Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Pro rozvoj města je nutné se nebát rozhodovat, ale i aktivně přizvat jeho obyvatele

Pro rozvoj města je nutné se nebát rozhodovat, ale i aktivně přizvat jeho obyvatele

27. 7. 2020

Cheb, druhé největší město Karlovarského kraje prochází v současné době značným rozvojem. I tady jsme sice ve vedení města museli omezit některé plánované investice kvůli nižším očekávaným příjmům do rozpočtu z důvodů koronavirových omezení, naproti tomu například zájem developerů o výstavbu bytů a rodinných domů je značný.

prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný, místostarosta Chebu

prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný, místostarosta Chebu

Věřím, že tento zájem je ovlivněn i tím, že na radnici se snažíme při rozvoji města myslet na všechny oblasti veřejného života, a to včetně těch, které jsou ze strany veřejnosti mnohdy kritizovány a nepřinášejí vždy kladné politické body. Rostoucí zájem investorů o výstavbu bytů a domů je posílen rostoucí poptávkou po bydlení a ta je dána atraktivitou města mimo jiné i z hlediska nabídky kvalitních pracovních příležitostí.

Město nemůže přímo vytvářet nová pracovní místa, může však aktivně přispět k motivaci podnikatelských subjektů. Jednou z takových možností je budování či rozšiřování stávajících průmyslových zón a zejména vhodně nastavená pravidla pro jejich obsazování. To může vytvořit nová pracovní místa a zejména na kvalifikované pozice lze přilákat nové, vzdělané, mladé lidi. Tito lidé pak logicky mají zájem o kvalitním bydlení v daném městě.

Ne vše jde ale tak hladce. Rozšiřování průmyslových zón má totiž řadu odpůrců, jejichž argumenty souvisejí zejména s ochranou životního prostředí a zachování zemědělské půdy. S tím lze určitě souhlasit, ale na druhé straně bez vzniku nových, zejména kvalifikovaných, pracovních míst není další rozvoj města možný. Jsem přesvědčen o tom, že co se nerozvíjí, to upadá. Je to ale také o určité osobní a politické odpovědnosti. Pokud jsme přesvědčeni, že děláme to nejlepší pro město a jeho obyvatele, musíme mít odvahu svá rozhodnutí obhajovat. Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale zakonzervování současného stavu tím, že se budeme bát udělat i méně populární rozhodnutí, je kontraproduktivní.

Pro úspěšnou realizaci rozvoje obce je důležitá komunikace s jeho občany. Řekl bych, že dokonce klíčová. A nejde jen o to lidem pečlivě vysvětlit detaily jednotlivých projektů, ale zejména ozřejmit důvody, proč ten daný projekt chceme realizovat, co pozitivního lidem přinese a případně vysvětlit a rozptýlit možné obavy či předsudky. A samozřejmě také odůvodnit dopady, které bude mít stav, když se daný projekt neuskuteční.

Zajímavou možností je dát obyvatelům města určitou možnost přímo rozhodovat o tom, co by radnice měla prosazovat. Proto jsme letos poprvé zapojili veřejnost v rámci projektu nazvaném Participativní rozpočet, kdy lidé sami měli možnost navrhnout realizaci nejrůznějších projektů, ať už kulturních, vzdělávacích, investičních či sportovních. Vyčlenili jsme na tyto projekty částku 5 milionů korun. Zájem veřejnosti výrazně předčil naše očekávaní. Návrhů projektů bylo mnohem více, než umožňovala plánovaná částka z rozpočtu města, a tak občané hlasovali ve veřejné anketě, které projekty si přejí realizovat a které ne.

Zapojení veřejnosti do přímého rozhodování o tom, co se bude ve městě realizovat, se jednoznačně osvědčilo a budeme v tom pokračovat. Některé nápady občanů byly opravdu inspirativní a věřím, že tomu tak bude i příště.

Miroslav Plevný, místostarosta Chebu

Autor: Jiří Duchek