Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj "…hlavně nesmí býti smutno!"

"…hlavně nesmí býti smutno!"

18. 4. 2020

Žijeme v době „koronavirové“, a tak se zdánlivě ve svých obcích nezajímáme o nic jiného, než jak chránit sebe a své spoluobčany před touto nebezpečnou nákazou. Ano, věnujeme tomu hodně prostředků, úsilí, energie i času. Nemáme čas ani možnost se zrekreovat a pobavit jako dříve, ale znovu si dokazujeme, jak dokážeme na malých obcích a městech stát při sobě, když je třeba a jak vynalézavý a šikovný jsme národ. 

Jiří Nešpor, předseda KV STAN v Karlovarském kraji

Jiří Nešpor, předseda KV STAN v Karlovarském kraji

A jde to i s nadhledem a vtipem, jak dokazují různé videomontáže a fotomontáže kolující po sítích. Je to doba zlá, ale vůbec ne beznadějná! Zachovejme si proto náš nadhled a optimismus a předávejme ho, více než kdy jindy, svým spoluobčanům. Naši občané to potřebují a hlavně to od nás i podvědomě očekávají. Jsme určitými autoritami ve svých vesnicích, obcích, obvodech a městech a je známo, že v krizových momentech hledá člověk nějakou oporu právě u takových autorit. Nejsme k tomu vůbec povoláni, ale přesto se to od nás očekává… a tak se vyzbrojme optimismem a dobrou náladou a rozdávejme ji svému okolí. Hlavně nesmí býti smutno… !

Nic horšího, než že by nyní národ upadl do pesimismu a beznaděje, by jej nemohlo potkat. Slova pana Svěráka při celostátním poledním rozhlasovém vysílání dne 25.března to vyjádřila beze zbytku a jeho píseň Není nutno by mohla být pro nás symbolem této doby podobně jako jím byla Modlitba pro Martu v roce 1968. A já pevně věřím, že až doba zlá pomine, stane se Není nutno písní stejně nesmrtelnou.

Od nás Starostů se ale také očekává, že i v této složité době budeme konstruktivní vládní i krajskou opozicí, která nedovolí koaličním politikům, premiérem počínaje a těmi krajskými konče, aby na nás, pod rouškou otcovského děkovného projevu, ušili nějakou boudu a vytěžili nekalé politické body. Ale ani o to nyní nemám strach. Máme velezkušené a neohrožené zástupce v Parlamentu ČR i krajském zastupitelstvu a současně připravujeme nejkvalitnější kandidátku do nadcházejících podzimních krajských voleb za dob existence našeho hnutí v Karlovarském kraji. Zde chceme naše pětičlenné zastoupení v krajském zastupitelstvu výrazně navýšit a promluvit konečně rozhodujícím způsobem i do řízení kraje. Máme pro to vhodné kandidáty, máme splnitelný program a jsme směrem k těmto volbám naplněni přiměřeným optimismem. Podpora z obcí, měst a regionů, dokonalá znalost problematiky, erudice našich předních kandidátů a jejich široká známost – to jsou naše hlavní devizy.

A tak vzhlížejme k budoucnosti (té koronavirové i politické) s optimismem a nadějemi.

 

Jiří Nešpor, předseda KV STAN v Karlovarském kraji

Autor: Jiří Duchek, Jiří Nešpor