Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Potřebujeme fungující Krajský soud v Karlovarském kraji. Všichni

Potřebujeme fungující Krajský soud v Karlovarském kraji. Všichni

4. 4. 2024

Karlovarský kraj je posledním a jediným krajem v ČR, který nemá na svém území zřízenu alespoň pobočku Krajského soudu. Ten, kdo potřebuje služby krajského soudu, musí za ním do Plzně. A to přesto, že byl už před více než 22 lety schválen zákon, v jehož příloze se praví, že v Karlových Varech má být zřízena pobočka Krajského soudu v Plzni. Tento zákon nabyl účinnosti 1. 4. 2002. Ne, to není a nebyl Apríl.

Potřebujeme fungující Krajský soud v Karlovarském kraji. Všichni

Potřebujeme fungující Krajský soud v Karlovarském kraji. Všichni

Žádný ministr spravedlnosti, potažmo žádná vláda za posledních více než 20 let nedokázala tento zákon naplnit. A že už se jich za tu dobu vystřídalo. Tento nepříznivý stav má negativní dopady nejenom na občany kraje, ale i na profesní růst soudců okresních soudů. Karlovarský kraj dlouhodobě usiluje o to, aby pobočka krajského soudu v našem kraji pro občany kraje byla. Na jeho stavbu je už léta připravený projekt i platné stavební povolení. Ale ministerstvo spravedlnosti nemá stále ani vyčleněné prostředky na realizaci stavby v plánu svých investic.

 

Je nám jasné, že se jedná pro stát o nákladnou záležitost. I proto hejtman spolu s dalšími hledali levnější řešení a tím by mohlo být umístění pobočky krajského soudu do vhodných objektů areálu Okresního soudu v Chebu. Státu by se tak ušetřily prostředky v řádu stovek milionů. Už v roce 2021 krajské zastupitelstvo schválilo zákonodárnou iniciativu Karlovarského kraje, která by toto umožnila. Ale tato iniciativa nebyla dosud ve Sněmovně, která je nyní na řadě, projednána a čas dále běží.

 

Náš kraj je malý a má malé zastoupení v parlamentu. Z celkového počtu 281 zákonodárců máme pouze 5 poslanců a 3 senátory. Abychom něčeho dosáhli na centrální úrovni, je potřeba, abychom v zájmu kraje jako zákonodárci táhli za jeden provaz bez ohledu na stranickou příslušnost. Ta by měla jít v takovou chvíli stranou. A hledali podporu i v dalších krajích. I proto jsme v Senátu na Podvýboru pro regiony v transformaci, který je složen ze senátorů našeho, Ústeckého a Moravskoslezského kraje napříč politickým spektrem, na můj návrh v březnu projednali a schválili usnesení, které podporuje vyřešení tohoto letitého problému a vyslali ho směrem k ministerstvu, premiérovi a Poslanecké sněmovně. Podobné usnesení by měl nyní projednat i obdobný podvýbor ve Sněmovně. Zesílíme tak náš společný tlak na odpovědná místa, aby se mohlo už konečně po 22 letech najít řešení, jak zajistit služby krajského soudu na území našeho kraje.

 

Miroslav Balatka, senátor