Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj „Miliardy z Evropské unie pomohou našemu regionu“

„Miliardy z Evropské unie pomohou našemu regionu“

4. 1. 2021

Všechny nás čeká v mnoha ohledech nelehký rok. Letos se plně projeví propad ekonomiky, způsobený čínským virem. Pro náš region bude situace díky jeho orientaci na cestovní ruch a lázeňství o to těžší. V rozpočtech obcí a měst se vzhledem k nižšímu výkonu ekonomiky očekávají znatelné propady. Zároveň bude pokračovat transformace Sokolovska a odklon od těžby a zpracování uhlí. Zkrátka v mnoha směrech nastane složitá doba. O to víc budou důležité vztahy mezi lidmi, vzájemná pomoc a důvěra. Ale v těžkých dobách se kromě negativního má šanci projevit i to lepší v nás, to, co bývá často přehlíženo nebo jaksi nevyužito. Společné překonání krize pak může tvořit velmi silná pouta. A každá krize někdy skončí.

Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

V obtížné době je dobré vědět, že na problémy nejste sami.  Mám velkou radost, že náš region spolu s dalšími podobně zatíženými regiony v ČR, získá finanční pomoc v řádech miliard eur z Evropské unie. Tyto finance jsou určeny pro strukturálně postižené regiony a regiony v ekonomické transformaci. Všichni co tu žijeme, dobře víme, že příhraniční regiony a oblasti, kde probíhala nebo probíhá těžba, mají své specifické problémy. Proto jsem navrhnul, aby se situací ve strukturálně poškozených oblastech zabýval nový senátní „Podvýbor pro regiony v transformaci“, který vznikl v listopadu loňského roku. Je to vůbec poprvé, kdy na půdě parlamentu vznikla na tato témata zaměřená platforma. Osobně jsem za to moc rád a také je mi velkou ctí a závazkem, že jsem byl zvolen předsedou tohoto podvýboru. 

Členy podvýboru se stalo 10 senátorů napříč politickým spektrem, kteří pocházejí právě z těchto oblastí. Členy jsou Přemysl Rabas z Chomutovska, Marek Hilšer, který se v Chomutově narodil a vyrůstal, dále Miroslav Plevný a Jan Horník z našeho Karlovarského kraje, Zbyněk Linhart z Děčínska, Jiří Cieńciała z Třinecka, Hynek Hanza z Teplic, Herbert Pavera z Opavska a Petr Vícha z Bohumínska. Známe situaci v přehlížených regionech. Typicky se jedná o Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, problematická jsou ale i mnohá další místa napříč celou republikou. V podvýboru chceme otevírat dlouhodobě tíživá témata těchto regionů, apelovat a jednat s odpovědnými ministerstvy, poslanci napříč politickým spektrem, stejně jako dalšími institucemi na národní, ale i evropské úrovni. Chceme se velmi zajímat například o navržený způsob a metodiku rozdělení nových evropských fondů, o kterých jsem se zmínil v úvodu, například Modernizačního fondu a Fondu spravedlivé transformace. Máme obavu, aby z toho nebyla podobná blamáž, jako svého času ROP Severozápad a peníze skutečně sloužily tam, kde mají.

Činností podvýboru bude také posuzování zákonů, které spojuje dopad do strukturálně postižených oblastí, a to od transformace fosilního průmyslu až po sociální záležitosti, jako jsou nezaměstnanost, exekuce, odliv lidí nebo vyloučené lokality. Vznik podvýboru je jasným signálem, že Senát na tyto regiony a jejich občany nezapomíná, na rozdíl od současné vlády ČR.

Rok 2020 se zapsal do naší mysli a paměti velmi výrazně. Věřím, že nezapomenutelný bude i rok 2021. Věřím také, že bude v mnohém lepší, že bude rokem změn. Každému z Vás přeji dostatek sil, pevné zdraví a společnost blízkých, na které se můžete spolehnout.

Miroslav Balatka, senátor obvodu č.2 - Sokolov

Autor: Jiří Duchek, Miroslav Balatka