Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Kulhánek: Máme pravidla a principy, které nechceme prolomit

Kulhánek: Máme pravidla a principy, které nechceme prolomit

9. 9. 2020

ROZHOVOR MF DNES - Petr Kulhánek patří k ostříleným politickým harcovníkům. V roce 2006 stál u zrodu Karlovarské občanské alternativy (KOA), za kterou po dvě volební období usedal i do křesla primátora Karlových Varů. V nadcházejících krajských volbách se objevil v barvách Starostů a nezávislých (STAN). Ti spojili síly s KOA, Volbou pro město Cheb a TOP 09. „Oproti minulým volbám do krajského zastupitelstva došlo v uskupení k jediné změně. Volba pro město Cheb nahradila KDU-ČSL,“ upřesnil Petr Kulhánek.

Kulhánek: Máme pravidla a principy, které nechceme prolomit

Kulhánek: Máme pravidla a principy, které nechceme prolomit

Pokolikáté budete obhajovat křeslo krajského zastupitele?

V krajském zastupitelstvu jsem od roku 2012, takže potřetí.

Jako STAN jste byli ve vedení kraje pouze krátkou dobu, kdy Petr Zahradníček zastával funkci radního pro kulturu. Jak se díváte na vaši úlohu v zastupitelstvu?

Samozřejmě se budeme rádi podílet na správě i rozvoji kraje. Konec konců to děláme i z opozičních lavic v rámci komisí a výborů. Na druhou stranu máme určitá pravidla a etické principy, které bychom neradi prolomili. Samozřejmě bychom nikdy nebyli v koalici, kde by byla jakkoliv zastoupená extremistická část politického spektra. Určitě nebudeme ani otevřeně ani skrytě spolupracovat s komunisty. Je pravda, že nám velmi výrazně vadí současná politika a koalice s vedením ANO. Vnímáme to, že kraj čtyři roky v podstatě přešlapuje na místě. Dotahují se pouze staré věci, a ještě ne všechny. Žádné nové strategické projekty kraje nevznikly. I hozená rukavice státu v podobě Re:startu zůstala v případě Karlovarského kraje nezvednuta. Čerpá pouze Ústecký a Moravskoslezský kraj, Karlovarský nebyl schopen připravit žádné projekty. To znamená, že nevidím žádnou perspektivu v koalici, kde by bylo hnutí ANO. Rádi bychom samozřejmě, aby volby rozdaly karty tak, že by liberální strany mohly utvořit byť širokou koalici bez účasti ANO.

Tvrdíte, že kraj přešlapuje na místě. Máte nějakou vizi toho, jak region posunout kupředu?

Určitě. A docela konkrétní! Není to nic zas tak strašně složitého. Asi všichni vnímají, že jedním ze základních faktorů je fungující dopravní infrastruktura. Ta musí být úplně na začátku, aby se v kraji dalo vůbec něco dělat. Aby byl otevřen do okolí, ať už do republiky, nebo přes hranice.
Druhá věc je, že tady máme velmi výrazný sektor, který bude v nejbližších osmi, deseti, maximálně patnácti letech utlumen. A to je těžba hnědého uhlí. Vidím to ve dvou rovinách. První soubor vize a strategie musí být, jakým způsobem nahradíme to, co přestane existovat. První vlaštovkou může být myšlenka vývojového centra BMW a podobného typu průmyslu. V hnědouhelné pánvi místo pro průmysl je, ale zase pro takový, který by významně nezatěžoval životní prostředí. Tedy lehčí s vysokou přidanou technologickou hodnotou. Ten samozřejmě může být pro investory atraktivní až v momentě, kdy je kraj dostupný. To se vracíme na začátek.
Kraj zde může sehrát pozitivní roli jednak z pozice vyjednávače, kdy má rozsáhlé možnosti územní vlastnictví, může tedy investory lákat například pobídkami v podobě území, infrastruktury tak, aby tyto typy areálů vznikaly.

Tolik tedy k industriální části. Ale kraj je také turistickým regionem. Jak vidíte budoucnost v tomto oboru?

Aktuální situace zasáhla cestovní ruch velice tvrdě. Myslím si ale, že je to věc pouze dočasná a stav, kdy tady budeme mít mix domácích a zahraničních návštěvníků, znovu nastane. Kraj by se měl cestovnímu ruchu věnovat jako jednomu z pilířů lokální politiky. Ať už jde o cestovní ruch návštěvnický, tedy věnovat se budování a zajištění dostatečné a kvalitní infrastruktury, která by byla schopná pojmout množství návštěvníků, či samozřejmě o lázeňství.
Nad oběma těmito složkami je naše nominace do UNESCO. Hornický region už v něm je, druhá nominace, tedy lázeňský trojúhelník, v příštím roce snad doběhne do úspěšného konce. Z toho musí kraj těžit. A snažit se region v tomto ohledu propagovat na trzích, které u nás chceme. Tedy domácí trh jednoznačně, ze zahraničí pak klientela, která je bonitní, vzdělaná a zajímá ji historie. Abychom u nás měli pokud možno nejkomplexnější mix návštěvnického spektra. Potenciál cestovního ruchu v kraji je podle mého stále ještě nevyužitý.

Už jste zmínil útlum těžby hnědého uhlí. Jakou roli by v tomto procesu, podle vašeho názoru, měl sehrát kraj?

Jednoznačně by měl propojovat zaměstnavatele v rámci regionu. Nemyslím si, že nárůst nezaměstnaných bude skokový. Už dnes je pozvolný tak, jak má Sokolovská uhelná nastavený postupný režim propouštění. Je to otázka toho, jak budou v regionu vznikat nová pracovní místa a jaká bude možnost rekvalifikace dnešních pracovníků Sokolovské uhelné. I tady může být úloha kraje, který bude zajišťovat jakousi převodovku mezi těžbou a jiným odvětvím. Právě třeba zajištěním dalšího vzdělávání propuštěných a rekvalifikací. Tato role kraje bude podle mého nezastupitelná.

Čeho si za svou kariéru v krajském zastupitelstvu nejvíce považujete?

Pole působnosti je z role opozice vždy velmi omezené. Na druhou stranu vnímám, že založení Institutu lázeňství a balneologie navazuje na to, co jsme udělali v Karlových Varech, tedy na Balneologický institut, který obnovil vědeckou a výzkumnou činnost v této oblasti. Tehdy jsme začali dialog s krajem o tom, že tato práce není úlohou města, ale kraje. Byť to byl poměrně dlouhý proces plný výkrutů, podařilo se založit tuto instituci. Neříkám, že je to náš úspěch, ale byli jsme u vzniku té myšlenky.
Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, je konečně probíhající rekonstrukce Císařských lázní. Sice z mého pohledu začala o dva roky později, než mohla, ale to už je historie. I tady jsme byli velkým motorem, aby dohoda mezi městem, krajem a státem vůbec vznikla. I tady vidím naší roli.

Co na druhou stranu považujete za neúspěch?

Jednoznačně nejviditelnější věc, která sice byla z vedení kraje slíbena, ale nakonec nebyla dotažena, je založení konzervatoře v Lokti. Město se k projektu stavělo čelem, protože by opět získalo střední školství. Vše bylo předjednáno, ale pak určitou pasivitou vedení kraje nedošlo k realizaci projektu. Neznamená to sice, že by byl definitivně pohřbený, ale v tomto volebním období se to už nedotáhne.

Jaké jsou vaše další politické ambice? Už jste kandidoval do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jaké máte další cíle?

Stále je platná naše dohoda se senátorem Janem Horníkem, který by mi měl poskytnout podporu v senátních volbách, které budou za dva roky.
 

Autor: Petr Kozohorský  |  Zdroj: MF DNES-Karlovarský