Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Starostové protestují proti snaze karlovarské koalice omezit expertní opoziční názory

Starostové protestují proti snaze karlovarské koalice omezit expertní opoziční názory

28. 10. 2022

„Vždy bývalo dobrým zvykem, že po komunálních volbách byla místa v městských výborech a komisích rozdělena podle férového systému a svá zastoupení v nich měly všechny strany. Tento systém vždy jednak odrážel pluralitu názorů a jednak respektoval vůli voličů, což jsou aspekty, které považujeme pro řádné fungování města za nezbytné,“ říká oblastní předseda Albert Tošovský.   

Starostové protestují proti snaze karlovarské koalice omezit expertní opoziční názory

Starostové protestují proti snaze karlovarské koalice omezit expertní opoziční názory

Nyní se zdá, že nová karlovarská koalice v čele s ANO se rozhodla tento osvědčený a spravedlivý systém rozbořit. V diskuzích, které byly na zastupitelstvu se zástupci koalice vedeny, padlo mnoho slov a mnoho argumentů, z nichž mnohé postrádají logiku a relevanci. Rádi bychom tedy touto cestou alespoň ty podstatné uvedli na pravou míru.

Koalice argumentuje například obavou z nízké účasti členů komisí a výborů a následnou nízkou aktivitou. Je naznačováno, že tato předjímaná nízká aktivita se týká jen některých členů opozice jen v některých komisích. K tomu se sluší dodat, že jde o argumentaci bytostně nespravedlivou, založenou nikoli na faktech, ale domněnkách a osobních antipatiích, postrádajících elementární logiku. Koalice defacto maluje čerty na zeď. S přihlédnutím k doposud obvyklému koncensu tedy doporučujeme zachování stávajícího spravedlivého paritního systému, který by mohl být po uplynutí 6-12 měsíčního zkušebního období vyhodnocen, tentokrát na základě nikoli domněnek, ale reálné aktivity členů.

Koalice argumentuje i „jakýmisi“ úsporami městských prostředků, což považujeme za zástupný problém. Jednak je v porovnání s jinými výdaji města zcela marginální, ale především platí, že finančnímu hledisku je nadřazen princip rovnocenného přístupu k informacím, který v zásadě svými kroky koalice popírá. I v tomto bodě jsme však ochotni koalici konstruktivně vyjít vstříc. Za hnutí Starostů a nezávislých jsme připraveni zřídit fond, kam budou odváděny odměny a jehož výtěžek bude použit na obecně prospěšný projekt, podporovaný městem.

V neposlední řadě zaznívá i argument potřeby uspokojení většího počtu členské základny. To je ale naopak velmi legitimní a potřebný aspekt, protože rozšíření komisí a výborů o další členy spolu se zastoupením všech opozičních stran ve všech komisích a výborech efektivní činnosti rady a zastupitelstva jen pomůže.

„Shrneme-li si to,“ říká Albert Tošovský, „považujeme za nešťastné hned na začátku nového volebního období zasít do fungování na radnici nový precedens, který nepřinese nic dobrého a v konečném důsledku se může obrátit proti jeho zamýšlenému účelu.“

S tím souhlasí i Robert Pisár, předseda krajské organizace STAN a dodává: „Ověřil jsem si v Sokolově a v Chebu, kde také zvítězilo ANO, že si koalice v těchto městech zachovaly zdravý rozum a počty členů poradních orgánů neomezili. Tudíž se do nich může i nadále zapojovat opozice. Karlovarský experiment považuji za nešťastnou ukázku toho, jak lze omezit expertní opoziční názory.“

Autor: Jiří Duchek