Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Podpora přijetí novely zákona k RUD z nejvýše položeného města v ČR

Podpora přijetí novely zákona k RUD z nejvýše položeného města v ČR

30. 9. 2011

Město Boží Dar se jako členské město Sdružení místních samospráv (dále jen SMS ČR) připojilo k akci vyvěšování vlajek na radnicích upozorňující na dále již neúnosnou situaci v přerozdělování daní formou rozpočtového určením daní (dále jen RUD) na jednotlivé obce ČR.

 

Daňová nespravedlnost již desetiletí nevysvětlitelně zvýhodňuje na podílu z daňových příjmů na jednoho obyvatele čtyři největší města Prahu, Brno, Plzeň a Ostravu. Je zřejmé, že hledání příjmové rovnováhy RUD mezi obcemi je velmi složité a nedají se v ní vždy zohlednit všechna specifika jednotlivých obcí, ale přesto není možné již dále držet solidaritu všech ostatních obcí s potřebami čtyř největších měst České republiky. Naprosto odlišné podmínky mají obce ležící v Polabí a třeba u nás v Centrálním Krušnohoří, kde tyto vydávají nemalé finanční prostředky např. na zimní úklid komunikací, na údržbu zimních běžeckých tratí a na otop ve svých zařízeních (radnice, školy, školky, zdravotnická zařízení apod.). Tyto jakési vícenáklady, oproti níže položeným obcím, tvoří významné položky v rozpočtech našich horských obcí. Bohužel si mnozí nezasvěcení myslí, že ze zvýšeného cestovního ruchu profitují „místní“ podnikatelé nabízející svoje služby turistům. Bohužel tomu tak ve většině případů není. Například na Božím Daru z 19 restauračních zařízení je jich pouze pět provozováno místními občany a zbytek podnikateli, kteří mají svá trvalá bydliště nebo sídla svých společností mimo správní území Božího Daru. 
 
 
 
Ještě horší situace je u podnikatelů zajišťujících ubytování ve svých nebo pronajatých nemovitostech. Takže od nich následně z přerozdělovaných daní do obecní pokladny nepřiteče ani koruna! Obdobná situace je u většiny okolních obcí v Centrálním Krušnohoří. I proto se přidáváme k mnoha jiným obcím v ČR s výzvou, aby Vláda ČR jménem svého premiéra dodržela svůj program, v kterém se zavázala v oblasti RUD podniknout taková opatření, kterými by aspoň částečně srovnala neodůvodnitelné rozdíly mezi čtyřmi největšími obcemi ČR a všemi zbylými obcemi. Vyzýváme proto premiéra Petra Nečase, aby se zasadil o splnění příslibu, že nejpozději do 31. října 2011 bude situace kolem RUD vyřešena. Neustálým odsouváním této problematiky obce zase již ztratily jeden rok, kdy je zřejmé, že pokud by mělo dojít ke změně, tak tomu nebude dříve než k 1.1.2013. Vzkaz z nejvýše položeného města v ČR je: „Pane premiére, obce již nechtějí slyšet sliby, ale pocítit skutečné změny“. 
 
Jan Horník, starosta města Boží Dar

Autor: Jan Horník