Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Nedostatek bytů v Chebu přilákal developery

Nedostatek bytů v Chebu přilákal developery

6. 4. 2018

Chebská radnice připravuje plány na výstavbu nových domů v příhodných lokalitách. K medializované záležitosti se vyjádřila i Volba pro město.

Nedostatek bytů v Chebu přilákal developery

Nedostatek bytů v Chebu přilákal developery

Antonín Jalovec (VPM)„Je pravdou, že se po letech v Chebu konečně realizují či aspoň připravují developerské projekty. Je ale třeba tlumit velmi optimistický pohled radnice na brzkou realizaci těchto záměrů. Ve srovnání s jinými srovnatelnými městy je zájem developerů o novou výstavbu v Chebu stále malý. Proto si myslíme, že svazovat zájemce o zástavbu bývalých kasáren na Zlatém vrchu regulačním plánem, což je velmi robustní nástroj, který investora zásadně omezuje, je nevhodné a může některé potenciálné developery odradit a výstavbu odsunout do vzdálenější budoucnosti. Zastupitelé za Volbu pro město na toto riziko na posledním zastupitelstvu upozorňovali s tím, že město má i jiné nástroje, jak si udržet vliv na vzhled budoucí zástavby v této lokalitě a přitom může napomoci rychlejší realizaci. Vzhledem k nutnosti doprojektování celé lokality, posílení inženýrských sítí, vyřešení komplikované dopravní napojení a přípravy páteřní komunikaci uvnitř lokality je pravděpodobné, že první byty či domy nevzniknou dříve než za tři roky, což je pozdě. Je tedy třeba soustředit se i na jiné lokality, které mohou být zastavěny dříve, jako je Náměstí Prokopa Holého či některé proluky. VPM jednoznačně upřednostňuje zástavbu v místech proluk a zbořenišť namísto opakovaného rozšiřování Chebu záborem zemědělské půdy či volné přírody, jak tomu bylo třeba na Zlaté louce. Takový postup totiž vede jednak ke ztrátě cenného území, jednak k trvalému navyšování výdajů města na údržbu dalších komunikací, veřejného osvětlení, mobiliáře apod."

Další informace v  článku Jitky Dolanské ze serveru idnes.cz:

Město se chce s předstihem připravit na nápor stavebních firem. Ten očekává v souvislosti s rozvojem průmyslového parku Cheb II. První vlaštovky se už se objevují. Příkladem může být třeba společnost Leko Real z Příbrami, která koupila a rekonstruuje zchátralé činžovní domy ve Wolkerově ulici.

„Developeři už pochopili, že Cheb je branou do Evropy, a začali se z velkých měst ve vnitrozemí přesouvat sem k nám. Stále častěji se tu objevují zájemci o stavbu bytových domů a my stále častěji diskutujeme o lokalitách, které by mohlo město na stavbu domů prodat a za jakých podmínek,“ uvádí chebský starosta Zdeněk Hrkal a dodává, že v Chebu v minulosti nešel rozvoj průmyslové zóny ruku v ruce s bytovou výstavbou.

„Proto firmy nemají zaměstnance a lidé, kteří se kvůli práci chtěli přistěhovat, nemohou. V Chebu chybí stovky bytů,“ odhaduje Hrkal. Jednou z možností, jak situaci zvrátit, je zastavět bývalá kasárna Julia Fučíka na Zlatém vrchu.

Podle první studie, která řeší zástavbu této lukrativní lokality, by ve spodní části svahu mělo vyrůst sedm činžovních domů. Na zbytku je prostor pro přibližně sedmdesát rodinných domů. Nebude chybět ani občanská vybavenost, parkoviště pro obyvatele a zeleň.

„Studie řeší i dosud zaslepenou ulici Komorní a její napojení na Ašskou a Havlíčkovu,“ ukazuje na plánech zástupce starosty Michal Pospíšil. Prostor bývalých kasáren je přitom zdaleka viditelné území, které by se mělo podle představ radnice stát jakousi výkladní skříní města. Proto rozlet budoucích stavebníků omezí regulační plán.

„Chceme, aby ta výstavba měla nějakou štábní kulturu, aby bylo jasné, jakou mohou mít domy výšku, jakou orientaci či sklon střechy. Máme v Chebu lokality, kde se stavělo živelně, a je to na nich bohužel vidět. Tomu bychom se tady chtěli vyhnout. Celá zástavba by měla mít nějakou urbanistickou koncepci,“ doplňuje Pospíšil s tím, že podrobná dokumentace by mohla být k dispozici už koncem roku. V rozpočtu je na ni připraveno přibližně 300 tisíc korun.

Podle slov starosty Zdeňka Hrkala firmy řeší nedostatek zaměstnanců v regionu dovozem těch agenturních. Jenže o takové obyvatele v Chebu zájem nemají.

„Můj názor je, že agenturní zaměstnanci městu nic nepřinesou. Je třeba přesvědčit celé rodiny, aby přišly, aby tu děti chodily do školy, a kraj se tak přestal vylidňovat,“ argumentuje starosta. Podle místostarostky Evy Horné roste v souvislosti s agenturními zaměstnanci i obava z vyššího počtu bezdomovců.

„Firmy sem sice lidi přivezou, ale už je neodvezou zpět. Stává se, že ti lidé už nemají peníze na to, aby se mohli vrátit domů. Tak tu jednoduše zůstanou a nám tady narůstá takzvané skryté bezdomovectví,“ přibližuje problém Horná.

Vedle kasáren na Zlatém vrchu by mohly nové domy vyrůst také v prolukách v nynější zástavbě. Například na náměstí Prokopa Holého a v jeho okolí, či v místě bývalého městského pivovaru nad zimním stadionem.

Zdroj: https://vary.idnes.cz/byty-bydleni-mestska-ctvrt-zlaty-vrch-reality-cheb-developer-puj-/vary-zpravy.aspx?c=A180327_391861_vary-zpravy_ba

 

Autor: Erich Kříž