Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Rada Karlovarského kraje 21.8.2023 schválila Stipendijní program pro studenty vyšších odborných škol studujících obor Sociální práce a doporučila jej ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje, které bude 11.9.2023.

Rada Karlovarského kraje 21.8.2023 schválila Stipendijní program pro studenty vyšších odborných škol studujících obor Sociální práce a doporučila jej ke schválení Zastupitelstvu Karlovarského kraje, které bude 11.9.2023.

6. 9. 2023

To je novinka! Máme sice již od roku 2014 stipendia pro vysokoškoláky, ale v nadcházejícím školním roce 2023/2024 to bude poprvé, kdy podpoříme i studenty vyšších odborných škol.

Potřeba posílit sociální práci vzešla z jednání se službami a s obcemi v kraji. Myslím, že je zbytečné popisovat, že náš kraj stárne a ubývá nám obyvatelstvo. To už všichni víme. Je příjemné vědět, že o tom nejen víme a mluvíme, ale i se snažíme něco dělat.

V tomto případě děkuji za příkladnou spolupráci kolegům z Odboru školství mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu a také kolegům z VOŠ v Chebu, obor sociální práce.
Bez této spolupráce a bez podpory všech kolegů ve vedení kraje, bychom program tak rychle nepřipravili!

Držte nám palce, ať nám dá Zastupitelstvo Karlovarského kraje 11.9.2023 „zelenou“

Robert Pisár - Krajský radní pro sociální věci

Robert Pisár - Krajský radní pro sociální věci

Převzato z důvodové zprávy:

Nově předkládaný dotační program se zřizuje za účelem podpory studentů vyšších odborných škol, obor vzdělání 75-32-N/01 Sociální práce, jejichž absolventi budou pracovat v Karlovarském kraji na pozici sociálního pracovníka dle ustanovení § 110 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předpokladem je vyšší odborné vzdělání v uvedeném oboru. Důvodem této podpory je zájem spočívající ve zvýšení počtu kvalifikovaných odborníků v oblasti sociální práce a sociálních služeb v Karlovarském kraji.

Nový dotační program je určen:

– pro studenty, kteří studují v prezenční formě studia první a vyšší ročník vyšší odborné školy, obor vzdělání 75-32-N/01 Sociální práce, akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
–  úspěšně ukončili minimálně zimní období prvního ročníku vyšší odborné školy ve výše uvedeném oboru vzdělání,
–  mají trvalé bydliště v Karlovarském kraji (v případě studentů, kteří studují předmětný obor vzdělání na vyšší odborné škole v jiném než v Karlovarském kraji),
–  získání dotace je podmíněno dosaženým prospěchem, tj. hodnocení z klasifikovaných zápočtů nebo zkoušek za zimní období (v případě prvního ročníku) nebo za předchozí školní rok (u vyšších ročníků vyšší odborné školy) neobsahuje známku „dobře“,

Výše dotace v jednotlivém případě činí 48.000 Kč.

Tato částka může být pokrácena v případě, že zastupitelstvo kraje pro dotační program schválí v rozpočtu Karlovarského kraje pro daný rok nižší částku.

Navrhuje se podpořit 25 studentů s tím, že každý student se musí zavázat, že bezprostředně po úspěšném ukončení studia, nejpozději však do 6 měsíců od úspěšného ukončení studia, začne pracovat v Karlovarském kraji na pozici kvalifikovaného pracovníka v oblasti sociální práce nebo sociálních služeb, který splňuje předpoklad odborné kvalifikace podle § 110 odst. 4 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a bude pracovat 2 roky za každý školní rok, na který mu bylo stipendium poskytnuto. Závazek může plnit formou závislé práce nebo samostatně výdělečné činnosti, případně formou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (minimálně však 20 hodin týdně).

V ČR poskytuje vzdělávání v oboru 75-32-N/01 Sociální práce 19 škol. V Karlovarském kraji se jedná o Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou školu Cheb, příspěvková organizace, do které má možnost nastoupit každoročně 30–40 studentů. Úspěšnost dokončení tříletého studia studenty je v rozmezí od 38,5 % do 60 %.

Autor: Robert Pisár