Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Sport na regionální úrovni

Sport na regionální úrovni

29. 4. 2021

Sport je v současné společnosti důležitým globálním fenoménem, který má významný vliv na kvalitu života. Pohybová aktivita příznivě ovlivňuje zdravotní stav a psychiku jedince, zvyšuje tělesnou zdatnost, slouží jako prostředek k výchově, vzdělávání a formování osobnosti i sociálních vazeb. Kromě toho sport představuje dynamické a rychle rostoucí hospodářské odvětví a může být vhodným nástrojem pro rozvoj, obnovu a zvýšení prestiže krajů i měst.

Sport na regionální úrovni

Sport na regionální úrovni

Důležitým úkolem na regionální i místní úrovni je snaha o pozitivní vnímání pohybové aktivity a zapojení co nejširšího okruhu veřejnosti do výkonnostního i rekreačního sportu. Významnou roli pro optimální rozvoj sportu sehrává systematická finanční podpora sportovních organizací z rozpočtu kraje, měst i obcí s maximálním důrazem na sport dětí a mládeže soutěžního i nesoutěžního charakteru. Svou nezastupitelnou úlohu má v dnešní době také sport vrcholový. Nejen, že je úroveň daného sportu divácky atraktivní, ale také je příkladem pro mladé sportovce, kteří se snaží dosáhnout podobných cílů.

Kromě podpory provozu a údržby stávajících sportovišť, je nutné investovat do výstavby moderních typů sportovních zařízení, jejichž počet je v kraji limitující nebo jsou svým charakterem úplně nedostupná. Samozřejmostí je obnova a odpovídající vybavení školních sportovních areálů, které mají významný vliv na vytváření pozitivního vztahu ke sportu již od dětství. Příležitostí pro Karlovarský kraj je lépe využít svého potenciálu v přirozeném přírodním prostředí a dále rozvíjet podmínky pro lyžařskou, pěší i vodní turistiku a budovat síť cyklostezek napříč regionem.

Město Cheb hraje v oblasti sportu významnou roli a je jedním z regionálních sportovních center v Karlovarském kraji. Má zpracovaný podrobný strategický plán rozvoje sportu a volnočasových aktivit, kdy postupně dochází k realizaci jednotlivých cílů a opatření. Od konce roku 2018 se podařilo zřídit webovou stránku a mobilní aplikaci „Sportuj v Chebu“, díky které má každý zájemce detailní přehled o sportovním dění ve městě. Na městském úřadě byla vytvořena pozice referenta pro oblast sportu a zesílena metodická podpora sportovních klubů. Od ledna 2021 převzala čtyři největší sportoviště nově vzniklá organizace Správa sportovišť města Chebu, která byla založena za účelem správy a provozu prozatím čtyř největších sportovišť (zimní stadion, plavecký bazén, sportovní areál Lokomotiva a sportovně rekreační areál Levý břeh Ohře – Krajinka). V současné době dokončujeme práci na novém systému podpory sportovních organizací, od kterého si slibujeme zvýšení transparentnosti a efektivity poskytovaných dotací.

A co nás v nejbližší době v Chebu čeká?

Dokončení a rozšíření sportovního areálu na levém břehu Ohře, kde dojde k úpravám atletického stadionu, nově zde bude vybudováno basketbalové hřiště, kurty na plážový volejbal a dočkáme se i nového atraktivního skateparku. Připravuje se realizace cyklostezky Cheb – Waldsassen i další etapa rekonstrukce sportovního areálu Lokomotiva. 

Mgr. Markéta Mašková, předsedkyně sportovní komise a zastupitelka města Cheb

Autor: Jiří Duchek, Markéta Mašková