Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Hejtman Kulhánek při svých výjezdech zavítal do Žlutic, Bochova a do Stružné

Hejtman Kulhánek při svých výjezdech zavítal do Žlutic, Bochova a do Stružné

1. 3. 2023

Další z pravidelných pracovních setkání hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a radního pro rozvoj venkova Víta Hromádko se starosty se tentokrát uskutečnila ve Žluticích, Bochově a Stružné. Ve Stružné navíc pracuje starostka za STAN Zuzana Večerková.

Hejtman Kulhánek při svých výjezdech zavítal do Žlutic, Bochova a do Stružné

Hejtman Kulhánek při svých výjezdech zavítal do Žlutic, Bochova a do Stružné

„Po komunálních volbách došlo v některých obcích a městech k personálním změnám na radnicích, proto se také vracíme do míst, kde jsme již v minulosti byli a snažíme se zjistit od nových starostů, jak se jim daří vpravit se do dění a problematiky jejich funkce. Dozvídáme se tak další poznatky a velmi aktivně se snažíme být nápomoci tam, kde nám to pravomoc a legislativa umožňuje,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.          

Jedním z takových měst jsou Žlutice, kde starostku Helenu Plitzovou a její místostarosty trápí zejména stav komunikací III. třídy a mostů. Silnice ve směru na Verušice je zahrnuta v plánu velkoplošných výsprav Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje pro letošní rok, u druhé, ve směru na Čichalov, je nutné nejdříve vyřešit problematickou alej, následně pak bude také zahájena její oprava, a to zřejmě v roce 2024. S opravami mostů nemůže být kraj nápomocen, neboť jsou ve vlastnictví města. Jeden z mostů však představuje jedinou přístupovou cestu k vodní nádrži Žlutice, hejtman proto přislíbil projednání s povodím Vltavy, zda by nebylo ochotno se podílet na rekonstrukci mostu. Projednáno bylo také téma zdravotnictví, místostarostka navrhla možnost benefitů pro stávající lékaře v kraji, kteří by tak mohli být motivováni k odkladu ochodu do důchodu. Hejtman projedná také s krajským ředitelem policie možnost instalace kamerového systému, protože se město potýká se zvýšenou kriminalitou, krádežemi a nevhodným chováním na veřejnosti. Jako další problém vnímají ve Žluticích dopravní obslužnost autobusovými linkami směrem na Prahu a Plzeň, jejichž výchozí nebo nejbližší zastávky jsou od města dosti vzdálené.       

V Bochově počítají pro letošní rok s menšími investicemi, a to zejména z důvodu vysokých plateb za energie, které musí vynaložit na provoz budov vlastních příspěvkových organizací. Starosta Miroslav Egert probral s hejtmanem plán a podobu budoucí okružní křižovatky ve východní části města, která vznikne v souvislosti s vybudováním dálnice D6, jež by měla v roce 2027 propojit Karlovy Vary s Prahou. Jednání se zúčastnily také ředitelky místní základní a mateřské školy. Zejména na základní škole se potýkají s problémem, kterým jsou žáci přicházející ze spádových a velmi často také sociálně slabších oblastí a ve školním prostředí značně narušují třídní kolektivy. Tato problematika je velmi úzce spjata s doplatkovými zónami a obchodem s chudobou, jíž je třeba řešit na národní úrovni.       

Poslední zastávkou výjezdu byla obec Stružná, přes jejíž centrum projíždějí nákladní vozidla mířící na skládku v Činově. Komunikace obsahuje řadu nebezpečných úseků, a to zejména pro chodce. V Žalmanově by mělo být řešením osazení krajnice patníky a možnost rozšíření silnice nebo vytvoření výhyben pro bezpečný provoz. Obyvatele Stružné a Žalmanova trápí také vysoká hladina hluku z újezdu, kde probíhají vojenská cvičení. Některá z nich se konají v nočních hodinách, kdy zvuky výstřelů a hluk výbuchů narušují noční klid. Hejtman se v této věci setká s krajským velitelem, s nímž projedná nastavení pravidel zejména pro noční cvičení. V rámci pracovního setkání byla projednána také možnost snížení rychlosti na příjezdové komunikaci ke skládce v Činově. Nepochybně pozitivní zprávou je fakt, že pozdně renesanční zámek ve Stružné koupil český podnikatel, který jej rekonstruuje a chystá jeho značnou část a zámecký park zpřístupnit veřejnosti.          

Ve Žluticích, Bochově i Stružné opět připomněl radní Vít Hromádko možnosti čerpání financí z programu obnovy venkova, z něhož mohou obce čerpat tři roky za sebou 250 tisíc korun, nebo si peníze našetřit a využít jednorázově 750 tisíc korun na některý z projektů, jež si připraví.

Autor: Jiří Duchek