Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Silnice I/13 jedině ve čtyřpruhu

Silnice I/13 jedině ve čtyřpruhu

30. 3. 2023

Zastupitelstvo Karlovarského kraje podpořilo zkapacitnění silnice I/13 mezi Ostrovem a Kláštercem nad Ohří ve čtyřech pruzích s tunely.

Silnice I/13 jedině ve čtyřpruhu

Silnice I/13 jedině ve čtyřpruhu

„Všichni politici hledají formu, jak pomoci Severozápadu. Jednou z možností je například propojení regionu kvalitním silničním čtyřpruhem vedoucím celým Podkrušnohorským zlomem. Nejhorším úsekem je silnice mezi Ostrovem a Stráží nad Ohří. Mám velkou radost z toho, že včera při jednání krajského zastupitelstva bylo jednomyslně schváleno usnesení, které jsem navrhl,“ uvedl Jan Horník, krajský zastupitel STAN a starosta Božího Daru.

Zkapacitnění silnice je zcela nezbytné pro Ostrov a okolí, kde se plánují nové haly, což znamená nutnost dopravy pro stovky vozidel a tisíce lidí denně.

„Místní samospráva a příslušné orgány i v tomto případě selhaly v průběhu schvalovacího procesu, když nedostatečně posuzovaly vliv předpokládané dopravy a skutečnou zátěž pro region, kterou doprava s sebou přinese. Zejména současné napojení na komunikaci I/13 směrem na Chomutov je pro budoucí dopravu nevyhovující a v důsledku toho budeme prosazovat realizaci navrhované varianty silnice se čtyřmi pruhy a tunelem,“ dodává Manfred Kraus, oblastní předseda STAN Ostrovsko.

 

Autor: Jiří Duchek, Jan Horník, Manfred Kraus