Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Podpora Karlovarského regionu – kde je cesta?

Podpora Karlovarského regionu – kde je cesta?

21. 11. 2022

Karlovarský kraj nemá v rámci srovnání s ostatními kraji České republiky dobré postavení – mimo lázeňství, cestovního ruchu a krásné přírody. Jsou i tací, kteří v minulosti konstatovali, že jsme „…nejhorší vůbec ve všem“.

Radan Večerka, 1. místopředseda KV STAN

Radan Večerka, 1. místopředseda KV STAN

Jak to změnit? Bez pomoci státu, a především finanční pomoci to určitě nepůjde. Ano, jsou připravené různé podpůrné programy (revitalizace uhelných regionů, Národní plán obnovy, fondy EU,…) ale obávám se, že rozhodováním a schvalováním jednotlivých projektů z centra, ať už z Prahy nebo Bruselu, nebude efektivita použití těchto prostředků příliš velká. Je potřeba více dbát na místní znalosti, místní lidi, místní potřeby a použít i rozhodování o užití financí na co nejnižší úrovni.

Evropské právo zná i možnosti jak rozhodovat o užití prostředků na lokální úrovni. EU nařízení (EU 1060/2021 – čl. 28 a násl.) hovoří o tzv. Integrovaných územních strategiích. Jde o „Integrované územní strategie (ITI) pro města a Komunitně vedený místní rozvoj (Leader) pro venkov. Mimo to si členský stát může sám vytvořit vlastní nástroj. Jen musí vycházet z přijaté a schválené strategie území a schvalování projektů a jejich realizace musí být někdo z daného regionu. Česká republiky používá ITI i LEADER omezeně a o projektech se stejně rozhoduje na ministerstvech. Vlastní nástroj pro Karlovarsko jako kraj Česká republika nevytvořila.

Politikou STAN je decentralizace funkcí státu a princip subsidiarity - tedy politická zásada, podle níž se rozhodování a zodpovědnost ve veřejných záležitostech má odehrávat na tom nejnižším stupni veřejné správy, který je nejblíže občanům. Vyšší úrovně správy mají rozhodovat jen tam, kde si to povaha věci vyžaduje. To v současnosti není rozhodování o užití financí v našem kraji. Pojďme to změnit i tlakem na naše ministry a vládu, v které zasedáme.

Radan Večerka, 1. místopředseda KV STAN

Autor: Jiří Duchek, Radan Večerka