Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Kreativci a firmy se mohou podílet na transformaci kraje

Kreativci a firmy se mohou podílet na transformaci kraje

10. 12. 2022

Karlovarský kraj ve spolupráci s výzkumníky aktuálně zjišťuje potřeby místních aktérů a podnikatelů v kulturních a kreativních průmyslech. Ti své podněty mohou sdělovat prostřednictvím dotazníku na webu Karlovarského kraje nebo při osobních setkáních, jež budou probíhat v prosinci napříč regionem (Sokolov, Mariánské Lázně, Ostrov a Cheb). Mohou tak ovlivnit, jakým způsobem bude fungovat vznikající agentura pro kulturní a kreativní průmysly 4K, která je zároveň jedním ze strategických projektů kraje.

Kreativci a firmy se mohou podílet na transformaci kraje

Kreativci a firmy se mohou podílet na transformaci kraje

Agentura 4K by měla vzniknout na přelomu roku ve formě zapsaného ústavu a bude fungovat jako zastřešující organizace pro kulturní a kreativní průmysly v regionu. Na její fungování bude dohlížet odborná rada složená ze zástupců firem, kreativců a dalších odborníků. 

Karlovarský kraj patří společně s Ústeckým a Moravskoslezským krajem mezi strukturálně postižené regiony. Do těch aktuálně směřují finance z Operačního programu Spravedlivá transformace. Karlovarský kraj chce část těchto evropských dotací využít pro strategický projekt 4K zaměřený právě na systematickou podporu kulturních a kreativních průmyslů. Ty celosvětově patří v tvorbě HDP mezi nejrychleji rostoucí odvětví s velkým potenciálem vytvářet atraktivní pracovní místa a přispívat ke zvyšování kvality života.

Další vývoj agentury 4K bude už brzy možné sledovat na sociálních sítích.

Autor: Jiří Duchek