Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Hejtman Petr Kulhánek (STAN) se zúčastnil návštěvy výkonného místopředsedy Evropské komise a jednání souvisejících s transformací regionu

Hejtman Petr Kulhánek (STAN) se zúčastnil návštěvy výkonného místopředsedy Evropské komise a jednání souvisejících s transformací regionu

19. 7. 2021

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek se zúčastnil dvoudenní návštěvy výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse v Praze a Ostravě. Na programu byla jednání zaměřená na Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj a na jejich transformaci v souvislosti s útlumem těžby uhlí. Pro Karlovarský kraj je pro období 2021 – 2026 vyčleněno z Fondu spravedlivé transformace (FST) 6,3 miliard korun. Tyto prostředky mají pomoci regionu s jeho transformací po ukončení těžby uhlí.

Hejtman Petr Kulhánek (STAN) se zúčastnil návštěvy výkonného místopředsedy Evropské komise a jednání souvisejících s transformací regionu

Hejtman Petr Kulhánek (STAN) se zúčastnil návštěvy výkonného místopředsedy Evropské komise a jednání souvisejících s transformací regionu

Hejtman Petr Kulhánek a jeho náměstek pro transformaci Vojtěch Franta prezentovali současný stav Plánu spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje včetně dosud plánovaných strategických projektů. „V pátek jsme Fransi Timmermannsovi představili naše tři pilíře, kterými jsou ekonomická, sociální a environmentální transformace. Kladně hodnotil navrženou architekturu, stejně jako typové strategické projekty. Zdůraznil, že podle jeho vlastní zkušenosti s transformací uhelného regionu v Holandsku je třeba věnovat velkou pozornost vzdělávací struktuře, oborům vzdělávání, které budou odpovídat zaměření průmyslu v budoucnu a rekvalifikacím pracovníků opouštějících sektor těžby,“ shrnul hejtman Petr Kulhánek. Frans Timmermans také kvitoval záměr Karlovarského kraje v podobě zapojení konceptu Nového evropského Bauhausu, který je zmiňován v prioritách Evropské komise.

Po prezentaci v Praze se vedení kraje s místopředsedou Timmermansem a s delegací zastoupení Evropské komise přesunuli vlakem do Ostravy, kde se v Národním superpočítačovém centru uskutečnil kulatý stůl k transformaci regionů za účasti zástupců krajů postižených těžbou uhlí a podnikatelské sféry. Tématem byla zejména orientace na obnovitelné zdroje energie, jejich podíl během 10 až 15 let a energetická stabilita po konci výroby elektřiny z fosilních paliv. Hejtman Kulhánek v diskusi upozornil, že je třeba co nejdříve dokončit dialog, jak bude vypadat energetický mix v dalších desetiletích, protože nejistota v energetické stabilitě bude limitujícím prvkem v rozvoji území. „Je zásadní, abychom v případě 30 až 40% pokrytí potřeby energie z obnovitelných zdrojů věděli, co bude generovat ten zbytek. Zemní plyn? Malé modulární jaderné reaktory? Importovaná elektřina? Bez této odpovědi jsou víceleté rozvojové strategie ohroženy,“ zdůraznil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.                              

Během osobním rozhovoru nabídl Frans Timmermans vedení kraje svou pomoc a cenné rady z vlastní zkušenosti s transformací holandského regionu Limburk s tím, že jeho příští návštěva by měla směřovat do Karlovarského kraje.

Autor: Jiří Duchek