Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Krajský radní Robert Pisár: "Spolu s hejtmanem jsme prezentovali aktivity Karlovarského kraje na podporu bydlení na konferenci v Liberci."

Krajský radní Robert Pisár: "Spolu s hejtmanem jsme prezentovali aktivity Karlovarského kraje na podporu bydlení na konferenci v Liberci."

24. 4. 2023

Poslední pátek měsíce března nebyl jen o České poště, ale i o dostupnosti bydlení.  Ministerstvo pro místní rozvoj, v rámci projektu "Agentura pro sociální začleňování jako aktér politiky sociálního začleňování" k tomuto tématu uspořádalo v Liberci konferenci. Že je dostupnost bydlení téma důležité dokládá aktivní účast hejtmana Karlovarského kraje, ale i hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka a dalších zástupců ministerstev, univerzit, krajů, měst a organizací.

Krajský radní Robert Pisár: "Spolu s hejtmanem jsme prezentovali aktivity Karlovarského kraje na podporu bydlení na konferenci v Liberci."

Krajský radní Robert Pisár: "Spolu s hejtmanem jsme prezentovali aktivity Karlovarského kraje na podporu bydlení na konferenci v Liberci."

Martin Půta zdůraznil nutnost výstavby nájemního bydlení a kritizoval nastavení minulých dotačních programů, které často nevedly k rozšíření bytového fondu měst a obcí. Hejtman Libereckého kraje vyzdvihl přístup města Velké Hamry. Tam se totiž radnice, na rozdíl od jiných obcí Tanvaldska, pustila do sociálního začleňování chudších romských spoluobčanů.

Starosta Velkých Hamrů p. Jaroslav Najman popsal, jak ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování před 10 lety začali. Začali tím, že zabydlovali rodiny, s tím, že rodičům zprostředkovali práci a přidali i podpůrnou sociální práci. Tato snaha jim dnes přináší konkrétní pozitivní výsledky. Rodiny normálně bydlí a fungují. Spousta dětí, které by v minulosti končily s nedokončeným vzděláním v šedé ekonomice a v evidenci úřadu práce se dál vzdělává na středních školách a jejich šance na budoucí uplatnění rostou. Navíc, což považuji za pozoruhodné pan starosta Najman tento potřebný, ale politicky riskantní přístup obhájil i ve svém třetím volebním období!

Petr Kulhánek podpořil snahy MMR a MPSV a podpořil vznik zákona o podpoře bydlení „Česká republika potřebuje zákon o podpoře v bydlení, jeho příprava je nejdále v historii. Nový zákon dá obcím, občanům i vlastníků bytů řadu nástrojů, které umožní lepší využívání bytového fondu, ať už se jedná o garance, nebo asistenci v bydlení".

Náměstek primátora Liberce Jan Hruška prezentoval činnost jejich Centra bydlení Liberec. Centrum se věnuje systematickému řešení sociálního bydlení skrze komplexní podporu na jednom místě. V centru umisťují klienty do bytů na volném trhu s bydlením a současně u některých z nich zajišťují další podporu v zabydlování. Praxe centra se stala jedním z úspěšných vzorů pro připravovaný zákon o podpoře v bydlení.

Jinou dobrou praxi v bydlení prezentovali zástupci ministerstev a agentur, například CIRI z Královéhradeckého kraje. Akademici z univerzit představili analýzy, data a modely, které dokládají, že zabydlování sociálně vyloučené části populace je výhodné i pro tzv. majoritu.

Na rozdíl od starostů z Karlovarského kraje, kteří jsou k práci Agentury pro sociální začleňování převážně kritičtí, v Libereckém kraji místní starostové vyjadřovali poděkování Agentuře pro sociální začleňování a zdůrazňovali, že pro řešení jejich problémů je její role důležitá. Asi to bude i o mezilidské chemii a osobním nastavení. Martin Šimáček přislíbil, že k nám do kraje brzy vyrazí a že se bude Karlovarskému kraji více věnovat. 

Já vystoupil s příspěvkem o tom, co chystáme my, Karlovarský kraj.
V minulosti jsme patřili mezi první tři kraje, s nejvyšším zatížení obyvatel nadměrnými náklady na bydlení. Hlavní motivací ovšem je, že u nás doposud žádný evropský projekt, ani žádná systematická aktivita vedoucí k zabydlování lidí neprobíhala. Karlovarský kraj patřil doposud mezi jedno z bílých míst  mapě těchto aktivit v ČR. Což mimo jiné prezentovala Barbora Stašková Špicarová  z MPSV.  

Situace se ovšem mění. Abychom i našim obcím ukázali, že to není fantasmagorie a jde to, v rámci projektu připravujeme Krajský systém podpory dostupného bydlení. Základními kameny budou sociální služby a nadační fond, které budou řešit nenadálé situace a také garance pro vlastníky nemovitostí. Ve II. polovině roku začneme s několika rodinami z azylových domů.

Mne osobně ovšem těší, že víme, že to již není téma jen pro kraj, ale že máme želízko v ohni i mezi žadateli o dotaci z OPZ+ s projektem na podporu bydlení.

Mgr. Robert Pisár, krajský radní pro sociální věci

Autor: Jiří Duchek, Robert Pisár