Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Rok 2020 nebyl pouze špatným

Rok 2020 nebyl pouze špatným

23. 1. 2021

V loňském roce jsem touto dobou přála všem kolegům starostům a starostkám do roku 2020 hodně energie a optimismu, občanům spokojený život a všem kandidátům do voleb za STAN mnoho štěstí.

Ing. Petra Gajičová, starostka Libavského údolí, místopředsedkyně KV STAN

Ing. Petra Gajičová, starostka Libavského údolí, místopředsedkyně KV STAN

Všichni starostové tu energii vzhledem pandemii bezezbytku využili, ale optimismus trvá. Občané měli ke spokojenému životu daleko. Všichni byli a jsou omezováni řadou zřejmě nezbytných protiepidemických opatření. Největší izolaci však dnes pociťují školáci. Při prvním březnovém zavření škol byli pochopitelně nadšeni, avšak jen dočasně. Problém nastal u prvňáčků, kteří jsou dnes již ve druhé třídě, ale řada z nich ještě neumí pořádně číst ani psát.  Bez schopnosti porozumět správně textu budou jejich další studia obtížná. Extrémně nadané děti pro změnu upadly v zapomnění.

Třetí mé přání se splnilo díky výraznému úspěchu kandidátů za STAN. Novým krajským hejtmanem se stal Ing. Petr Kulhánek - lídr naší kandidátky. Cestu do hejtmanského křesla měl trnitou, ale díky svému čestnému a vytrvalému jednání dosáhl cíle. Díky za to, že tomuto hejtmanovi budu moci poskytovat bez obalu zpětnou vazbu z našich obcí, jejichž úroveň díky svým aktivitám dobře zná. Již žádné obavy z toho, že v případě kritiky či nedostatečně projevené přízně nebo odmítnutí účasti při návštěvě pana AB v kraji, bude naše obec uvržena v nelibost. Díky za to, že máme hejtmana, kterého neobtěžuje zvednout telefon a konzultovat se starostou problém lidsky. Ne z pozice moci, jak to ovládala bývalá hejtmanka. Naše obec spadla do skupiny podřadných už v době, kdy k nám tato paní přijela coby členka hodnotící komise v soutěži Vesnice roku. Během návštěvy mimo jiné sdělila svým kolegům, že s tím občerstvením jsme se moc nepředali. No my bláhoví jsme si do té doby mysleli, že se hodnotí vzhled obce a ne prohýbající se stoly! Znechuceni tímto zjištěním, jsme se víckrát do této soutěže nepřihlásili. Když se dotyčná stala hejtmankou, obdržela stížnost od našeho místního notorického stěžovatele. Než by se přesvědčila, zda je vůbec co k řešení, tak se ve své horlivosti ihned obrátila se na odbor kontroly MVČR. To, že kontrola neshledala žádné pochybení, jsme očekávali, avšak dotyčného tento postup povzbudil k dalším nesmyslným stížnostem, jejichž vyřizováním akorát ztrácíme čas. Mediální masáž ze strany vedení Karlovarského kraje přiměla onoho stěžovatele k přesvědčení, že senior je nadčlověk a veškeré aktivity obce mají směřovat právě k němu. I toto je výsledek bývalé krajské vlády potažmo hnutí ANO. U nás v obci samozřejmě seniory neopomíjíme, ale těžko zapojíte seniora, který se neúčastní žádných společenských akcí a kritizuje i čerstvý vzduch.

Vracím se na začátek článku a k mým přáním, tentokrát pro rok 2021. Všem starostům a starostkám přeji, aby se brzy dostali mezi své občany a při různých společenských akcích mohli plánovat budoucnost své obce. Všem dětem přeji, aby už měly svobodu, mohly se vzdělávat, sportovat a socializovat. Naší nové krajské vládě přeji, ať se jí podaří posunout náš kraj více na výsluní ve všech problematických oblastech. Samosprávám ať se od kraje dostává dostatečné pozornosti. Obce s omezeným rozpočtem si velmi přejí čerpat všechny dotace s jednodušší administrativou (příkladem může být třeba Nadace ČEZ). Jiným řešením může být přerozdělení investičních prostředků přímo do obecních rozpočtů. I menší obce si přejí mít moderní školu, opravené silnice, funkční kulturní sály a obecní úřady, disponující s moderními IT technologiemi, které umožní lepší komunikaci s občany. A úplně všem bez rozdílu přeji stálé a pevné zdraví!

Ing. Petra Gajičová, starostka Libavského údolí, místopředsedkyně KV STAN

Autor: Jiří Duchek, Petra Gajičová