Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Komunální volby 2022 Mariánské Lázně Další volby jsou za námi, společnost se nachází v bezprecedentní situaci

Další volby jsou za námi, společnost se nachází v bezprecedentní situaci

24. 2. 2023

V březnu 2023 to bude přesně půl roku od komunálních voleb. Nyní máme aktuálně za sebou prezidentské volby a ať se může zdát na první pohled, že společně tyto volby vůbec nesouvisí, určité společné rysy je možné shledat. Obojí volby totiž pro občany naší země byly hodně důležité. Zatímco výsledkem těch prvních bylo rozhodování o tom, kdo v následujících čtyřech letech bude ve vedení jednotlivých měst a obcí, ty druhé rozhodly, kdo nás bude v dalších pěti letech reprezentovat na mezinárodní scéně a zároveň jaký styl komunikace a zpětné vazby může čekat nejen Vláda ČR, ale zejména občané naší země. „Obrázek o vedení jedné či druhé prezidentské kampani si může každý udělat sám. Každopádně jedna byla vedena v maximální míře korektně, věcně a do určité míry slušně. Kdežto druhá pak mohla vyvolávat v lidech ještě více nejistoty, beznaděje a strachu,“ shrnuje zastupitel Mariánských Lázní a oblastní předseda STAN Mariánskolázeňsko Kamil Špindler.

Ing. Kamil Špindler, zastupitel Mariánských Lázní a oblastní předseda STAN Mariánskolázeňsko

Ing. Kamil Špindler, zastupitel Mariánských Lázní a oblastní předseda STAN Mariánskolázeňsko

Současná doba je zcela jistě bezprecedentní. Po více než dvou letech obav z covidu, destabilizace veřejných financí a neúměrného zvyšování schodku státního rozpočtu, dostala česká (a nejen ona) společnost další rány. Ozbrojený konflikt vyvolaný ruskou agresí a v posledním roce i energetická a ekonomická krize, to všechno zasahuje do každodenního život každého z nás. Zejména pak více ohrožené skupiny lidí, starší, ale i ekonomicky „slabší“ prožívají strádání, které zde dlouhou řadu let nebylo. „Společnost se více radikalizuje a nepřímo tak většina z nás volá „o pomoc“, což se projevuje i výsledky ve volbách, kdy v těch komunálních byl výrazný voličský úspěch „krajní“ pravice a opět stran prezentujících populismus, který nemá v historii naší země obdoby,“ analyzuje předseda Špindler.  Je tedy znát, že je ve společnosti „neklid“, ten se i výrazně potvrdil v prezidentských volbách, kdy se vytvořily dva tábory a dualita tak nabyla ještě na větším významu. Je z této situace vůbec nějaké východisko? „Je zřejmé, že minimálně i rok 2023 nebude pro naši společnost jednoduchý, všichni si budeme muset utáhnout pomyslné „opasky“, ale věřím, že toto období bude jen přechodným,“ domnívá se Špindler.

Pozornost je nyní nutné směřovat ke krajským volbám v příštím roce a zejména pak k volbám do Sněmovny v roce 2025. Do té doby je nutné intenzivně pracovat, hledat řešení a podporu všem, kteří jsou současnou ekonomicko-energetickou krizí nejvíce zasaženi. Vláda to tedy nemá vůbec jednoduché, bohužel jí v tom opozice moc nepomáhá a dehonestace, plané výkřiky a obvinování z její strany mají jen pramálo společného v hledání řešení nastalé situace. „Velice podobný styl rétoriky byl veden ze strany opozice i prostřednictvím jejich kandidátů v již zmiňovaných prezidentských volbách, kdy tento v lidech vyvolával akorát ještě větší nejistotu,“ konstatuje Špindler.

Je zřejmé, že nyní, více než kdy v posledních letech, budou rezonovat společností, a tedy i ve vedení našeho státu, témata ekonomická, energetická a bezpečností. Ta ekonomická jsou úzce propojena i s těmi energetickými. Bohužel se v současné době potýkáme s dopady strukturálních deficitů, tedy těch „záměrných“ v důsledku subjektivního vládního rozhodnutí. Těch nejvyšších hodnot v historii samostatné ČR byly deficity dosaženy za minulé vlády v letech 2020 a 2021, částečně 2022, a to díky neúměrným vládním výdajům. Následky této nezodpovědné „politiky“ si poneseme velice dlouho a jakákoliv Vláda (jak současná, tak i ty budoucí) to nebude mít vůbec jednoduché. „Je nutné tedy hledat taková řešení, která budou systematická, z dlouhodobého pohledu udržitelná, nevyhneme se ani důležitým reformám veřejných financí. Bohužel to bude mít velice pravděpodobně negativní dopad na většinu z nás, vlastně ten dopad je již pozorovatelný nyní i díky vysoké inflaci, se kterou se všichni potýkáme. Musíme nyní toto těžké období přečkat, věřit, že bude co nejdříve za námi, a i když nás negativně ovlivňuje, a ještě nějaký čas ovlivňovat bude, věřím, že za každým mrakem se skrývá slunce,“ uzavírá Špindler.

Ing. Kamil Špindler, zastupitel Mariánských Lázní a oblastní předseda STAN Mariánskolázeňsko

Autor: Jiří Duchek, Kamil Špindler