Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Slovo senátora k novému roku

Slovo senátora k novému roku

22. 1. 2020

Vstoupili jsme do nového roku 2020 a myslím, že je to vhodná chvíle k malému zastavení se, ohlédnutí, a také k bilancování. 

Ing. Miroslav Balatka – senátor za obvod č. 2 - Sokolov

Ing. Miroslav Balatka – senátor za obvod č. 2 - Sokolov

Loňský rok byl velmi zajímavý, připomněli jsme si v něm třicet uplynulých let od velké změny společenských poměrů, listopadové revoluce 1989 a přechodu k demokracii. Přes veškeré problémy a nedostatky, s nimiž se dnes a denně potýkáme, s sebou přinesl velmi mnoho pozitivního, na co jsme si už tak zvykli, že si to mnohdy ani neuvědomujeme. Ožila občanská společnost a více lidí se zajímá o chod republiky na celostátní i komunální úrovni. A to je dobrá zpráva – bez aktivních lidí se demokracie neobejde. Co ale už tak pozitivní není, je nárůst počtu neověřených falešných zpráv, agresivity a vyvolávání strachu, a to zejména na internetu a v tzv. řetězových mailech. A také větší ochota lidí věřit čemukoli bez větší snahy zamyslet se kriticky nad tím, kdo a z jakého důvodu podobné informace šíří a zveřejňuje. Moc bych si přál, abychom v tomto novém roce drželi více pohromadě a nenechávali mezi sebou vyrůstat ploty neporozumění, malicherných sporů, nebo dokonce předsudků a nepřátelství, které mnohdy plyne právě z informací z pochybných zdrojů. O to víc bychom měli spolu mluvit. Je dobré si často uvědomovat, že demokracie, to nejsou jen nějaké strany v parlamentu, to nejsou jen nějací vzdálení politici na televizních obrazovkách, ale že skutečnou podstatou demokracie jsme my samotní, my a náš poměr k druhým, k zemi, celku a podobě věcí veřejných.

V tomto roce čekají náš region kromě běžných a rutinních záležitostí i ty důležité a náročné. Začíná poměrně komplikované období, v němž náš kraj pomalu, ale jistě opouští svůj tradiční uhelný charakter. Rozhodně nepůjde o změnu bezbolestnou, věřím ale, že i tyto změny náš region zvládne a začne více rozvíjet potenciál, který se v něm skrývá. Máme krásnou přírodu Krušných hor a Slavkovského lesa, zeměpisnou blízkost Bavorska a Saska a také zájem EU o řešení situace v evropských uhelných regionech. Karlovarský kraj je jedním ze šesti evropských uhelných lokalit a jediným v ČR, který dostane pomoc od Evropské komise na přípravu transformace. V rámci celé EU na ni budou vyčleněny miliardy EUR, další prostředky bude možné čerpat z dalších evropských i národních zdrojů.

Čekají nás také další důležité události. Letos se bude například rozhodovat o zápisu našeho unikátního lázeňského trojúhelníku na Seznam světového dědictví UNESCO. Po loňském úspěchu, kdy byl na seznam zapsán Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří a spolu se saskou stranou bylo do UNESCO zapsáno i 6 lokalit v Karlovarském kraji, by to bylo opravdu skvělé. Našim krásným lázním by zápis mohl přinést zvýšení turistického zájmu a tím také pozitivní impulsy pro lokální ekonomiku. Kromě zvýšení prestiže by to znamenalo například i jednodušší přístup k různým dotacím. Těšit se můžeme mimo jiné také na zprovoznění další etapy dálnice D6 do Prahy, takže dálnice by od prosince 2020 měla začínat už v Krušovicích.

Starost o to, co se děje za naším prahem, to je to podstatné a rozhodně se netýká jen politiky. Zda si vzájemně nasloucháme, jestli se stýkáme a sdílíme své radosti i strasti se svými rodiči, prarodiči, dětmi a vnoučaty, to je to, co nás zakotvuje ve světě skutečných lidských vztahů. I když cesta ke vzájemnému pochopení bývá někdy trnitá, jsou to právě osobní vztahy, pozornost a čas věnovaný druhým, které nás mohou víc než cokoli jiného naučit a přiblížit.

Chtěl bych každému z vás touto cestou popřát do nového roku pevné zdraví, mnoho osobního štěstí, spokojenosti a vzájemného porozumění.

Šťastný nový rok!

Autor: Jiří Duchek