Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Otevřený dopis senátora Plevného adresovaný ministru zdravotnictví Blatnému

Otevřený dopis senátora Plevného adresovaný ministru zdravotnictví Blatnému

25. 2. 2021

Včera na jednání Senátu při projednávání tzv. "pandemického zákona" došlo ke slovnímu napadení starosty města Chebu ze strany ministra zdravotnictví Blatného. Protože jde o zřejmé nepravdy, senátor Miroslav Plevný reaguje formou otevřeného dopisu, který si níže můžete přečíst.

Otevřený dopis senátora Plevného adresovaný ministru zdravotnictví Blatnému

Otevřený dopis senátora Plevného adresovaný ministru zdravotnictví Blatnému

Vážený pane ministře,
jako senátor za senátní obvod č. 3 Cheb Vás vyzývám k omluvě za Vaše nepravdivé nařčení starosty Chebu, jeho představitelů a vlastně i občanů města. Na Chebsku žijeme ve vyhroceném režimu, jsme uzavřeným okresem. Prakticky každá rodina na Chebsku má mezi blízkými někoho, kdo zemřel na COVID-19. A od člena vlády, který nám bránil převážet pacienty k sousedům, se místo podpory dočkáme jen osočení. Vzhledem k tomu, že Vaše prohlášení bylo veřejné, žádám Vás o veřejnou omluvu panu starostovi města Chebu, kterého jste svými slovy nepravdivě osočil.

Na včerejším plenárním jednání Senátu Parlamentu České republiky jste v rámci svého veřejného vystoupení v diskusi v rámci projednávání tzv. „pandemického zákona“ uvedl, cituji:
„… že to byl právě starosta Chebu, který přes naše výrazné doporučení nechal běžet naplno celé vánoční svátky, i když to bylo zakázané, trhy, že do 3.ledna jela veřejná kluziště v Chebu, že zastavil provádění testování se slovy, že si musí místní lidé odpočinout, že to byla právě tato oblast, která byla jednou z posledních, která zahájila očkování.“ (viz Stenozáznam z 1. dne 6. schůze).

Proti tomuto Vašemu tvrzení důrazně ohrazuji. Jde o tvrzení zjevně nepravdivé, což dokládám následujícími ověřitelnými skutečnostmi, které uvádím k jednotlivým relevantním částem Vašeho tvrzení:
• „nechal běžet naplno celé vánoční svátky i když to bylo zakázané“
Již od 17.12., kdy došlo ke zpřísnění opatření (např. uzavření restaurací) běžely trhy zcela v minimalistickém režimu, např. byly uzavřeny všechny stánky s občerstvením. Rozsah provozu byl opakovaně konzultován organizátory a s místní pobočkou KHS, která trhy monitorovala a vydávala doporučení, jež byla okamžitě realizována v plném rozsahu.
• „do 3.1. jela veřejná kluziště v Chebu“
Provoz kluziště byl ukončen spolu s trhy již 26.12.; nicméně ještě dříve byla provozní doba významně omezena.
• „(starosta Chebu) … zastavil testování“
Testování běželo standardně a kontinuálně po celou dobu včetně vánočních svátků. Navíc jako ministr zdravotnictví si musíte být vědom toho, že starosta obce testování neorganizuje natož aby jej zastavoval.
• „právě tato oblast, která byla jednou z posledních, která zahájila očkování“
Jistě jste si vědom toho, že očkování neorganizuje město, ale je v gesci kraje a vlády, coby poskytovatele vakcín. Navíc právě Karlovarský kraj, kam Cheb patří, obdržel v první fázi vakcíny jako jeden z posledních krajů, a to ve velmi malém množství, takže rozsáhlejší očkování nemohlo být realizováno.

Vážený pane ministře, velmi mne mrzí, že jako člen vlády, a tedy jeden z velmi významných představitelů veřejného života, používáte ve svých vystoupeních na parlamentní půdě nepravdivé a neověřené informace. Mohu se domnívat, že jste tak učinil neúmyslně z podkladů, které jste převzal od jiných osob. Nicméně ani to Vaše výroky neomlouvá.
 

Autor: Jiří Duchek, Miroslav Plevný