Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Školství v „nejhorším“ kraji

Školství v „nejhorším“ kraji

28. 6. 2023

Expremiér Babiš „poctil“ Karlovarský kraj přídomkem, že je „nejhorší úplně ve všem“. Není to pravda, ale není šprochu…

Mgr. Antonín Jalovec, krajský a městský zastupitel

Mgr. Antonín Jalovec, krajský a městský zastupitel

Jestli má kraj opravdu nějakou Achillovu patu, je jí vzdělanost (či spíše nevzdělanost) jeho obyvatel. Vykazujeme mezi všemi regiony ČR suverénně nejnižší podíl osob s VŠ vzděláním, nejvyšší procento nekvalifikovanosti učitelů či největší podíl dětí, které po ukončení ZŠ nepokračují v dalším studiu. Odstup kraje od republikových průměrů se navíc u většiny těchto kritérií dále zvětšuje.

Zcela logicky proto patří školství a vzdělávání k prioritám vedení kraje a je potěšující, že se nám v této oblasti v poslední době daří. Kraj i řada měst v něm zavádí vlastní stipendijní programy pro nové pedagogy, kteří pomáhají zvýšit kvalifikovanost i aprobovanost pedagogických sborů. Zastupitelstvo ve dvou vlnách schválilo vynaložení skoro půl miliardy korun z Operačního programu Spravedlivá transformace na podporu konektivity a IT vybavení středních škol, a především výstavbu a vybavení jejich odborných učeben. Odborné technické školy tak získají moderní stroje do svých dílen, gymnázia nově vybavené laboratoře či jazykové učebny.

Pozitivní impulsy přinesla i nedávná návštěva Mikuláše Beka, pro něhož šlo o vůbec první cestu do regionů ve funkci ministra školství. Jeho jednání s hejtmanem Kulhánkem, radou kraje i představiteli krajského školství dominovalo téma ustanovení veřejné vysoké školy v kraji. V tomto směru náš region trestuhodně prováhal porevoluční euforii, kdy nové vysoké školy vznikaly jako houby po dešti, bohužel výhradně mimo území našeho kraje, jenž se tak stal jediným, kde žádná veřejná vysoká škola nesídlí. To jen dále posiluje „odliv mozků“ a vzdělaných lidí z Karlovarského kraje. Ministr přiznal, že řešením v tomto směru spočívat jen v lákání plzeňské či ústecké univerzity, aby v kraji otevřely své pobočky, protože ty vždy budou bojovat s neochotou akademiků dojíždět vyučovat do vzdáleného regionu. Nadějnějším a v rámci ČR inovativním projektem je ministrův návrh na zřízení polytechnické školy v rámci kraje. Takový typ neuniverzitních VŠ je obvyklý třeba v SRN. Polytechniky se vyznačují oborovou pestrostí (nikoliv jen v rámci technických oborů, ale často i humanitních či zdravotnických), jež je spektrem oborů, které odpovídají poptávce regionální ekonomiky a rodí se po konzultacích s místními firmami. Absolventi tak mají velkou šanci nalézt v kraji uplatnění a vykazují menší zájem o migraci mimo region. Zřízení takové školy je v souladu se současnou legislativou, a může tak proběhnout relativně rychle. Tak, věřme, že v tomto ohledu bude náš kraj první.

Další pozitivní zprávou je dostatek volných míst na středních školách v rámci probíhajícího přijímacího řízení. Zatímco z Prahy a okolí přicházejí alarmující zprávy o nadaných dětech, kterým hrozí, že skončí na nematuritních oborech, díky včasnému zmapování potřeb v rámci kraje a preventivního navýšení kapacit budoucích prvních ročníků nabízíme i ve druhém kole, a to jen na krajem zřizovaných SŠ, přes 500 volných míst, z toho skoro polovinu v maturitních oborech. Je navíc zřejmé, že část škol bude nabízet místa i v kole třetím. Deváťáci tak mají vysokou pravděpodobnost, že budou uspokojeny jejich požadavky. A to je (na závěr) hodně dobrá zpráva!

Mgr. Antonín Jalovec, krajský a městský zastupitel

Autor: Jiří Duchek, Antonín Jalovec