Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Jaké problémy řeší v obci Černava, Vřesová a ve městě Přebuz, se vydal zjistit hejtman Petr Kulhánek

Jaké problémy řeší v obci Černava, Vřesová a ve městě Přebuz, se vydal zjistit hejtman Petr Kulhánek

20. 2. 2023

Na území Karlovarského se nachází již jen několik málo obcí a měst, které ještě nenavštívil hejtman Petr Kulhánek a radní Vít Hromádko v rámci pravidelných cest po kraji. Ze seznamu těchto míst ubyly také obce Černava, Vřesová a horské město Přebuz.

Jaké problémy řeší v obci Černava, Vřesová a ve městě Přebuz, se vydal zjistit hejtman Petr Kulhánek

Jaké problémy řeší v obci Černava, Vřesová a ve městě Přebuz, se vydal zjistit hejtman Petr Kulhánek

„Od počátku, kdy jsme se začali vydávat za starosty do obcí v regionu, jsme řešili už mnoho problémů, které se vždy snažíme projednat s patřičnými odbory či orgány. Jsou to jednak témata, která rezonují napříč krajem, pak jsou to ta velmi specifická, která vychází z polohy, struktury obyvatel či jedinečnosti měst a obcí. Tentokrát jsme ve všech případech řešili možnosti využití dotačních programů a zhoršenou dostupnost lékařské péče,“ shrnul jednání hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.          

V Černavě se setkání zúčastnili kromě starostky Zuzany Šťastné také místní zastupitelé. Společně popsali potíž s nadměrným výskytem černé zvěře, která působí velké škody nejen na majetku, ale zároveň ohrožuje i zdraví obyvatel. Hejtman připomněl existenci finanční odměny ze strany ministerstva zemědělství a informoval vedení obce, že se aktuálně vytváří krajský dotační program na podporu odstřelu, jehož součástí bude aplikace pro identifikaci odstřelené zvěře. Zároveň také přislíbil lepší komunikační propojení obce s vedením Loketských městských lesů. Cílem je, aby loketské lesy zaměřily svou pozornost na rozsáhlý katastr obce Černava a pomohly s redukcí černé zvěře. Starostka se dále zajímala o možnosti dotací na pořízení elektronické desky. Vít Hromádko doporučil členství v příslušné místní akční skupině, protože obce v těchto svazcích pak mívají širší paletu možností, jak získávat a využívat dotace. Černavě bude hejtman nápomocen i ve věci urychlení komunikace s úřadem územního plánování, a to kvůli nutnosti zapracování změn do schváleného územního plánu obce.          

Vřesová je obec, kterou trápí zejména tzv. izofonní zóna, v níž se nachází. Jedná se o vymezenou zónu s nadměrnou hladinou hluku, která neumožňuje jakékoliv rozvojové projekty v podobě nového bydlení či stavby pro další veřejné využití. Hejtman tuto problematiku projedná se zástupci Sokolovské uhelné. Ve Vřesové se potýkají také s vysokou mírou nezaměstnanosti, kterou zapříčinilo utlumení provozu palivového kombinátu a propuštění částí zaměstnanců. Místostarosta František Gašpar představil zástupcům kraje nově zrekonstruované prostory místní hospody a obchodu. Vít Hromádko upozornil na možnost čerpání financí z krajského dotačního programu Obchůdek na rok 2024. V obci zaznamenali také zvýšenou kriminalitu, a to v souvislosti s energetickou krizí. O prevenci a možné eliminaci tohoto jevu bude jednat hejtman s Policií ČR. V prostorech před panelovými domy si pak zástupci obce a kraje společně prohlédli multifunkční prostor, kde mohou zejména děti využívat například hřiště na fotbal a basketbal, workoutové hřiště, prolézačky a dráhu pro jízdu na kole, bruslích či koloběžkách.     

Přebuz je nejmenším městem v rámci České republiky, v němž trvale žije jen 83 obyvatel. Přesto je to město, které přitahuje pozornost veřejnosti, a to zejména v zimním období, kdy do okolí vyráží lidé do bílé stopy. V souvislosti s tímto faktem a možným vznikem nové chráněné krajinné oblasti vytipoval starosta Martin Bruoth prostor, kde by mohlo vzniknout záchytné parkoviště pro zhruba 200 aut a návštěvníci by tak neblokovali svými automobily místní komunikace. Návrh bude předán k posouzení oboru regionálního rozvoje, který dále stanoví procesní postup. Starosta také upozornil na problematiku bezpečnosti v nedalekém bývalém cínovém dolu. Ten se stal velmi populárním, a ačkoliv se nachází v národní přírodní rezervaci, kde je zakázaný pohyb mimo vyznačené turistické trasy, lidé nařízení nerespektují. Problematiku bezpečnosti a dodržování stanovených pravidel předá hejtman k řešení Agentuře ochrany přírody a krajiny, jež území spravuje a bude o tomto informovat také ředitele Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Do budoucna bude muset obec řešit také kanalizaci a čističku odpadních vod. Radní Vít Hromádko apeloval na starostu, aby zvážil vstup do vodohospodářského sdružení, které by mu mohlo případnou realizaci velmi usnadnit.

Autor: Jiří Duchek