Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Karlovarský kraj pokračuje v podpoře vyhlášených veřejných sbírek

Karlovarský kraj pokračuje v podpoře vyhlášených veřejných sbírek

24. 4. 2021

Karlovarský kraj se snaží dlouhodobě pomáhat potřebným. Proto v minulosti vyhlásil veřejné sbírky na pomoc třem nemocným obyvatelům z regionu, které se touto formou snaží podpořit v jejich léčbě a rehabilitaci. Do sbírek mohou lidé přispívat i nadále, a to buď vložením hotovosti do zapečetěných pokladniček na recepci krajského úřadu, případně zasláním libovolné částky na transparentní účty. Podpořit je možné i další vyhlášené sbírky, které mají pomoci obci Bublava nebo s realizací sochy Karla IV. 

Karlovarský kraj pokračuje v podpoře vyhlášených veřejných sbírek

Karlovarský kraj pokračuje v podpoře vyhlášených veřejných sbírek

„Veřejné sbírky považujeme za skvělý způsob, jak můžeme pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. V současné době není pro mnoho lidí jednoduché do sbírek přispívat, přesto věřím, že částky na transparentních účtech opět povyrostou a že Honzík, Matěj a paní Soňa budou moci peníze využít pro finančně náročnou léčbu či rehabilitaci,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Jedna z veřejných sbírek podporuje Matěje Židlického, kterému lékaři diagnostikovali Angelmanův syndrom. Toto vrozené genetické onemocnění nelze zcela vyléčit, jeho projevy se však daří výrazně zmírňovat. Finanční prostředky ze sbírky budou využity na úhradu speciální rehabilitace. Příspěvky je možné zasílat na číslo účtu: 123-1568640267/0100.     

Další veřejná sbírka podporuje Honzíka Šnajdra, který má následkem těžké hypoxie postižený mozek a s tím spojené problémy s pohybem. Z vybraných peněz bude uhrazena potřebná intenzivní rehabilitace v Piešťanech. Dárci mohou přispívat na č. účtu: č. 123-479000247/0100.    

Třetí sbírka schraňuje finanční příspěvky na léčbu pro paní Soňu Benešovou. Tu postihla mozková příhoda, po níž ochrnula. V rehabilitaci by jí mohla zásadně pomoci velmi nákladná léčba kmenovými buňkami, kterou si sama nemůže dovolit. Peníze získané ze sbírky budou využity právě na pokrytí nákladů léčby. Podpořit sbírku pro paní Soňu je možné zasláním finančního příspěvku na č. účtu: 123-1774900277/0100.

Veřejná sbírka byla vyhlášena také na podporu vytvoření unikátní jezdecké sochy Karla IV. pro centrum Karlových Varů. Vybrané peníze jsou určeny pro realizaci projektu. Přispět je možné na číslo účtu: 123-1175160297/0100.

Poslední ze sbírek je určena na pomoc zadlužené obci Bublava. Ta se do finančních problémů dostala stavbou nikdy nedokončeného akvaparku. Obec musí splácet bezúročnou půjčku, avšak výše splátek znemožňuje její další rozvoj. Právě na rozvoj obce pak budou využity finanční prostředky z veřejné sbírky, která má číslo účtu: 115-9669510257/0100. 

 

Autor: Jiří Duchek