Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Participativní rozpočet bude i v Chebu

Participativní rozpočet bude i v Chebu

17. 10. 2019

Volba pro město Cheb ve svém volebním programu zdůrazňovala potřebu výraznějšího vtažení občanů města do rozhodovacích procesů na radnici. Jedním z důležitých kroků tímto směrem je zavedení participativního rozpočtu, který Chebanům umožní rozhodovat, jaké akce budou z rozpočtu města zafinancovány.

Participativní rozpočet bude i v Chebu

Participativní rozpočet bude i v Chebu

Orgány města v průběhu září schválily všechny příslušné záležitosti, takže už v rozpočtu na rok 2020 byla vyčleněna částka 5 milionů korun na tyto účely. Spuštěny byly webové stránky projektu www.meganapady.cz  Odsouhlasen byl i harmonogram, takže už v říjnu proběhnou první informativní schůzky o participativním rozpočtu pro občany města, v lednu pak budou přijímány návrhy občanů. Vyvrcholením prvního ročníku bude výběr vítězných projektů, který nás čeká na konci první poloviny roku 2020. Pak už přijde čas na jejich postupnou realizaci.

S celým procesem městu velmi pomáhá nezisková organizace Agora CE, jež má obrovské zkušenosti se zaváděním participativních rozpočtů v řadě měst ČR.

Autor: Jiří Duchek, Antonín Jalovec