Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Odsouvání řešení problému

Odsouvání řešení problému

29. 9. 2021

Když se na chvíli odprostím od problematiky vyrovnávání se se změnou klimatu, která je komplexní záležitostí našeho životního prostředí, a které se ve své profesi částečně věnuji, dovolím si otevřít na první pohled trochu jiné problematické téma. Je možná více virtuální a tváří se jako společensko pracovní, přesto však s životním prostředím v důsledku souvisí.

Ing. Petr Krása, zastupitel města Sokolov a kandidát do Poslanecké sněmovny

Ing. Petr Krása, zastupitel města Sokolov a kandidát do Poslanecké sněmovny

Součástí naší pracovní kultury je bohužel i oddalovat řešení složitostí, obcházet je nebo věci řešit polovičatě. A obzvlášť takové, jejichž řešení nemá okamžitý dopad a efekt je oceněn až o mnohem později. Jako konkrétní příklad poslouží  posunutí zákazu ukládání odpadu na skládky. Přestože již v roce 2014 Česká republika schválila termín konce skládkování na rok 2024, o šest let později, v roce 2020 se původní termín posunul na rok 2030. Důvod je jednoduchý, pragmatický. Dlouho nikdo nic moc nedělal a dnes je zřejmé, že na konec skládkování není připravena infrastruktura, jak třídící, tak zpracovatelská. Některé obce se sice sdružovaly a snažily se vytvářet odpadové společnosti, efekt ve změně přístupu k naskládání s odpadem byl však mizivý. Mezi důvody nekonání patří komplikovanost problematiky, nejednotnost v přístupu regionů a nejistota budoucnosti realizované změny. Dnes je na přípravu systému včetně jeho plnohodnotného využití přibližně osm roků, což je dostatek času pouze pokud se již nyní začne na změně pracovat a neodsune se to celé jako komplikovaný problém na později. Nelze však řešení nechat pouze na soukromém sektoru a obcích. Domnívám se, že je nutné vše metodicky koordinovat, vytvářet pobídky a podpory ze strany státu, a to zejména v začátku roztáčení tohoto kola. Bez této koordinace a příkladovosti to budou řešení polovičatá, složitá, nesouborná. Mnohé obce si s tím nedokáží poradit a jejich projekty budou krachovat. A přestože může být komunální odpad cennou surovinovou komoditou, ani soukromý sektor se do vývoje zpracovatelských linek nepohrne, pokud nebudou jeho vysoké investice zajištěny jednotností a stabilitou systému v podobě podpory a garance státu. A na to je nejvyšší čas, směrovat a vytvářet podmínky pro změnu.

Obdobná odkládání, která nakonec budeme muset stejně vyřešit, ať už k našemu prospěchu a posunu k lepšímu životnímu prostředí nebo jen z důvodu společenského závazku nalezneme v mnoha odvětvích. Jedním z nich je i doprava, kdy zavádění elektromobility s sebou nese doprovodné problémy. Není to problematika vlastních automobilů, u kterých se neustále diskutuje zda jsou ekologičtější než spalovací motory, a kde jejich přínos lze vidět také například ve zhodnocení rozvoje modernějších technologií či v podobě výrazného poklesu hlukových emisí z dopravy. Problém se nachází o trochu jinde. Je dosti pravděpodobné, že v Evropě nastane v roce 2035 konec prodeje aut se spalovacími motory. Dokonce se může stát, že tento prodej bude ze strany automobilek ukončen ještě dříve, a to stejně podobně, jako se v uhelné energetice očekává posun k dřívějšímu termínu konce spalování uhlí než je ten stanovený státem. Nutno podotknout, že konec prodeje neznamená konec provozu spalovacích aut. Nicméně křivka vyjadřující množství obou druhů provozovaných aut se bude někde kolem roku 2035 protínat. Máme ale připravenou infrastrukturu pro elektromobily? Které nové parkoviště na sídlišti, ve veřejném prostoru či v komerčním objektu má předpřipravenou nabíjecí infrastrukturu?  Ano, právě obecní stavby, ale i ty veřejné, by mohly být již dnes vybaveny natolik, aby později stačilo pouze domontovat vlastní stanici. Zatím to vypadá, že nás čeká dodatečné projektování, kopání, předělávání a financování. Chyba však není až tak na obcích, ty potřebují nápovědu a vědět, že to tak má být. A zde má posloužila včasná pobídka státu, tvorba doporučení, norem, dotační podpory apod. Rychlejší zavádění dobíjecích stanic podpoří prodej elektromobilů, a větší objem prodeje může pozitivně ovlivnit cenu, a to vše urychlit celý proces výměny. Celé je to dlouhodobá záležitost, ale čím dříve ji budeme mít zvládnutou, tím se také můžeme věnovat dříve dalším potřebnostem. A nebo nastane výše popsaný scénář s oddáleným skládkováním, pohodlně nám ujede vlak, ale později to budeme muset stejně celé vyřešit.      

Ing. Petr Krása, zastupitel města Sokolov a kandidát do Poslanecké sněmovny

Autor: Jiří Duchek, Petr Krása