Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Nejdek, Stráž nad Ohří, Velichov. Hejtman Kulhánek pokračuje v cestách do obcí

Nejdek, Stráž nad Ohří, Velichov. Hejtman Kulhánek pokračuje v cestách do obcí

21. 10. 2021

Výjezd hejtmana Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka do obcí našeho regionu tentokrát začal v Nejdku. Podle starostky Ludmily Vocelkové město trápí to, že se v některých panelových domech lidé začínají odpojovat od centrálního vytápění, byť pro ně ve výsledku cena tepla nebude výhodná. Mluvilo se také o tom, že město bude muset postupně opravit chátrající opěrné zdi na silnici Karlovarská, Závodu míru a Kraslická. 

Nejdek, Stráž nad Ohří, Velichov. Hejtman Kulhánek pokračuje v cestách do obcí

Nejdek, Stráž nad Ohří, Velichov. Hejtman Kulhánek pokračuje v cestách do obcí

„Nejdek je rozložen v členitém terénu a opěrné zdi podél silnic proto potřebují rozsáhlou rekonstrukci. Budeme se snažit jako kraj pomoci prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic, ale i s vyhledáváním dotačních titulů na tyto stavby,“ řekl hejtman Petr Kulhánek. Krajský radní Vít Hromádko upozornil, že na opravy silnic a případně opěrných zdí je vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotace do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je ale nutné mít na plánované akce stavební povolení. Město řeší také nedostatek praktických lékařů, což je problém celého regionu. Kraj se snaží motivovat lékaře náborovými příspěvky a podporuje obce ve vzniku nových ordinací. Hejtman dále informoval o setkání s krajským policejním ředitelem, jenž postupně začne řešit dosavadní požadavky obcí v oblasti dopravy. V Nejdku se to týká omezení rychlosti v centru města.

Ve Stráži nad Ohří se řešila letitá bolest obce, kterou je frekventovaná silnice I/13 procházející centrem. „Představili jsme paní starostce Janě Vikové a zastupitelům obce varianty, které počítají s vedením trasy silnice mimo Stráž nad Ohří. Pro kraj má řešení tohoto problému stejnou prioritu jako dostavba D6. Podle zastupitelů obce je pro ně přijatelná varianta vedení trasy tunelem, aby se silnice vyhnula obci, ale zároveň nepoškodila okolní přírodu,“ nastínil hejtman. Obec chce do doby výstavby nové trasy aspoň zkultivovat provoz v obci na únosnou mez. Kraj bude informovat o jejím požadavku krajskou policii, jež se může zabývat úpravou rychlosti v místě. Mluvilo se taktéž o stížnostech obyvatel na hlučnost odstřelů v místním čedičovém lomu. „Bavili jsme se i o možnosti vzniku venkovské památkové zóny v oblasti Srní a Malého Hrzína. Jde o unikátní lokality, v nichž ale vyhlášení památky musí mít podporu místních obyvatel,“ vysvětlil Petr Kulhánek. Řeč byla také o opravě lávky v Boči nebo o stavu silnice do Osvinova, jejíž možnou opravu chce vedení kraje probrat s Krajskou správou a údržbou silnic.

O chátrajícím zámku uprostřed Velichova, kde není dořešen restituční nárok rodiny Czerninů, i o tom, jak se obec může bránit proti hlukové zátěži, kterou v budoucnu způsobí provoz malé vodní elektrárny v těsné blízkosti rekreační oblasti, jednali zástupci kraje se starostkou Velichova Markétou Sinkulovou Moravcovou. „Diskutovali jsme o možnosti budoucího využití zámku v centru obce, který je v žalostném stavu kvůli nedořešené restituci. Kraj se kauzou zámku opět bude zabývat a poskytne obci právní konzultaci,“ upřesnil hejtman. Prověřovat se bude i aktuální stav záměru stavby malé vodní elektrárny na Ohři poblíž Velichova. „Chtěli bychom dále pomoci s vyhledáním možného dotačního titulu na opravu střechy školky. Obec má projekt dlouhodobě připravený, ale zatím nenašla vhodný dotační program,“ uzavřel Petr Kulhánek.          

Autor: Jiří Duchek