Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Karlovarský kraj navštívila členka Evropské komise Elisa Ferreira

Karlovarský kraj navštívila členka Evropské komise Elisa Ferreira

25. 5. 2022

O podpoře z EU, o potřebách Karlovarského kraje v době měnící se geopolitické situace a problému na trhu s energiemi jednala v Karlovarském kraji evropská komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira. Svou návštěvu zahájila prohlídkou dolu Jiří u Sokolova a karlovarského Světa záchranářů, jehož stavba byla financována z fondů EU.

Karlovarský kraj navštívila členka Evropské komise Elisa Ferreira

Karlovarský kraj navštívila členka Evropské komise Elisa Ferreira

Během společného setkání na krajském úřadě diskutovala eurokomisařka Ferreira se zástupci kraje, organizací z oblasti životního prostředí, místních akčních skupin i krajského studentského parlamentu. „Měli jsme možnost představit celou vizi transformace regionu postavenou nejen na finančních prostředcích, které plánujeme čerpat z Fondu spravedlivé transformace, ale i na zdrojích z celé rodiny evropských fondů. A bavili jsme se o tom, že transformace v našem kraji nejsou jen investice, ale také finance do vzdělávání, do oblasti sociálních věcí, do změny celkového klimatu v regionu. Ten by měl na konci transformace stát na dvou pilířích, tedy cestovním ruchu a lázeňství a na průmyslu šetrném k životnímu prostředí,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Součástí akce se stala i prezentace dvou strategických projektů – rekonstrukce karlovarské „keramky“ a výstavby krajského inovačního centra. „Paní komisařka má řadu praktických zkušenosti s regiony, které v minulosti obdobně jako my procházely transformací, proto je pro nás její pohled na věc rozhodně přínosný. V debatě jsme si měli možnost ověřit, že jsou naše kroky v postupu přeměny kraje správné,” potvrdil hejtman. Zástupci organizací a studentů se zajímali o to, zda bude do transformace více zapojena také veřejnost a jestli Evropská komise kromě staveb podpoří i rozvoj pracovních příležitostí, sociální sféry či vzdělávací projekty.

Podle Elisy Ferreiry je cílem Evropské unie díky speciální podpoře minimalizovat dopady transformace na obyvatele. Proto je potřeba naslouchat zájmům všech aktérů v území, kteří pomáhají uskutečnit budoucí vizi rozvoje. Eurokomisařka také zdůraznila, že Evropská komise nemá v úmyslu zasahovat do výběru projektů určených k financování z Fondu spravedlivé transformace a dalších zdrojů EU, pokud jsou v souladu s pravidly pro čerpání těchto prostředků.

„Vyjádřili jsme také obavu o to, že se náš plán transformace zbrzdí nebo změní v důsledku energetické krize a problému s dostupností energií vyvolaného válkou na Ukrajině. Na tyhle vnější okolnosti budeme muset reagovat my i Evropská komise,“ dodal hejtman Petr Kulhánek s tím, že může dojít k časovému posunu některých částí transformačního procesu.

Autor: Jiří Duchek