Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Prameny draženy za levno

Prameny draženy za levno

24. 3. 2018

Zadlužené Prameny už znají termín dražby, ve které se bude nabízet 200 tisíc metrů čtverečních obecních pozemků, dvě vodní plochy a osm vrtů s minerálkami. Potom, co jediný opoziční zastupitel se svými náhradníky rezignoval na post zastupitele obce, aby zabránil nevýhodnému prodeji obecních pozemků a nereálné smlouvě o splátkách obecního dluhu, nemůže místní neúplné zastupitelstvo do dalších komunálních voleb rozhodovat o obecním majetku. Volby vychází až na řádný termín, konající se v říjnu tohoto roku. Jelikož nevyšel přímý prodej majetku, věci se chopil exekutor a vyhlásil dražbu na 16. 4. 2018. Vyvolávací cena je necelých 7 milionů korun.

Prameny draženy za levno

Prameny draženy za levno

Aleš Dittert (STAN), bývalý člen zastupitelstva, dodává: „Je s podivem, že naše přírodní bohatství je u nás prodáváno za tak nesmírně nízkou cenu. Je bez pochyby, že naše minerálky pochází z dobré rodiny. 5 km od těchto vrtů se stáčí známá Magnesia, i Grünská kyselka, kterou pro její trvanlivost a kvalitu vozil Rommel vojákům až do Afriky. Vydatnost obecních vrtů je překvapivě vysoká. Na katastru obce Prameny se nacházejí vrty s ověřenou kapacitou kvalitních minerálních vod minimálně 14 litrů za sekundu.

Tragické je, že dražební cena vychází z nízkého posudku, proti němuž paní starostka nepodala odvolání. Tento posudek ani dražební vyhláška opět nejsou vyvěšeny na úřední desce obce. Všichni občané sousedící s prodávanými pozemky nejsou dostatečně informováni a je jim tedy upřeno ze zákona dané právo na odvolání, které je opět časově omezené. Je velmi pravděpodobné, že v dodnes neznámém posudku chybí důležité informace, které vyplývají z nedostatku poskytnutých informací ze strany paní starostky. Ta s největší pravděpodobností odhadkyni neposkytla hydrogeologický průzkum přírodních minerálních vod z roku 1996, který by se měl nacházet v archivu obce. Když paní starostka dostala usnesení o ocenění, nezveřejnila ho ani nesvolala zastupitelstvo. Ona sama se rozhodla, že se neodvolá. Nyní se tato situace opakuje. Tímto však chceme vyzvat paní starostku, aby využila poslední možnosti a proti usnesení o dražbě se odvolala s ohledem na nízkou cenu a zvláštní okolnosti provázející zveřejnění dražby. Oproti zvyklostem je dražba pojmenována velice obecným až zavádějícím pojmem a dále zde chybí předmětný znalecký posudek, který je u jiných dražeb zveřejňován. Celá situace tak připomíná divoká devadesátá léta.

Finanční situaci naší obce by mohla zachránit jedině soutěž více zájemců o tento majetek. Zatím jediným zájemcem je firma Real Aspekt s.r.o. Pokud se utká v rovné soutěži i s jinými zájemci o využití značného přírodního bohatství, může vydražená cena obci významně pomoci snížit devastující dluh. Vyvolávací dražební cena 7 milionů korun je v porovnání se skutečnou hodnotou minerálek směšně malá. Nyní je zapotřebí pokusit se oslovit všechny potencionální zájemce, seriózní podnikatele v oboru minerálních vod, kteří by mohli mít o koupi tohoto majetku zájem."

Autor: Erich Kříž