Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Konečně i v Karlovarském kraji začínáme podporovat zabydlování a sociální bydlení

Konečně i v Karlovarském kraji začínáme podporovat zabydlování a sociální bydlení

15. 10. 2023

Nejen Karlovarský kraj, ale nově už i první neziskovka z našeho kraje Pomoc v nouzi, o.p.s. už má
vlastní projekt na bydlení podpořený z EU! Oba projekty vychází z přesvědčení, že důstojné bydlení
je základ života ve společnosti. Mají-li děti vyrůst a stát součástí běžné populace, těžko se jim to
podaří, prožijí-li své dětství v azylových domech a v ubytovnách.

Robert Pisár - Krajský radní pro sociální věci

Robert Pisár - Krajský radní pro sociální věci

Kraj bude v rámci projektu "Karlovarský kraj podporuje sociální začleňování odborně a systémově" pilotovat nástroje na zvýšení dostupnosti bydlení pro lidi v bytové nouzi a začínáme rodiči s dětmi z azylových domů. V rámci krajského projektu pracuje malý tým, který organizuje setkávání se zástupci sociálních služeb, se zástupci obcí a také vlastníků nemovitostí. Tým společně připravuje podobu modelu krajského systému podpory dostupného bydlení a návrh prvního okruhu podpory pro vznikající Nadační fond Karlovarského kraje.

Systém podpory i Nadační fond by měly být připraveny pomáhat do konce října 2023. Vzniklý systém podpory dostupného bydlení bude v projektu pilotován a postupně zaveden tak, aby mohl podpořit obyvatele kraje, kteří jsou ohroženi bytovou nouzí, nebo se již v této nouzi octli. Do konce roku 2024 bychom rádi zabydleli cca 15 domácností. Nástroje, které pilotujeme se podobají tomu, co přinese zákona o podpoře bydlení a tak věříme, že zkušenosti z projektu bude možné použít.

K nadačnímu fondu a k systému podpory bydlení byla dlouhá cesta. V říjnu 2021 uzavřel náš kraj Memorandum s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (ASZ). Zde jsme definovali oblasti podpory, ve kterých potřebuje Karlovarský kraj pomoci. Následně se pracovalo na analýze dat a návrzích opatření. Výsledkem byla v říjnu 2022 Zastupitelstvem Karlovarského kraje schválená Strategie sociálního začleňování a v prosinci 2022 jsme si podali žádost o podporu na realizaci Strategie SZ prostřednictvím OPZ+. Projekt kraje byl schválen v lednu 2023.

V průběhu roku 2024 bude jasné, zda vstoupí v platnost nový zákon o podpoře bydlení, případně zda je třeba podporu zabydlování i nadále poskytovat prostřednictvím Nadačního fondu Karlovarského kraje.

Radost máme i z toho, že nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. uspěla se svým projektem „V Sokolově k důstojnému bydlení“. Získali podporu z výzvy OPZ+ a počítají s tím, že do 30.9.2026 zabydlí 10 domácností.

Konečně se tedy lámou ledy i u nás v kraji. 

Autor: Robert Pisár