Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Krajský radní Robert Pisár (STAN): Konec přešlapování a nerozhodnosti, po dlouhých letech váhání Karlovarský kraj zrekonstruuje Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku

Krajský radní Robert Pisár (STAN): Konec přešlapování a nerozhodnosti, po dlouhých letech váhání Karlovarský kraj zrekonstruuje Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku

8. 6. 2022

I přes rostoucí náklady na provádění staveb se vedení Karlovarského kraje pod vedením hejtmana Petra Kulhánka rozhodlo uskutečnit už 11 let odkládanou akutní rekonstrukci Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ (DZR MATYÁŠ) v Nejdku. Dosluhující prostory Domova tak v budoucnu nabídnou skvělé podmínky pro poskytování sociální služby pro osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí ve věku od 60 let.

Krajský radní Robert Pisár (STAN): Konec přešlapování a nerozhodnosti, po dlouhých letech váhání Karlovarský kraj zrekonstruuje Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku

Krajský radní Robert Pisár (STAN): Konec přešlapování a nerozhodnosti, po dlouhých letech váhání Karlovarský kraj zrekonstruuje Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku

Po nekvalitní opravě objektu v 90. letech zařízení sloužilo seniorům. Stav objektu ale už byl po roce 2000 tak špatný, že bylo potřeba v roce 2010 udělat novou střechu. První studii na celkovou rekonstrukci kraj schválil  v roce 2012, odhadované náklady v roce 2013 byly 170 mil Kč. Došlo i na projektovou dokumentaci a dokonce stavební povolení! Přesto vedení kraje rekonstrukci především z důvodů vysoké ceny odložilo. 

Rekonstrukce MATYÁŠE byla v letech 2014-2016 součástí Akčních plánů Programu rozvoje kraje, ale ty nebyly nikdy tak akční, aby k nějaké akci došlo, a zaměstnanci služby tak seniorům sloužili ve stále obtížnějších podmínkách.

Rekonstrukce objektu rozdělená na etapy, kdy je třeba snížit i počty klientů a ty zbývající přesouvat z jednoho místa na druhé, to nebyla tehdy - a nebude ani dnes - jednoduchá záležitost.

Nejen vysoká cena, ale i komplikovaná rekonstrukce za provozu, stály za myšlenkou postavit KYTKU. Moderní novostavbu, ve které by několik budov obklopovalo společný kulatý prostor, z pohledu z výšky připomínající květinu. O KYTCE se v období 2017-2019 uvažovalo a byly pro ni zpracovány studie. Příprava KYTKY se ale v roce 2019 zasekla na tom, že se nepodařilo Petru Kubisovi, tehdejšímu náměstkovi hejtmanky Jany Vildumetzové, najít vhodný pozemek. Problém byl ale opět i v ceně. Na počátku roku 2019 už měla samotná stavba KYTKY stát až 320 mil Kč, do této částky nebyla zahrnuta cena projektové dokumentace a cena pozemku.

V dubnu 2019 tehdejší vedení kraje v čele s hejtmankou Janou Vildumetzovou záměr stavět KYTKU zrušilo a vrátilo se k myšlence rekonstruovat MATYÁŠ. Oprášili projektovou dokumentaci a několikrát prodloužené stavební povolení. Zastupitelstvo kraje ještě v dubnu 2019 schválilo rekonstrukci MATYÁŠE už za 230 mil. Kč a za pomoci úvěru. Na aktualizaci projektové dokumentace bylo vyčleněno dalších 11,5 mil Kč. KYTKA tehdy zvadla.

V listopadu 2020 rada pod vedením Petra Kubise schválila nového projektanta Ing. arch. Břetislava Kubíčka a ten společně s ředitelkou Matyáše JUDr. Zuzanou Blažkovou a jejím týmem začali pracovat na úpravách stávající projektové dokumentace pro rekonstrukci.

Naše nové vedení kraje na počátku roku 2021, na popud paní ředitelky Matyáše, opět hodnotilo záměry: rekonstruovat, nebo stavět novostavbu. V případě KYTKY v té době nebyla k dispozici projektová dokumentace, natož  stavební povolení a navíc po aktualizaci cen by náklady na KYTKU na počátku roku 2021, tedy ještě postcovidovým růstem cen, dosáhly výše 406 mil. Kč bez pořizovacích nákladů na pozemek.

Připravenost a cena, to byly na jaře 2021 důvody pokračovat v záměru rekonstruovat původní areál DZR MATYÁŠ v Nejdku. Budovy Domova jsou v kritickém stavu, což se jen s vypětím sil všech zaměstnanců neodráží  v kvalitě péče o klienty. Změnou přístupu oproti minulosti bylo, že jsme se rozhodli získat na rekonstrukci dotace, nefinancovat vše z úvěru.

V závěru roku 2021 se podařilo dotaci ve výši 52 mil Kč z MPSV na I. etapu rekonstrukce, která se nazývá „humanizace“, našim kolegům z krajského úřadu ve spolupráci s projektantem a managementem služby získat! Na druhou stranu nelze pominout, že se náklady na stavby zvyšují před očima a to, co v prosinci 2021 stálo 300 mil Kč, dnes stojí mnohem více, klidně i 450 mil Kč.

Současný stav ve stavebnictví může trvat i několik let a nelze předvídat, kdy se ceny ustálí, případně dojde k jejich poklesu. V Radě kraje jsme se nakonec rozhodli schválit financování rekonstrukce s předpokládanými výdaji v první etapě  max. ve výši 210 milionů korun včetně DPH, z toho je schválená dotace z MPSV ve výši 52 miliony korun. Krajským zastupitelům předložíme ke schválení záměr pokračovat v rekonstrukci a navýšit finanční krytí stavební akce. Jestliže to zastupitelstvo schválí, pak ještě v tomto měsíci začne zadávací řízení na stavební práce a rekonstrukce by mohla být zahájena na podzim.

Na druhou etapu stavby kraj plánuje podat žádost o dotaci do výzvy Národního plánu obnovy. Předpokládané výdaje na druhou etapu činí dnes 240 milionů korun včetně DPH, z toho bychom chtěli až 80 milionů korun získat právě jako dotaci. Tato etapa by se realizovala v letech 2024-2025.

Mezi základní stavební úpravy Domova by mělo patřit vybudování jednolůžkových pokojů namísto vícelůžkových a v malé míře dvoulůžkových pokojů pro manželské páry s kapacitou pro 84 klientů. Na každém pokoji klienta bude vestavěna bezbariérová koupelna s toaletou. Přestavbou projde také zázemí pro personál a ostatní provozní prostory. Místnosti budou vybaveny novým nábytkem, zdravotnickými a technologickými potřebami. Součástí rekonstrukce se stanou parkovací plochy, oplocení, terénní a sadové úpravy. Projekt počítá i s technologiemi na snižování energetické náročnosti jednotlivých budov. Přestavěný DZR MATYÁŠ poskytne svým obyvatelům odpovídající moderní a kvalitní prostředí s potřebnou úrovní služeb.

Autor: Jiří Duchek, Robert Pisár