Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Krajský předseda Robert Pisár: “V Karlovarském kraji se STAN aktivně podílí na krajské koalici.”

Krajský předseda Robert Pisár: “V Karlovarském kraji se STAN aktivně podílí na krajské koalici.”

28. 10. 2022

Výsledky komunálních voleb považuji za úspěch. Značka STAN se stala krátce před podáváním kandidátek koulí na noze. Série přešlapů na nejvyšší úrovni, na které jsme neuměli včas správně reagovat, završená Dozimetrem, vedla k tomu, že sestavení plných kandidátek ve všech ORP v kraji a v řadě menších obcí považuji téměř za zázrak. Bez ohledu na to, jestli byly pod hlavičkou STAN nebo ne. Vezmu to abecedně Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské lázně, Ostrov i Sokolov zde všude byli naši lidé úspěšní, většinou i se ziskem mandátů. V řadě menších obcí uspěli naši kandidáti a zapojují se na různých pozicích do vedení, nebo do práce výborů a komisí. Děkuji tímto všem tahounům, kteří odpracovali kampaně.

Mgr. Robert Pisár, krajský radní a krajský předseda STAN KVK

Mgr. Robert Pisár, krajský radní a krajský předseda STAN KVK

Jako úspěšné dále vnímám naše angažmá v krajské koalici. Jedním z mých úkolů radního pro sociální oblast bylo i spoludefinování krajské role při řešení energetické krize. Krize, která plynule navázala na krizi uprchlickou a ještě předtím na krizi covidovou. V Karlovarském kraji jsme se rozhodli, že nevsadíme na „helicopter money“ a ani nepřeneseme další administrativní zátěž na obce, jako v jiných krajích. Hledali jsme cestu, která pomůže teď a bude mít smysl i v budoucnu. Na začátku srpna jsme vytipovali nejohroženější skupiny obyvatel, patří mezi ně samoživitelé, osamělí senioři a neformální pečující, což jsou lidé, kteří se doma starají o své bližní. Dále jsme spoluiniciovali diskuzi o zvýšení dostupnosti příspěvku na bydlení. Vy už jistě víte, že vláda od 1. října tuto dávku zpřístupnila více lidem a zvýšila o 2-4 tisíce korun měsíčně její výši. Po diskuzích s poskytovateli sociálních služeb a s kolegy z krajské pobočky úřadu práce jsme připravili soubor opatření, které jsme pracovně nazvali Záchranná brzda. Jde o více opatření, která se mohou podle potřeby rozšířit a doplnit. Stále totiž platí, že většina z lidí, kteří mají na podporu od státu nárok, si vůbec o nic nežádá. To chceme změnit!

Proto chceme ve spolupráci s obcemi přímo v terénu tyto lidi vytipovat, oslovit a zprostředkovat ze stávajícího systému všechny možné formy podpory. Pokud to k vyřešení akutní krize v životě konkrétních lidí nebude dostatečné, přijde na řadu finanční pomoc od kraje. Tím zajistíme, že většina rodin a jednotlivců negativní dopady energetické krize zvládne.

Našim cílem je i podpora lidem, kteří už nyní potřebují pomoc svého okolí, ale chtějí žít doma. Nejen proto, že to je jejich volba, ale naprosto otevřeně i proto, že pokud by se tisíce lidí, kteří dnes žijí doma, s podporou svých bližních, nebo sociálních služeb obrátili na kraj a chtěli žít v pobytových službách, tak bychom všem tuto podporu nemohli dát.

V dalších dnech začínají metodická setkávání zaměstnanců krajského úřadu, s kolegy z úřadů práce, s kolegy z obecních úřadů a s kolegy ze služeb. Bude to nejen o vzájemném seznámení všech, kdo se do pomoci zapojují. To považujeme za základ pro rychlejší komunikaci. Ale především setkávání bude o předávání novinek při vyplácení podpor a dávek a také o podmínkách, kdy se svou finanční pomocí nastoupí Karlovarský kraj. Ten přichází na řadu až po vyčerpání všech dostupných forem státní podpory. Nepatříme mezi nejbohatší kraje, ale i tak máme pro rok 2023 připraveno 10 milionů korun z krajského rozpočtu. Bude-li to nutné, jsme připraveni tyto finance i zvýšit. Pro ty úplně nejchudší občany kraje už jsme posílili rozpočet Potravinové banky částkou 100 tisíc korun na potraviny.

Krajská koalice, v níž je STAN zastoupen, pracuje pro občany Karlovarského kraje a naši sociální pracovníci, sociální pracovníci úřadů práce a obcí a také kolegové ze sociálních služeb lidem nabízí pomocnou ruku.  

Mgr. Robert Pisár, krajský radní a krajský předseda STAN KVK

Autor: Jiří Duchek, Robert Pisár