Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Senátor Jan Horník o Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

Senátor Jan Horník o Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

22. 11. 2021

Oznámení Karlovarského a Ústeckého kraje o záměru vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Krušné hory se stalo v těchto dvou krajích letošním velkým tématem, které ke škodě ochrany přírody a krajiny bylo bohužel hodně zpolitizované. Ohlédnutím do historie zjistíme, že v dávné minulosti se občasně objevovaly snahy vyhlásit CHKO Poohří, k čemuž nakonec nikdy nedošlo. Mezitím se však doba naprosto změnila a přinesla s sebou potřeby zvýšené ochrany některých částí Krušných hor a je tomu tak dobře.

Ing. Jan Horník, krajský zastupitel a senátor obvodu č.1 - Karlovy Vary

Ing. Jan Horník, krajský zastupitel a senátor obvodu č.1 - Karlovy Vary

Začátkem tohoto století došlo nařízením vlády ke stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, kterými se můžeme pyšnit i v našem Karlovarském kraji. Čím už se ale pyšnit vůbec nemůžeme, to byla skutečnost, že významná chráněná území se vybírala a stanovovala takzvaně za běhu bez řádně k tomu proběhlých schvalovacích procesů a nekvalitně připravených podkladů. Toto tvrzení není nijak namířeno proti ochraně přírody a krajiny, ale proti tomu, jak se to dělalo, a proti těm, kteří za tím vším stáli a někdy volili řešení a postupy až úplně na hraně zákonnosti. Tyto řádky si mohu dovolit napsat, protože jsem u toho byl jako jeden ze zástupců obcí v tehdejším Centrálním Krušnohoří, kterých se proces vyhlašování evropsky významných lokalit týkal. Bohužel mnohé, co bylo tehdy především zástupci Ministerstva životního prostředí ČR slíbeno, nebylo nikdy dodrženo. Takto se dobře míněná a kvalitně prováděná ochrana přírody a krajiny v dotčeném terénu skutečně nedá dělat.

Někdo by se mohl třeba zeptat, co to má společného s případným vyhlášením CHKO Krušné hory? Bohužel má a poměrně mnoho. Je třeba si uvědomit, že na vyhlášení takovéto chráněné oblasti bude mít zásadní vliv posuzování tohoto záměru ze strany občanů nežijících v dané oblasti a těch, kteří v ní skutečně trvale žijí. Už takováto skutečnost může sama o sobě vyvolávat naprosto rozdílné až protichůdné reakce.

O chráněné oblasti v centrální části Krušných hor již cca čtyři roky často diskutuji se zástupci ochrany přírody, abychom si dopředu vydefinovali všechna úskalí jejího vzniku. A musím říct, že v názorech, jak by k tomu mělo dojít a za jakých podmínek, se většinově shodujeme. Je to úplně něco jiného, než co jsem zažil s vyhlašováním evropsky významných lokalit, a to mě naplňuje pozitivní energií, že se nám nakonec společnými silami CHKO Krušné hory podaří vyhlásit. Musíme však být na pozoru, aby se někdo nesnažil tento proces bez řádného projednání mezi všemi zúčastněnými urychlit. Je třeba se vyvarovat případného nepřiměřeného politického tlaku nebo třeba i militantních nátlakových skupin podporujících nebo nepodporujících vyhlášení předmětné CHKO, což by byla velká škoda.

Osobně vyhlášení nové CHKO vítám, i když zatím nejsem o předloženém rozsahu území úplně přesvědčen, ale chápu, že to je zatím pouze materiál k odborné i laické diskuzi v dané věci. Moje životem nabytá zkušenost přímo z krušnohorské přírody je, že se mnohdy stávalo a bohužel se to dodnes stává, že když se někdy nějaké území vyhlásí jako chráněné, tak se mu tím moc neprospěje, protože návštěvníci chtějí za každou cenu vidět předmět ochrany, a to pro něj mnohdy nakonec bývá devastující, takže potom už není ani potřeba jej chránit. Tímto způsobem antiochrany bez potřeby ochranářských opatření se třeba městu Boží Dar nakonec daří už desítky let chránit velmi cenné části krušnohorské přírody. Současně jsem také bytostně přesvědčený o tom, že ochranu přírody a krajiny nelze dělat na politickou objednávku.

Přeji nám všem společně, ať se nám nakonec vyhlášení CHKO Krušné hory podaří, byť to bude ještě nelehký a časově náročný proces.

Ing. Jan Horník, krajský zastupitel a senátor obvodu č.1 - Karlovy Vary

Autor: Jiří Duchek, Jan Horník