Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj První dojmy ve funkci radního pro sociální věci

První dojmy ve funkci radního pro sociální věci

26. 2. 2021

Asi nepřekvapím, když začnu u Covidu. Toto téma prostupuje všemi našimi pracovními činnostmi. Pro nás je samozřejmě prioritou ochrana zdraví klientů i zaměstnanců služeb a v tom se náš přístup nemůže lišit od snah předchozího vedení. Tedy dál nezbývá než dodržovat ochranná opatření, organizovat očkování a doufat, že nám pomůže zvyšující se promořenost a taky příchod jara. Samozřejmě čas věnovaný boji s covidem, je časem, o který přicházíme. Ve službách je to čas na práci s lidmi a v managementu, do kterého řadím i krajský úřad, je to čas na práci pro služby.

Mgr. Robert Pisár – radní Karlovarského kraje

Mgr. Robert Pisár – radní Karlovarského kraje

Ani po měsíci nemohu říct, že již vím vše, co k řízení sociální politiky kraje potřebujeme. Co vím jistě je, že mnohé se našim předchůdcům podařilo. Zejména díky kolegyním z odboru sociálních věcí krajského úřadu se až na výjimky, kdy politický tlak na zařazení do sítě byl příliš silný, dařilo udržovat kapacitu pobytových služeb v míře, která pokrývá potřeby obyvatel kraje, ale neruinuje naše finanční zdroje. Pobytové sociální služby jsou nutnou součástí nabídky služeb, ale také spotřebovávají největší část z financí, které do sociálních služeb plynou. Dlouhodobě podporuji názor, že je třeba odolávat dojmům a přesvědčení politiků, kteří by rádi budovali nové „domovy pro seniory“, aniž by pro to měli potřebná vstupní data a analýzy, jejich motivací bývá pouhé přesvědčení nebo v horším případě snaha získat body u svých voličů.

Stejně důležité jako pobytové jsou podle mne terénní a ambulantní služby. Sociální služby nejsou jen o seniorech a zdravotně postižených spoluobčanech. Do situace, kdy hrozí, že skončí na okraji společnosti, osamoceni, v bídě, nemocní, se dostávají lidé bez ohledu na věk a původ. Těch faktorů, které zejména ve svých kombinacích mohou vést k sociálnímu vyčlenění, je spousta. Nově nám přibyly dopady spojené s covidem, od ztráty příjmů, růstu zadluženosti, po poškození fyzického a duševního zdraví, vznik dětských závislostí, atd. Společnost se mění a i my na to musíme reagovat.

Populace stárne, ale také se prodlužuje náš aktivní život. To, že dosáhneme důchodového věku, neznamená automaticky, že si podáváme žádost do pořadníků v pobytové službě. Obrovský prostor pro zlepšování stavu ve společnosti vidím v podpoře dobrovolnictví, každý z nás může být někomu nebo něčemu prospěšný a nemusí to být vždy studenti, proč by dobrovolníkem nemohl být aktivní senior.

Velké téma, které nás čeká je zneužívání příspěvku na péči. Ostatně nedávno mi to připomněl článek z Pardubického kraje. Text byl o „Domově pro seniory Pohodlí“, což je obyčejná ubytovna, ve které žijí lidé a mají nasmlouvanou péči individuálními smlouvami s asistenty. Článek přinášel velmi znepokojující informace a připomněl mi, že i my v kraji máme podobné „zařízení“, ubytovnu U Karkulky v Horním Slavkově. V existenci těchto zařízení se projevuje klasická česká mazanost a schopnost improvizace. Provozovat ubytovnu je legální, uzavírat individuální smlouvy o péči taktéž. Covid nám ale ukázal, že tento způsob zajišťování péče přináší, zejména pro lidi s velkou mírou potřebné podpory, obrovská rizika.

Naše prosincová zkušenost je, že tato ubytovna, která supluje sociální službu, naprosto nebyla na covid připravena a došlo zde k ohrožení života řady lidí. Jen díky obětavosti dobrovolníků, nasazení hasičů, zapojení dalších institucí a fungujícímu krizovému řízení Krajského úřadu se podařilo udržet tuto ubytovnu v chodu a klienty při životě. V prosinci 29 klientů z 55 onemocnělo covidem a všichni zaměstnanci ubytovny museli do karantény. Než došlo k zásahu dobrovolníků, byli zde imobilní klienti několik dní bez jídla a péče. Podle vyprávění zapojených dobrovolníků ze služeb, to byl otřesný zážitek, na který nelze zapomenout. Ombudsmanka již v roce 2014 označila podobné ubytovny za nelegální poskytovatele sociálních služeb, ale doposud to zjevně nemělo potřebnou odezvu.

Vzniku takovýchto institucí totiž napomáhá, že se většinou zaměřují na občany s nízkými příjmy, často bez rodin. Města a obce, ze kterých se tito lidé generují, jsou vděčná, že péči o tyto lidi někdo převezme. Kraj, který je odpovědný za to, že bude existovat služba i pro tyto lidi, doposud selhával. Vnímám to jako jeden z důležitých úkolů pro toto volební období.

Mgr. Robert Pisár – radní Karlovarského kraje

Autor: Jiří Duchek, Robert Pisár