Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Nově zvolené vedení města Chebu odmítá spalovnu

Nově zvolené vedení města Chebu odmítá spalovnu

6. 12. 2018

Vedení chebské radnice v programové prohlášení uvádí, že chce zastavit projekt spalovny na Švedském vrchu. Více v článku Jitky Dolanské ze serveru idnes.cz:

Nově zvolené vedení města Chebu odmítá spalovnu

Nově zvolené vedení města Chebu odmítá spalovnu

„Náš záměr jsme jasně deklarovali. Chceme jiný postup nakládání s odpadem. Nicméně považujeme za seriozní, že než zastupitelstvo nebo rada vydá nějaký zásadní dokument, dojde ke schůzce se zástupci společnosti. Informujeme je o postoji města a dohodneme se na krocích, které by minimalizovaly případné škody,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Společnost Terea před lety záměr stavby spalovny zdůvodnila tím, že odpad, který by jinak končil bez užitku na skládkách, by mohl zčásti nahradit zemní plyn, a zlevnit tak vytápění některých městských objektů.

Dalším argumentem radnice, která tehdy dala záměru zelenou, byla hrozba, že za několik let už nebude možné odpad na skládky ukládat a poplatky, které lidé v Chebu za likvidaci odpadů platí, neúměrně vzrostou.

„Říct, že spalovna je špatně, je čirý populismus. Do budoucna se s odpadem bude muset město nějak popasovat, skládkování se prodraží. Právě spalování mělo tento problém řešit. Ale je tam spousta dalších aspektů, včetně vlivu na odpadové a tepelné hospodářství města,“ uvedl tehdejší radní Tomáš Linda, který stál u zrodu projektu.

Proti záměru se zvedla hned od začátku vlna odporu. Nejhlasitěji protestovali obyvatelé čtvrti Švédský vrch, kteří by měli spalovnu takřka před okny. Vznikla dokonce petice.

„Doufám, že konečně hlas lidu zvítězí nad zájmy německého investora. Myslím, že by se měly hledat jiné cesty, jak odpad likvidovat. Jedna spalovna u Sokolova bohatě stačí i pro nás,“ řekl Karel Vokáč, který patří od počátku k nejhlasitějším kritikům chebské spalovny.

Vadí mu především hrozba dalšího zhoršení životního prostředí. „Nám tady vyrostl obchvat a já od začátku tvrdil, aby se udělalo posuzování vlivu, takzvaná EIA, společně na obě stavby. Pokud se obě akce hodnotí zvlášť, tak je jasné, že limitům vyhoví. Ale společně by to zatížení bylo příliš velké. Navíc se nikdo nezabýval tím, že by mohlo dojít ke zkreslení výsledků měření nedaleké meteorologické stanice,“ upozornil.

Miroslav Kubík, který také bojuje proti spalovně, však říká, že pokud by se ke stavbě rozhodlo současné vedení radnice, bude to respektovat.

„Vím, že chce stavbu zastavit, ale situace se může změnit. Pokud by k tomu došlo, tak věřím, že tohle vedení rozhodne bez postranních úmyslů a s čistým svědomím. A bude k tomu mít pádné důvody, podpořené ekonomickou analýzou. Také věřím, že bude víc komunikovat s občany,“ uvedl Kubík.

Proti spalovně stojí i fakt, že územní řízení, které má na stole ašský stavební úřad, bylo před několika týdny přerušeno. Důvodem je námitka chebské radní a zároveň členky místního svazu ochránců přírody Gabriely Lickové. Ta upozornila na možnou podjatost úředníků města Cheb, kteří mají ve věci vydat závazné stanovisko. O námitce rozhodne krajský úřad.

„Díky tomu by se mohl celý proces znovu otevřít pro připomínky. Nové vedení města by tak získalo prostor, aby se ke spalovně vyjádřilo,“ doplnila Licková.

Pokud by se město opravdu nakonec rozhodlo projekt zastavit, není zatím zcela jasné, kdo by nesl případné finanční závazky.

„Tohle si bude muset město vyřešit se společností Terea, která dělala nějaké kroky na základě usnesení zastupitelstva. Projektovala, připravovala dokumentace, sháněla posudky. Myslím, že na valné hromadě bude Terea požadovat vysvětlení a případně náhradu škody, která z toho společnosti vznikne,“ prorokuje Tomáš Linda.

Zdroj: https://vary.idnes.cz/spalovna-cheb-svedsky-vrch-terea-odpad-odpadky-spalovani-pex-/vary-zpravy.aspx?c=A181129_442263_vary-zpravy_ba

Autor: Erich Kříž