Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Politická kultura v kraji stále trpí

Politická kultura v kraji stále trpí

1. 3. 2019

Loňské karlovarské předvolební téma kremace se nevyhnulo ani krajskému zastupitelstvu, kraj se rozhodl třemi a půl miliony zabezpečit spalování v Karlových Varech. Dále byla schválena kontroverzní odpověď na petici proti provozování letecké školy, dlouho se diskutovalo nad nepovedenou úpravou jednacího řádu výborů a komisí, řešila se krajská nemocnice bez dostatečného předložení podkladů a konečně se diskutovalo i o budoucnosti Sokolovska.

Politická kultura v kraji stále trpí

Politická kultura v kraji stále trpí

Velkou část krajského zastupitelstva dnes zabrala petice proti otevření letecké školy. Vedení kraje přitom tento problém spojuje poněkud zvláštně s otevřením pobočky ČVUT. Jiří Klsák, krajský zastupitel a zastupitel Karlových Varů"Dnešní diskuse ukázala, že celý bod byl zcela nedostatečně připravený, krajské stanovisko místo řádné cost-benefit analýzy pouze přebírá stanovisko investora."

Rada Karlovarského kraje dala ke schválení jednací řád pro výbory a komise kraje, údajně kvůli povinnostem vyplývajících z GDPR. Jan Horník, senátor, krajský zastupitel a starosta Božího Daru komentuje: "Obchoduje se u nás opět se strachem, v původním návrhu jsme se měli zavázat, že členové výborů a komisí nebudou moci veřejnosti vůbec nic sdělovat, co se na jednání dozvědí. Krajští úředníci následně návrh upravili s tím, že se povinnost týká jen osobních údajů, i tak si ovšem myslím, že jsme opět papežštější než papež.“

Zastupitelstvo však řešilo i konstruktivní záležitost. Sokolovsko a celý region čeká výhledově útlum těžby hnědého uhlí a tím pádem ztráta pracovních míst, ceny emisních povolenek pak přináší další neúnosnou zátěž, kdy z našeho kraje odplouvají miliardy korun do celostátního rozpočtu. Senátor Miroslav Balatka zorganizoval petici, která má za cíl věc řádně projednat na půdě Parlamentu: "Na půdě Senátu jsme oficiálně odstartovali petici, která požaduje skoncovat s vysáváním peněz za emisní povolenky z Karlovarského a Ústeckého kraje. Jen letos to dělá 11 miliard, které od nás nenávratně odtečou do státního rozpočtu a tam zmizí. Chtěl bych, aby tyto peníze přišly do regionu zpět na transformaci regionu a tvorbu nových pracovních míst." Krajské zastupitelstvo jednomyslně petici podpořilo a pověřilo výbor pro regionální rozvoj, aby se věcí dále zabýval.  

Autor: Erich Kříž