Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Karlovarský kraj se obrací na Evropskou komisi kvůli rozdělení peněz pro uhelné regiony

Karlovarský kraj se obrací na Evropskou komisi kvůli rozdělení peněz pro uhelné regiony

9. 6. 2021

Karlovarský kraj nesouhlasí z rozdělením finančních prostředků v rámci Fondu spravedlivé transformace, jež jsou určené třem uhelným regionům v rámci ČR. Obrátil se proto na Evropskou komisi, kterou žádá o přezkoumání pravidel pro rozdělení. 

Karlovarský kraj se obrací na Evropskou komisi kvůli rozdělení peněz pro uhelné regiony

Karlovarský kraj se obrací na Evropskou komisi kvůli rozdělení peněz pro uhelné regiony

„Jsem přesvědčen, že vláda České republiky dostatečně nerespektuje hlavní cíle Fondu pro spravedlivou transformaci ani způsob, kterým Evropská komise sama rozdělovala finance z fondu mezi jednotlivé členské země. Pokud má být rozdělení peněz spravedlivé, musí být reflektována situace postižení v jednotlivých uhelných regionech a míra potřeby jejich transformace,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.         

Vláda ČR se prostřednictvím Ministerstva životního prostředí rozhodla použít jako dominantní kritérium pro rozdělení alokované částky mezi jednotlivé regiony počet obyvatel daného regionu. Aby rozdělení odráželo i regionální rozdíly, byla přidána ještě další čtyři kritéria, jimiž jsou: hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, plocha dotčená těžbou uhlí a potenciál pro rozvoj nových odvětví, jež se odráží v poštu pracovníků ve výzkumu a vývoji. Výše těchto koeficientů však nebyla určena na základě objektivních potřeb vycházejících ze statistických dat. „Z tohoto důvodu Karlovarský kraj vypracoval a opakovaně Ministerstvu životního prostředí zaslal alternativní návrh úpravy hodnot kritérií, a to včetně důvodové argumentace tak, aby byly zachovány primární cíle fondu. I přes naši snahu o věcnou debatu o způsobu rozdělení, k žádné další komunikaci a diskuzi nedošlo,“ doplnil hejtman Petr Kulhánek.          

Rozdělení financí z Fondu pro spravedlivou transformaci pro podporované regiony zemí EU přitom nezohledňuje velikost území ani počet obyvatel. Na evropské úrovni EU zohledňuje kritéria takovým způsobem, aby žádný z členských států neobdržel nepřiměřeně velký objem z celkové alokace.

„Upozorňujeme na to, že Ministerstvo životního prostředí postupovalo netransparentně, neboť při zpracování a připomínkování metodiky rozdělení finanční alokace byl potlačen partnerský přístup, přestože ho Evropská komise opakovaně žádá a deklaruje. Za partnerský přístup rozhodně nepovažujeme naprosto minimální prostor k vyjádření k formálně zaslaným dokumentům“, uzavřel hejtman Petr Kulhánek.          

Karlovarský kraj žádá Evropskou komisi o prověření postupu vlády České republiky, konkrétně Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj, jež při návrhu alokace pomíjejí veškerá základní pravidla, která Evropská komise zvolila mezi svými členskými zeměmi.

Autor: Jiří Duchek