Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Podpora tvorby průmyslových zón v kraji

Podpora tvorby průmyslových zón v kraji

26. 4. 2023

Karlovarský kraj je dle sociodemografických údajů na chvostu Česka. Je to dáno mnoha faktory, ale nejdůležitější je slabý výkon ekonomiky kraje.  Náš kraj je velmi závislý na turismu, především lázeňském. Další část pak na transformaci uhelného regionu Sokolovska. Turismus dostal ohromnou ránu za covidu a dále sankcemi způsobenými válkou na Ukrajině. Transformace uhelného regionu chce svůj čas.

Podpora tvorby průmyslových zón v kraji

Podpora tvorby průmyslových zón v kraji

V kraji vznikly nové průmyslové zóny, například u Chebu, Ostrova apod. Obávám se však, že haly na nich zatím postavené fungují především jako logistická centra a montovny. Tedy ne podniky s vyšší přidanou hodnotou. Zlí jazykové pak tvrdí, že je zde zaměstnáváno více zahraničních agenturních pracovníků než domácích obyvatel kraje.

Přitom podle vedení ministerstva průmyslu i Czechinvestu je ze zahraničí značný zájem o umístění nových inovativních podnikatelských záměrů v Česku. Jen je potřeba pro ně mít v kraji připravené pozemky pro jejich umístění.

Obávám se, že v našem kraji připraveni však nejsme. Přitom stát prostřednictvím MPO, nabízí pomoc pro kraje a města za účelem vzniku nových průmyslových zón na brownfieldech v jejich vlastnictví. Státní pomoc může být (dle jednotlivých kategorií) až ve výši 70% nutných nákladů na vznik takové zóny. Ve stovkách milionů Kč. Jde o investici z veřejných zdrojů s cílem podpory podnikání s vyšší přidanou hodnotou. Jestliže stát zajistí takové firmy, tak my (samosprávy) musíme mít místo, kde je umístit. Umístit je na předem připravené plochy s dobrou dopravní dostupností, s předem připravenými a kapacitními přípojkami energií a vody, s vyřešenými enviromentálními dopady a v neposlední řadě s dostatkem pracovníků.

Stát je pak připraven takovýmto podnikům dále pomoci například dalšími investičními pobídkami. Přímým finančním příspěvkem (na tvorbu pracovních míst) nebo odkladem daní. Novelu zákona o investičních pobídkách schválila nedávno vláda a je nyní v rukách poslanců a senátorů.  V něm pak jsou připravené zásady tzv. koheze. Tedy aby slabším regionům bylo pomoženo znatelně více než těm rozvinutějším.

Je na nás v jednotlivých obecních, městských a krajských samosprávách zda budeme připraveni.

Radan Večerka, místopředseda KV STAN

Autor: Jiří Duchek, Radan Večerka