Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Programové priority a témata STAN Karlovy Vary

Programové priority a témata STAN Karlovy Vary

18. 9. 2022

Ve spojení s vládou a zejména ministerstvy v gesci STAN, Karlovarským krajem a  lidmi v zastupitelstvu města máme šanci vytvořit rychlý a funkční systém na získávání zdrojů, podporu našeho programu a rozvoje Karlových Varů.

Programové priority a témata STAN Karlovy Vary

Programové priority a témata STAN Karlovy Vary

ENERGETIKA

 • Provedeme energetické audity městských budov a jejich nastavení k maximálním úsporám. Preferujeme cirkulární energetickou politiku.
 • Začneme budovat energetickou soběstačnost města s využitím, slunečních, větrných, geotermálních, vodních a BIO zdrojů na městských pozemcích a budovách.
 • Finančně i funkčně podpoříme vznik energetických družstev a energetického fondu pro rozvoj města a pomoc potřebným.

PODNIKÁNÍ

 • Podpoříme vznik a rozvoj skutečného START-UP prostředí a budeme investovat do perspektivních místních podnikatelských projektů po vzoru např. Izraele.
 • Vytvoříme pobídky a prostředí pro technologické a průmyslové firmy s vysokou přidanou hodnotou. Zejména IT a 3D technologie. Finančně i materiálně podpoříme příliv “mozkového trustu“.
 • Vyčleníme zdroje pro masivní systémovou podporu a propagaci ubytovacích, lázeňských a gastro zařízení s orientací na zákazníky z ČR a západní Evropy.  S cílem stát se spa & foodies lídrem. Zaměříme se na kongresovou, kulturní a sportovní turistiku.

FINANCE

 • Chceme transparentní audit celého městského finančního systému. Participativní rozpočet bude samozřejmostí.
 • Zintenzivníme a systémově zabezpečíme čerpání finančních prostředků z dostupných zdrojů.
 • Optimalizujeme provoz města a městských organizací s cílem maximálních úspor, zvýšení produktivity práce a personální stability.

BEZPEČNOST MĚSTA

 • Parkování, vjezd do lázeňské zóny  a další funkce a aktivity, které lze provozovat a hlídat elektronicky, tak nastavíme.
 • Městská policie bude dohlížet na dodržování veřejného pořádku a bude působit skutečně preventivně, zejména ve vyloučených nebo rizikových lokalitách.
 • Zvýšíme bezpečnost městského silničního provozu s ohledem zejména na děti a seniory. Podpoříme systémová opatření na snižování závislostí na návykových látkách a gamblingu.

MÍSTNÍ ROZVOJ

 • Chceme program na funkční využití „mrtvých míst a budov“. Zapojíme veřejnost.
 • Zaměříme se na revitalizaci a pořízení nemovitostí s potenciálem pro obecní a družstevní bydlení. Zrychlíme tím realizaci. Podpoříme modulární výstavbu.
 • Vytvoříme systém městské eco - dopravy a sdílených služeb.

EKOLOGIE

 • Chceme, aby se Karlovy Vary staly „botanickou“ zahradou.
 • Zajistíme realizaci parkových úprav a nové výsadby zeleně i mimo centrum Karlových Varů, kde zapojíme komunitní péči o zeleň a s ní související veřejné prostranství.
 • Optimalizujeme a posílíme sítě lokalit umístění sběrných nádob na tříděný odpad.

KULTURA

 • Karlovy Vary chceme zviditelnit na české a evropské kulturní scéně. Opakované Street Art a POP-UP expozice. Celoroční veřejné produkce a představení.
 • Trvalá systematická podpora a propagace místní umělecké scény s cílem motivace dětí pro návštěvy galerií, muzeí, divadel, kin a knihoven.
 • Chceme přestavbu letního kina na multifunkční kulturní areál.

SPORT

 • Chceme proporční financování všech amatérsky provozovaných sportů. Podpoříme talentované jedince a známé sportovce v regionu.
 • Zintenzivníme pořádání sportovních amatérských i profesionálních akcí.
 • Podpoříme systémovou rekonstrukci AC Start, ale na celoroční multifunkční areál.

ŠKOLSTVÍ

 • Finančně a materiálně podpoříme vybrané pedagogy s cílem měřitelně zvýšit vzdělanost a životní připravenost našich dětí. Podpoříme moderní výukové metody.
 • Podpoříme stipendijní systém pro studenty středních a vysokých škol, abychom je motivovali pro následné působení v Karlových Varech.
 • Chceme program pro podporu zdravého životního stylu dětí. Kvalitní stravování a sportovní aktivity.

ZDRAVOTNICTVÍ       

 • Zajistíme místního sportovního lékaře, ať děti nemusí na povinné vyšetření dojíždět do Plzně či Prahy.
 • Podpoříme provoz pohotovostní lékárny 24/7.
 • Chceme podporu města na udržení a rozšíření ambulancí praktických lékařů pro dospělé i děti, stomatologů, neurologů a ortopedů.

SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Maximálně podpoříme komunitní život a dění ve městě se zaměřením na celé rodiny.
 • Propojení sociálních vazeb mezi nejmladšími dětmi a seniory po vzoru Dánska.
 • Budování a podpora pečovatelských služeb a center pro seniory, jako standardní součást sociální politiky města.