Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Špatné investování dotací nám vytvořilo české pásmo Gazy.

Špatné investování dotací nám vytvořilo české pásmo Gazy.

16. 11. 2023

Neočekávejte ode mne, že zde budu lkát nad nedostatkem peněz, které přes dotace tečou. Opravdu si nemyslím, že by se měl stát ještě více zadlužit, aby uspokojil ty, kteří dnes visí na infuzích virtuálních penězovodů. Jediné, čeho se obávají tito politici a dotační bussinesmani je, že se projeví jejich neschopnost vytvářet udržitelné projekty. Výjimky samozřejmě potvrzují pravidlo a zaplať pánbůh za ně.

Jan Kuchař - poslanec za Karlovarský kraj

Jan Kuchař - poslanec za Karlovarský kraj

Ale teď již ke „spravedlivému“ rozdělování. Evropská unie se vyznačuje svým (dle mého názoru až neskutečným) systémem solidarity. Umíte si představit, že v Čechách někdo vymyslel, že bude z vlastních zdrojů podporovat svého souseda, aby se měl lépe? Já tedy ne. U nás raději stavíme zdi, abychom toho chudnoucího souseda neviděli. Stejným způsobem se chováme i k penězům z EU, které nám mají pomoct. Zapomněli jsme ale na to, že tak jak se podporují státy EU, měly by se podporovat i regiony ČR. Vždyť úroveň státu měříme dle nejslabšího regionu. My se ale chováme po česku a díky tomu jsme si vytvořili svoje „České pásmo Gazy“. Je to milion obyvatel, kteří žijí v blízkosti horského masivu nazývaného Krušné hory. Schopní lidé z Ústeckého a Karlovarského regionu odchází za prací a požitky, kterých se jim nedostává, protože se EU finance rozdělili nevhodným způsobem. Centralizovali jsme rozdělování financí do Prahy a říkáme, že si politici mají odhlasovat podpory regionů. Jenže Ústecký kraj má pouze 13 poslanců a Karlovarský celých pět z dvou stovek, a to opravdu nemůže klapnout. Důsledek? Ve středních Čechách a Praze chybí školky, školy, byty, tam to vadí a jsou žádány od státu dotace. Kde je ale podstata problému? Do vzdálenějších regionů od Prahy a Brna se investovalo špatně. Budovali se pouze občanské úlitby, že lidé potřebují kvalitní pracovní příležitost (práci s možností osobního růstu) se zapomnělo. Mladým lidem, kteří opustili tyto regiony kvůli studiu na vysokých školách, ukázalo centrální Česko, že ty možnosti tam jsou. Je třeba dodat, že na tento milion obyvatel je v českém pásmu Gazy pouze jedna vysoká škola. Peníze postupně docházejí, podpory se budou snižovat a nám se stále víc rozevírají ekonomické nůžky mezi regiony. Ze slabých regionů se nám zdárně podařilo odstěhovat inteligenci. Nyní už nebude stačit poslat „samozhášecí“ peníze, protože mozkově slabší region si s nimi poradí tím samým způsobem, jako ta pravá Gaza. Prožere je a bude si vynucovat další, výměnou za chvilkový klid. Již nyní vznikly a vznikají projekty, které mají v budoucnu spravovat dotační prostředky. Jaké? V nedaleké budoucnosti se ČR stane přímým plátcem. Jak dlouho tedy domy plné úředníků na dotace budou fungovat, jak dlouho budou fungovat projekty, které již dnes počítají s dalšími dotačními obdobími? Zamysleme se tedy, co udělat, aby se mladí lidé chtěli vrátit zpět do regionů. Přestaňme z kohezních peněz podporovat sestěhování, protože se naše ekonomika ocitne ve stejném problému jako ta v Řecku, kde již téměř polovina lidí žije v Aténách a okolí a import zboží stoupl z 55% na 90%. Zřejmě mají také spoustu kanceláří na rozdělování dotačních prostředků s nulovou produktivitou.

Kohezní finance potřeba jsou. Je ale nutné je používat s vizí a dotovat projekty s přidanou hodnotou a dlouhodobě udržitelné. Zatím to vypadá, že místní stakeholdeři dotace rozdělí po svém a k transformaci nikdy nedojde. Kdo by ji z těchto lidí také chtěl, když na posílaných financích participují a ve svých projektech chystají další bezedné kasičky. 

Snad jsem urazil jen ty, kteří se v mém textu našli, a zbytku čtenářů alespoň trochu pootevřel oči.

 

Autor: Jan Kuchař