Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Komunitní energetika: jak využít potenciál slunce, vody a větru

Komunitní energetika: jak využít potenciál slunce, vody a větru

20. 9. 2023

Komunitní energetika a obecně energie získávaná ze „zelených a nezávislých “ zdrojů jsou témata, která jsou v posledním období velmi viditelná. Energetická krize nám ukázala naši závislost na tradičních zdrojích, tradičních dodavatelích a tradičních ekonomikách, stejně jako neschopnost a neochotu státu rychle a razantně reagovat na neočekávané události. To uvedlo spoustu jedinců a firem do krátko i dlouhodobě trvajících potíží. Nakonec z celé situace profitovali zejména dodavatelé a následně paradoxně i stát. Ceny energií zůstaly násobně vysoko a jsou stále jedním z hlavních faktoru, které drží inflaci na dvoumístných číslech s pokračujícími dopady na občany a firmy.

Albert Tošovský - oblastní předseda STAN Karlovarsko

Albert Tošovský - oblastní předseda STAN Karlovarsko

Stát dosud staví energetickou koncepci zejména na jádru, což se opět jeví nelogicky a jako pravý opak toho, kam směřuje vyspělá Evropa tažená Německem. Obrovské náklady, nebezpečnost technologie a odpadů , závislost na úzké skupině dodavatelů a extrémně dlouhá ( generační ) doba výstavby nejsou řešením pro budoucnost. Rozhodně ne té naší.

Ale energie ze slunce, vody a větru ano. Ty přináší téměř přesně opačné efekty.

Aktuálně je jenom na území ČEZ Distribuce zasmluvněn instalovaný výkon pro připojení FVE ve výši více jak 13 668 MW (pro srovnání: výkon jednoho temelínského bloku je 1125 MW). Zatímco u jádra ještě ani není jasné, kdy a jak proběhne tendr, tak se jednotlivcům, menším i větším skupinám firem a podnikatelům podařilo zprovoznit nebo se přiblížit rychlému zprovoznění ekvivalentu 12 temelínských bloků! A to je jen začátek. O multiplikačním  efektu v podobě boomu celého odvětví spojeného s novými energetickými zdroji ani nemluvě.

 

Představme si kdyby finanční zdroje, které chce stát utopit v jaderné energetice, byly investovány do masivní podpory alternativních zdrojů, rozvoje a zesílení distribučních sítí, výstavby a vývoje technologií pro uchovávání energie, systémů vývoje, edukace a PR celého systému. Velmi rychle jsme nezávislými, energetickými tygry s vynaložením extrémně nižších finančních a časových nákladů.

S tím vším souvisí i komunitní energetika, kterou lze pojmout jak v menších, klasických měřítkách typu sdružení několika vlastníků nemovitostí, kteří si navzájem pomáhají s výrobou a distribucí energie, tak ve větších, kdy se součástí komunitní energie mohou stát jednotlivé obce, města nebo i kraje. O to víc se to týká regionů, které jsou na chvostu většiny ukazatelů, jako je třeba Karlovarský kraj. Kraj s obrovským potenciálem, prostorem a podmínkami pro prudký rozvoj tohoto odvětví, nastartování multiplikací v podobě vzniku nebo příchodu nových firem, vývojových center a vysokého školství. Pro příklad: vloni byl nejvyšší výkon elektráren využívajících solární energii instalován v Jihomoravském kraji (448 MW, tj. 21,5 % z republikového výkonu 2 083 MW), na opačném konci žebříčku se umístil právě Karlovarský kraj (13 MW, 0,6 %).

Celý systém lze navíc rychle stavět i od spodu. Téměř každý jedinec má možnost přispět svým podílem do rozvoje komunitní, sdílené energie a podpoře celého systému. Na většině domů, firemních budov a nevyužitých ploch mohou být umístěny fotovoltaická řešení. Municipality by ve vlastním zájmu měly rychle a významně navýšit systémovou podporu podobných typů řešení a synergií.

Fotovoltaika není jediným alternativním zdrojem. Věděli jste například, že výkon větrných elektráren instalovaných v Karlovarském kraji je druhý nejvyšší v rámci celé ČR? Přesto ale z celého energetického mixu tvoří energie z větru pouhé 1%. Vidíte ten extrémní potenciál? V rámci komunitní energetiky zatím jako by vůbec neexistovaly domácí větrné elektrárny, přičemž jejich efektivita je ve větrných regionech větší než ze slunce a finančně nejsou tak náročné.

Potenciál celého odvětví je zřejmý a je jen na nás, jak ho využijeme. Malou jadernou elektrárnu si zjevně nepostavíme, ale tu fotovoltaickou nebo větrnou na vlastní střeše ano. Začněme každý u sebe a tlačme zároveň na naše obce, města, kraje, stát. Je to v našem zájmu i v zájmu našich potomků.

 

Autor: Albert Tošovský