Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Naši kandidáti pro krajské volby 2020 Kuchař Jan

Kuchař Jan

Jan Kuchař

Karlovarský kraj

„Náš kraj má obrovský potenciál, jen je třeba ho využít. Vést by ho měli tedy lidé, kteří tento potenciál vnímají a jsou ochotni udělat něco navíc.“

e-mail: kuchar.jan@mufrlazne.cz

/jan.kuchar.988


Výrazný starosta světoznámých Františkových Lázní, který již šestým rokem ve vedení města prokazuje svou pracovitost a cílevědomost. Považuje cestovní ruch a lázeňství za klíčové motory ekonomiky kraje a stojí za zápisem Františkových Lázní na Seznam světového dědictví UNESCO, kam budou společně s dalšími evropskými lázněmi zapsány v roce 2021. Dva roky je předsedou Sdružení lázeňských míst ČR a z této pozice se snaží hájit zájmy všech lázeňských měst na území České republiky. Je spoluorganizátorem 1. Lázeňské konference Řecka (2017) a také Mezinárodního balneologického sympozia v Bad Kissingenu (2019). Velmi aktivní je také v ochraně životního prostředí, které považuje za základ kvalitního života v regionu. Jako bývalý vrcholový sportovec se nezalekne žádné výzvy a vždy je připraven bojovat za dobrý výsledek.


Funkce