Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Senátor Miroslav Balatka (STAN): "Vyhlášená výzva Operačního programu Spravedlivá transformace pomůže obcím s následky těžby uhlí."

Senátor Miroslav Balatka (STAN): "Vyhlášená výzva Operačního programu Spravedlivá transformace pomůže obcím s následky těžby uhlí."

18. 6. 2023

Tak je to konečně tady. Obce a města na Sokolovsku mají příležitost získat peníze z Operačního programu Spravedlivá transformace. Tento program má pomoci výhradně regionům postiženým těžbou uhlí k jejich přeměně.

Senátor Miroslav Balatka (STAN): "Vyhlášená výzva Operačního programu Spravedlivá transformace pomůže obcím s následky těžby uhlí."

Senátor Miroslav Balatka (STAN): "Vyhlášená výzva Operačního programu Spravedlivá transformace pomůže obcím s následky těžby uhlí."

Začínají se otevírat první výzvy, které mohou obce na Sokolovsku využít na tolik potřebnou projektovou přípravu. Po nich se otevřou další dotační výzvy na realizaci různých projektů pro rozvoj. Ze senátního Podvýboru pro regiony v transformaci a také z monitorovacího výboru tohoto programu, kterým jsem členem, budeme dohlížet na to, aby byly peníze, které tenhle program nabízí, smysluplně využity tam, kde nelze použít peníze z jiných evropských nebo národních fondů a na které by třeba malé obce nedosáhly a aby transformace byla úspěšná. A také zabránit případným nesrovnalostem. Jsem v kontaktu s některými starosty obcí a chci, aby všichni starostové těchto obcí věděli, že se na mne mohou s důvěrou kdykoli obrátit, pokud by měli pocit, že vše neběží jak má. Transformace je pro region obrovská příležitost a byl bych moc rád, kdybychom ji nepromarnili a dobře ji zvládli. Náš region má obrovský potenciál.

Právě vyhlašované výzvy mohou pomoci např. s přípravou projektů, zpracování studií proveditelnosti nebo projektové dokumentace, zpracováním systému sídelní zeleně a krajiny , s průzkumem a sanací znečištěných horninových lokalit atd. Doufám, že budeme v čerpání úspěšní a získané prostředky pomůžou tam, kde je to nejvíc potřeba.

Autor: Jiří Duchek, Miroslav Balatka