Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Komunální volby se blíží, je ten nejvyšší čas bilancovat

Komunální volby se blíží, je ten nejvyšší čas bilancovat

27. 6. 2022

Již za 3 měsíce budou vrcholit předvolební kampaně v jednotlivých obcích pro získání podpory voličů v rámci komunálních voleb do obecních zastupitelstev.

Ing. Kamil Špindler, oblastní předseda OO STAN Mariánskolázeňsko

Ing. Kamil Špindler, oblastní předseda OO STAN Mariánskolázeňsko

Tento čas je vždy rozhodující pro všechny politická uskupení, aby svou snahu „přesvědčit“ voliče přetavily do volebního úspěchu s cílem mít možnost ovlivnit řízení města. Ne jinak to bude i ve městě Mariánské Lázně, které si v posledních letech prošlo zatěžkávající zkouškou způsobenou zejména pandemií koronaviru, která negativně ovlivnila podstatnou část podnikatelských subjektů působících na území města, ale tím i samotné hospodaření města. Když k tomu přičteme témata jako chátrající radnice a nezbytnost její rekonstrukce, nedostupnost možností odpovídajícího a ekonomicky dostupného bydlení či možnosti výstavby vlastního rodinného domu, dlouhodobý odliv obyvatel z města, ale i chybějící vize realizace projektů generujících příjmy do městské kasy zjistíme, že situace nemusí být tak růžová, jak se může na první pohled zdát. Nesmíme ani zapomenout, že se naše město stalo součástí seznamu UNESCO. Samotný zápis klade další nároky a odpovědný přístup na vedení města, které po volbách nebude mít vůbec jednoduchý úkol bez ohledu na personální, resp. politické složení.

Témat, které bude muset nové vedení radnice řešit je samozřejmě mnohem více. Hnutí STAN, které do voleb v Mariánských Lázních povedu z pozice leadera, si všechny tyto aspekty a stěžejní úkoly dobře uvědomuje. Průběžně se o dění, potřebách a úkolech pro město uvnitř našeho uskupení bavíme a je naší snahou, abychom z těchto klíčových bodů sestavili a prezentovali kvalitní a realistický volební program občanům.

Hnutí STAN v Mariánských Lázních se bude v nadcházejících volbách snažit o přízeň voličů poprvé a o to více si uvědomujeme míru odpovědnosti, která na nás bude v případě úspěchu kladena. Proto, v aktuálně probíhajícím procesu složení naší kandidátní listiny, kladu důraz při výběru kolegyň a kolegů zejména na motivaci a chuť lidí pro město pracovat, stejně tak na odborné předpoklady, které by při práci mohli využít. Uvědomujeme si, že ke kvalitní a odpovědné práci v zastupitelstvu, příp. radě města, je nezbytná i schopnost týmové spolupráce, hledání a přijmutí kompromisu, stejně tak váhy odpovědnosti a umění udělat rozhodnutí. Jsme si i vědomi, že k tomu všemu je nutné neustále myslet na adekvátní úroveň politické kultury a základních principů slušného a diplomatického způsobu chování a jednání. Bohužel to vždy, a to zejména na úrovni právě komunální politiky, nemusí být a není samozřejmostí. Všechny tyto aspekty kladou nemalé nároky na zvolené zastupitelé. Věřím, že tým lidí, které hnutí STAN v Mariánských Lázních vyšle lidem jako signál tím správným směrem, dostojí všem těmto nárokům a budeme tak schopni přispět svými rozhodnutími a prací ke zvelebování a potřebnému rozvoji města.

Na druhou stranu, jak se lidově říká, stojíme nohama na zemi. Uvědomujeme si, že ke kvalitní práci je nezbytná příprava, detailní poznání procesů, které na městě fungují a zejména určení priorit, které bude nutné řešit, a to samozřejmě i ve spolupráci s ostatními kolegy z dalších uskupení.

Výsledky voleb lze nyní jen stěží předjímat. V případě úspěchu věřím, že budeme schopni vyslat do zastupitelstva kvalitní kandidáty a zároveň přes odborné komise a poradní výbory budeme schopni ke konstruktivnímu vedení města náležitě přispět.

Nicméně mou osobní klíčovou snahou nyní není jen vytvořit tento „projekt“ pro nadcházející komunální volby, ale zejména dát základ tomu, aby pro občany města vznikla z dlouhodobého pohledu respektovaná alternativa, ke které se budou moci vždy s důvěrou obrátit.

Držím palce nejen kandidátům za hnutí STAN v Mariánských Lázních, ale zejména všem, kteří chtějí a jsou odhodlaní pro město skutečně pracovat a život v něm jim není lhostejný. Přece jen si to naše krásné město zaslouží.

Ing. Kamil Špindler, oblastní předseda OO STAN Mariánskolázeňsko

Autor: Jiří Duchek, Kamil Špindler