás by nelákalo zajít si pro mléko k farmáři, pro pečivo k pekaři a pro maso k řezníkovi? Upřímně si myslím, že to samé očekává i návštěvník našeho regionu při návštěvě například Krušných hor, některých lázeňských měst, nebo i mnoha historických památek.

Ale to není vše. Náš region je nejen krásný, má také velmi kvalitní životní prostředí. Vždyť jsme přece lázeňským krajem a pyšníme se několika tituly kulturního i přírodního dědictví UNESCO. Jedním z našich hlavních úkolů je tedy vypořádat se dobře s revitalizací krajiny po těžbě, nahradit pracovní místa těžby za taková, která už nebudou mít neblahý vliv na naše okolí a přitom budou uspokojovat oborově i finančně své zaměstnance. Je třeba v našem regionu udržet mladé lidi a nejen to. Mladé lidi je potřeba k nám také přilákat. To můžeme zajistit zajímavou prací, dobrým životním komfortem, pohodlnou dopravní dostupností, sportem i kulturou. Dobrý základ pro to máme. V tuto chvíli je potřeba jen šlápnout do pedálů, aby nám opět naše budoucnost neutekla někam jinam. Tam, kam nechceme.

Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní a lídr za STAN v Karlovarském kraji

Autor: Jiří Duchek, Jan Kuchař