Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Robert Pisár (STAN): Kraj rozdělí dotace na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb

Robert Pisár (STAN): Kraj rozdělí dotace na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb

30. 8. 2022

V rámci Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb rozdělí kraj žadatelům dotace ve výši téměř 1,5 milionu korun. Návrh na rozdělení schválila rada Karlovarského kraje na svém zasedání.

Robert Pisár (STAN): Kraj rozdělí dotace na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb

Robert Pisár (STAN): Kraj rozdělí dotace na podporu terénních a ambulantních sociálních služeb

„Naší snahou je pravidelná a cílená podpora sociálních služeb. Karlovarský kraj se na tyto snaží přispívat každoročně, a to prostřednictvím několika dotačních programů. V tomto případě chceme finančně pomoci poskytovatelům s nákupem automobilů či s pořízením materiálního vybavení, které má  usnadnit manipulaci s uživatelem sociální služby v jeho domácnosti nebo při transportu,“ uved radní pro oblast sociálních věcí Robert Pisár.

Dotační program byl vyhlášen v návaznosti na požadavky pro poskytování terénních a ambulantních služeb, a to zejména v oblasti dopravní obslužnosti a oblasti materiálního vybavení. Tato strategie je v souladu s plánem rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji na období 2021 – 2023.         

Minimální výše dotace nebyla pro jednotlivé žádosti stanovena, maximální částka byla 200 tisíc korun v případě nákupu automobilu a 150 tisíc korun pro pořízení materiálního vybavení sociální služby.        

Karlovarský kra vyčlenil na tento program částku ve výši 2 miliony korun. Na krajský úřad bylo doručeno 9 žádostí, 8 z nich splnilo podmínky dotačního programu, Rada Karlovarského kraje proto doporučila zastupitelstvu poskytnutí dotací dle požadavků uvedených v žádostech. O poskytnutí dotací tak rozhodne Zastupitelstvo Karlovarského kraje na svém zasedání.      

Autor: Jiří Duchek