Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Dva roky v čele regionu - bilance vedení Karlovarského kraje

Dva roky v čele regionu - bilance vedení Karlovarského kraje

9. 11. 2022

Koalice v čele Karlovarského kraje zakončila poločas svého volebního období. 

Dva roky v čele regionu - bilance vedení Karlovarského kraje

Dva roky v čele regionu - bilance vedení Karlovarského kraje

Hejtman Petr Kulhánek k tomu řekl:

„Zanedlouho vstoupíme do druhé poloviny našeho volebního období ve vedení kraje. Do naší každodenní práce a do života celého kraje v uplynulých dvou letech zasáhla nejen pandemie koronaviru, ale také válka na Ukrajině. Museli jsme velmi rychle zareagovat na tyto situace a v krátkém čase je zvládnout.

Hlavní prioritou pro nás stále zůstává řešit potřeby našich občanů a pomáhat jim všude tam, kde je to možné. Mimo jiné dnes lidé obtížně hledají zubaře, další ambulantní specialisty i praktické lékaře. Jejich průměrný věk v regionu je vysoký a noví doktoři nemají zájem pracovat hlavně v okrajových oblastech regionu. Karlovarský kraj proto přišel s unikátním systémem pobídek již pro vysokoškoláky studující medicínu, ale i pro nově přicházející lékaře, kteří v součtu všech benefitů mohou získat téměř 4 miliony korun.

Máme za sebou řadu projektů a investičních akcí. Pokračujeme v naplánovaných opravách silnic, hotov je úsek na Sokolovsku od lomu Vítkov do Podstrání, křižovatka ONO v Sokolově, bezpečnější je také křižovatka v Děpoltovicích a na Mariánskolázeňsku slouží řidičům modernizovaná část silnice v úseku Lazy – Lázně Kynžvart. Zahájili jsme kompletní modernizaci karlovarské nemocnice, namísto starých nevyužívaných budov vzniknou nové účelné a komfortnější prostory pro jednotlivá oddělení. Připravujeme výstavbu nového urgentního příjmu Nemocnice Sokolov. V Nejdku začala celková rekonstrukce Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ a v chebské nemocnici je po dostavbě vše připraveno pro vybavení nových prostor, které od příštího roku budou k dispozici pacientům.

S velkým ohlasem se setkalo zavedení letních letů do Turecka z karlovarského letiště. Díky obrovskému zájmu o tyto lety, které kraj finančně podpořil, se v příštím roce rozšíří možnost letět na dovolenou z Karlových Varů i do Heraklionu na Krétě. Pokračujeme v maximální podpoře oprav památek, rekordní jsou dotace na sport dětí a mládeže.

Minulý rok v září a letos v červnu jsme pozvali všechny zájemce na akci  „Kraj dokořán“ – celodenní akci v areálu krajského úřadu, v němž jsme nabídli program pro děti ze školek  i studenty, besedy s osobnostmi, koncerty mladých kapel, slam poetry, ochutnávku dobrot z našeho kraje. Budu se těšit, že i příští rok přilákáme tisíce návštěvníků.

Ocitli jsme se v nelehké době, kdy rostou obavy z cen energií, pohonných hmot, dnes už i běžných potravin. V nejistotě jsou podniky a firmy, které několikanásobné účty za elektřinu a plyn nutí neustále měnit plány. V těžké situaci je řada domácností. Proto kraj vytvořil soubor opatření, tzv. „záchrannou brzdu“,  která se soustředí na ty nejpotřebnější a zahrnuje poradenství i finanční pomoc.

 Vážím si soudržnosti a spolupráce týmu ve vedení kraje, společně s kolegy jsme v pravidelném kontaktu se starosty měst a obcí, s hospodářskou komorou, s vedením škol, nemocnic, sociálních zařízení a dalších institucí. Osobně jsem velmi rád, že například starostové oceňují nově nastavené čerpání dotací z Programu obnovy venkova rozložené do tří let, během nichž mohou získat až 750 tisíc korun.  Snažíme se pomoci lidem, kteří se na nás obracejí se svými problémy, všichni k nám mají otevřené dveře.“

 

Hospodaření kraje:

 • Na počátku letošního roku jsme dosáhli historicky nejvyšších zůstatků na účtech Karlovarského kraje (2 mld. Kč), aniž by se omezily investice a výdaje do všech podporovaných oblastí
 • Přebytek hospodaření za rok 2021 činil 910 milionů korun, i přes uprchlickou krizi počítáme s přebytkem i za rok 2022. Na rok 2023 máme připraven přebytkový provozní rozpočet kraje umožňující vytvářet rezervu na nepředpokládané výdaje
 • Účelnější a tím pádem efektivnější je zhodnocování finančních prostředků kraje s pozitivním dopadem ve výši desítek milionů korun

Komunikace s městy a obcemi, dotace:

 • Navštívili jsme zatím 80 měst a obcí ze 134 v Karlovarském kraji, ze kterých jsme si odvezli více jak 200 různých úkolů a podnětů, 2/3 se již podařilo vyřešit. Z poslední doby je to například zahájení prací na neudržovaném Kosovém potoce ve Valech u Mariánských Lázní, které provádí Povodí Vltavy
 • Obce jsme v rámci Programu obnovy venkova podpořili v roce 2021 dotací v celkové výši 30 milionů korun, na rok 2022 je pro ně připraveno 35 milionů korun a příští rok plánujeme navýšení o více než 7 milionů ročně. Dotační titul zahrnuje i podporu malých vesnických prodejen
 • Poskytli jsme dotaci obci Doupovské Hradiště na projekt nového krematoria. Kraj projekt podpořil částkou ve výši téměř 5 milionů korun, krematorium bude sloužit pro potřeby celého regionu a umožní rodinám rovněž alternativní možnosti posledního rozloučení se se zesnulými
 • Na pomoc obcím zasaženým tornádem a bouří v Jihomoravském a Ústeckém kraji v roce 2021 jsme zaslali 2 miliony korun z krajského rozpočtu

Podpora hasičů, záchranářů:

 • Na podporu Hasičského záchranného sboru jsme v posledních dvou letech vydali 13,5 milionu korun, jednotky dobrovolných hasičů získaly z krajského rozpočtu 21 milionů korun
 • V roce 2021 a 2022 jsme přispěli na pořízení nových sanitek (5 vozů v každém roce) a na modernizaci technologií i vybavení

Zdravotnictví:

 • Kraj připravil unikátní systém pobídek pro nové lékaře. Jde o zcela zásadní navýšení stipendií, pro studenty medicíny, jež po skončení specializační přípravy počítají s návratem do regionu. Výrazně vyšší finanční podporu chce kraj nabídnout například také na zařízení nových i stávajících ordinací praktických lékařů, pediatrů, zubařů, nově také gynekologů nebo na specializační vzdělávání. Jde o zcela ojedinělá opatření, která v rámci výše finanční podpory nemají v České republice konkurenci
 • Kvůli trvajícímu nedostatku praktických lékařů jsme zavedli nový dotační program pro obce na podporu vybavení a vzniku ordinací, kterou hned v tomto roce využilo město Bečov, v roce 2022 pak Teplá, Nová Role, Bochov a Mariánské Lázně
 • Nový dotační titul mohou využít obce do 20 tisíc obyvatel na pořízení přístrojového vybavení pro specializované ambulance – jde např. o rentgenové, sonografické či kardiologické ultrazvukové přístroje, pro rok 2022 kraj vyčlenil 1 milion korun
 • Vyplatili jsme náborové příspěvky pro nově nastupující zdravotníky do našich nemocnic, pro nové učitele. V nemocnicích je díky účinným motivačním pobídkám personální situace stabilizovaná               
 • S novým vedením krajské nemocnice jsme stabilizovali její hospodaření, snižujeme její závislost na krajském rozpočtu o desítky milionů ročně, uhradili jsme pohledávky po splatnosti, postupně se daří hradit akumulovaná ztráta z minulých let    

Další příklady udělených dotací:

 • Dotace na sport dětí a mládeže a další sportovní příspěvky včetně individuálních dotací  - z 36, 4 mil. Kč v roce 2020 zvýšeno na 44,8 mil. Kč v 2021, obdobně v roce 2022, pro rok 2023 zvyšujeme o další 4 mil. Kč na krytí vysokých provozních nákladů klubů
 • Dotační titul na obnovu kulturních památek - z 12 mil. zvýšeno na 20 mil. korun, nově jsme vyčlenili 10 milionů korun na podporu přípravy projektů oprav památek a na podporu měst zapsaných na seznam UNESCO – 6 milionů korun           
 • Dotace na Program děti a mládež v kultuře zvýšen z 2,6 mil. korun na 4,6 mil. korun           
 • Dotace na vydávání neperiodických publikací po přerušení znovu vyhlášen dotační program  v alokaci 400 tisíc korun
 • Na podporu lázní a ubytovacích zařízení v regionu po covidové pandemii jsme připravili pro návštěvníky těchto zařízení vouchery na pobyty na území Karlovarského kraje mimo sezónu – jen v roce 2021 šlo o 3 miliony korun, k tomu kraj ještě 1 milion v roce 2022 přidal
 • Vyšli jsme vstříc žadatelům o dotace a posunuli jsme termíny podání žádostí, aby měli více času na plánování své činnosti a pořádání akcí

Doprava:

 • Obhájili jsme nezpoplatnění dálničních úseků D6 v kraji, lidé tak jezdí po úsecích D6 v Karlovarském kraji bez poplatku
 • Vyjednali jsme s Ministerstvem dopravy ČR přípravu chybějícího úseku D6 z Chebu do Německa na A93
 • Do oprav silnic II. a III. tříd jsme investovali podle plánu do akcí, jako byla modernizace silnice na Sokolovsku Vítkov – lom, Podstrání, křižovatka Anenské údolí, modernizace křižovatky Cheb, Hradiště, oprava komunikace k letišti v Karlových Varech, modernizace křižovatky v Děpoltovicích, statické zajištění opěrné zdi v údolí u Lokte, přestavby křižovatky ONO v Sokolově a další. Na tyto akce čerpáme dotace od státu a EU           
 • Dokončili jsme zadávací řízení na dodávku 170 nových autobusů na CNG, které by měly vozit cestující ve veřejné dopravě po celém regionu

Školství a sport:

 • Uzavřeli jsme strategické partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni, v rámci kterého dojde k dalšímu rozšiřování vysokoškolské výuky v kraji. Jde hlavně o pedagogické obory k získání kvalifikace učitelů - v akademickém roce 2021 se nově otevřel magisterský obor studia učitelství pro 1. stupeň, dále se nově v akademickém roce 2023 – 2024 otevře studium kinantropologie – wellness specialista, připravují se další obory zdravotnické a průmyslové
 • Úspěšně se nám podařilo oslovit žáky a studenty škol v kraji k aktivní účasti v Krajském parlamentu dětí a mládeže Karlovarského kraje. V říjnu 2021 historicky poprvé jednali členové parlamentu a ve své činnosti nadále pokračují   
 • V našem kraji, jako prvním v republice, začne od nového roku působit Střední článek podpory ministerstva školství. Ten nabídne metodickou pomoc směrem k mateřským a základním školám. Pomůže s administrativní zátěží, se kterou bojují zejména školy v menších obcích
 • Pro Dětský domov Karlovy Vary jsme zrekonstruovali Villu Chigirinsky v Dalovicích. Děti i jejich vychovatelé získaly moderní a důstojné prostředí. Součástí rekonstrukce jsou i byty na půl cesty
 • Vyšší odborná škola v Chebu dostala nové a důstojné prostory rekonstrukcí bývalého kadeřnického učiliště. Po 15 let existence tak chebská škola má samostatnou budovu, ve kterém může rozvíjet nejen svou pedagogickou činnost, ale také posilovat komunitní charakter školy
 • V roce 2021 jsme provedli opravy 5 krajských škol za 35 milionů korun, byla mezi nimi například pedagogická škola v Karlových Varech, lesnická škola ve Žluticích nebo ašské gymnázium. V roce 2022 to byly opravy za 60 milionů korun – mezi nimi například rekonstrukce oken a fasády na Základní škole Ostrov, rekonstrukce tělocvičny gymnázia Ostrov a spousta dalších menších oprav          
 • Posilujeme vzdělávání našich ředitelů, učitelů a dalších pedagogických pracovníků.  Na intenzivní kurz Ředitel naživo jsme poslali ředitele a jejich zástupce čtvrtiny našich škol. Jako důležitou vnímáme také studentské zahraniční pobyty, kde střední školy se aktivněji zapojují do programů Erasmus +          
 • Posílili jsme podporu sportu, a to zejména v mládežnických kategoriích a menších sportovních oddílů. Jen v roce 2023 bude napříč krajem rozděleno rekordních 49 milionů, ve kterých myslíme i na složitou energetickou situaci klubů
 • Po dlouhých měsících se na začátku roku 2023 otevře ordinace sportovního lékaře v Karlovarském kraji

Sociální věci:

 • V sociální oblasti jsme zjednodušili pravidla a podmínky pro poskytovatele sociálních služeb. Posílili jsme jejich právní jistotu o jasná pravidla právní obrany, už nikdy nebudou služby bezbranné vůči zvůli krajských úřadníků nebo politiků     
 • Navýšili jsme zápůjčky službám, které pomáhají překlenout první část roku, kdy jsou služby bez dotací na provoz. V roce 2022 jsme mimořádnými zápůjčkami zcela sanovali rozpočtové provizorium a zajistili tak průběžné financování provozních nákladů služeb
 • Digitalizovali jsme a zrychlujeme komunikaci o dotacích, tedy především uzavírání smluv se sociálními službami, která již většinou probíhá prostřednictvím datových schránek a šetříme tak statisíce korun
 • Pokračujeme v zavádění systému, který nám přesně řekne, jaká je poptávka po pobytových službách. V roce 2022 jej služby používají ve zkušebním provozu a od roku 2023 už bude pro pobytové služby povinný
 • Ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jsme připravili Strategii sociálního začleňování. Tu budeme od roku 2023 naplňovat, mimo jiné tím, že budeme podporovat rozvoj zvýšení dostupnosti bydlení prostřednictvím garancí pro vlastníky nemovitostí
 • Připravili jsme soubor opatření na pomoc lidem v našem kraji ohroženým energetickou krizí. Balíček zahrnuje ve spolupráci s obcemi vytipování lidí, kteří pečují o své blízké s postižením, případně seniorů, kteří nevyužívají možnosti státní podpory. Těmto lidem bude poskytování poradenství, v případě nutnosti i finanční pomoc. Kraj na ni vyčlenil 10 milionů korun
 • Zahájili jsme rekonstrukci Domova se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku. Klientům zařízení se tak dostane nejmodernější péče. Náklady dosáhnout výše až 450 milionů korun. Doba levného stavění skončila před naším nástupem, ale my počítáme s tím, že získáme dotační podporu cca 130 milionů korun
 • Připravili jsme několik projektů z evropských fondů, které přinesou peníze na rozvoj potřebných sociálních aktivit a služeb. Celkové náklady těchto připravených projektů k 28. 10. 2022 činí cca 225 milionů korun, většina projektů začne v roce 2023
 • Nově jsme přistoupili ke kampani, jejímž cílem je získat pěstouny. Nabídli jsme Týden pěstounství s ambasadorem Janem Onderem, který vedl besedy s pěstouny i psychology, zájemci o pěstounskou péči mohli společně posedět u ohně a pobavit se o tom, co pěstounská péče obnáší

Kultura, cestovní ruch:

 • V červenci 2021 Výbor světového dědictví UNESCO oznámil úspěch nominace evropských lázeňských měst na Seznam UNESCO. Pro Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně nastal historický milník pro další rozvoj. Kraj na podporu těchto měst vypsal dotační titul, každé z nich mohlo získat 2 miliony korun
 • V revitalizaci národní kulturní památky Císařské lázně v Karlových Varech jsme postoupili do poslední fáze. Císařské lázně se budou pyšnit variabilním vestavěným sálem se světově unikátní akustikou. Příchozí budou moci obdivovat nevšední muzejní expozicí s moderními technologiemi. Památka má ambici stát se multifunkčním a multižánrovým centrem pro domácí i zahraniční návštěvníky
 • Opět jsme podpořili konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. V roce 2021 se kvůli opatřením v souvislosti s COVID-19 konal v posledním srpnovém týdnu, v roce 2022 už opět první týden v červenci. Karlovarský kraj se na festivalu prezentoval nabídkou stánku krajské destinační agentury Živý kraj, ale také velkou konferencí s účastí významných osobností ze světa ve spolupráci s magazínem FORBES, která měla v roce  2022 podtitul „Úplně nejlepší kraj“
 • Dokončili jsme nový depozitář Krajské knihovny v Karlových Varech a nově zrekonstruovaný statek v Milíkově, který je nádhernou ukázkou lidové architektury na Chebsku
 • Posílili jsme finanční podporu symfonickým orchestrům
 • Zvýšili jsme finanční podporu ve všech dotačních titulech v oblasti kultury a památkové péče
 • Založili jsme společnou Destinační agenturu Krušné hory s Ústeckým krajem, která sjednotí rozvojové aktivity a marketing Krušnohoří s cílem rozvíjet udržitelný cestovní ruch v oblasti s důrazem na ochranu přírody, zachování rázu krajiny, ale s potřebnými službami pro turisty a návštěvníky
 • Výrazně jsme navýšili podporu cestovního ruchu a lázeňství, ať už masivními a úspěšnými kampaněmi na přilákání hostů ale i podporou výzkumných projektů veřejné výzkumné organizace ILAB, za které tato instituce obdržela prestižní mezinárodní ocenění ESPA Innovation Award 2022

Regionální rozvoj:

 • Potvrzuje se, že regionální rozvoj je "hlavním nádražím". Cíl zapojovat do rozvoje KK strategicky co nejširší škálu aktérů je naplňován. Upevňuje se status manažerů v území působících v rámci mikroregionů a Místních akčních skupin, kteří jsou významnými partnery pro celou řadu projektů kraje.
 • Dokončili jsme nový Program rozvoje Karlovarského kraje 2021+
 • Vykročili jsme směrem k transformaci – proměně našeho strukturálně postiženého regionu v kraj, kde se díky řadě projektů zlepší podnikatelské a inovační prostředí, posílí se věda a výzkum, lidé najdou pracovní místa v nových oborech a od těžby region přejde k novým zdrojům energie. Připravili jsme velmi kladně hodnocený Plán spravedlivé územní transformace k čerpání 6 miliard korun z evropského Fondu spravedlivé transformace
 • Máme připravené a schválené strategické projekty Karlovarského kraje – přestavbu keramické školy v Karlových Varech, vybudování Centra lázeňského výzkumu, Krajského inovačního centra a byznys parku, vznikne také zázemí pro kreativní odvětví – 4K
 • Připravili jsme výstavbu dalšího úseku páteřní Cyklostezky Ohře, který povede z Dalovic do Všeborovic a Šemnice a projektově jsme zajistili stavbu mostu přes řeku Rolavu na frekventované cyklostezce Přebuz - Chaloupky
 • Pracujeme na nové cyklostrategii kraje a koordinujeme aktivity týkající se cyklistické infrastruktury
 • Posílili jsme dotace na přípravu a stavby cyklostezek v regionu a úpravu tras pro běžecké lyžování. Vyslyšeli jsme podněty z území a připravili nový dotační titul na Podporu strojové techniky k údržbě veřejných zimních tras v Karlovarském kraji, týkající se obnovy techniky, zejména roleb, zimních skútrů, čtyřkolek a podobně
 • Přepracovali jsme Program obnovy venkova s pracovním názvem POV 2022+, který je nově koncipován jako program tříletý. Pro každou obec do 3000 obyvatel máme dispozici 250 000 Kč ročně. Kumulativně 750 000 Kč pro tříleté období. Stačí podat jen velice jednoduchou žádost. Každá obec si sama určuje, zda alokaci vyčerpá v jednotlivých letech, nebo kumulativně. Celková alokace pro POV byla navýšena z řádově 24 na 35 mil Kč ročně. Pro rok 2023 připravujeme další změny. POV bude nově pro obce do 10 000 obyvatel. Zvyšuje se i podpora pro manažery v územní působící v rámci mikroregionů a MAS. S tím souvisí i další navýšení alokace programu z 35 na 42,25 mil Kč ročně   
 • Přestáváme si jen hrát na eGovernment, ale realizujeme ho v praxi. Od roku 2023 bude možné žádost o dotaci z Programu obnovy venkova, Podpory územně plánovací činností obcí Karlovarského kraje a SENIOR EXPRESU podat pouze elektronickou formou. Žádné jiné alternativy nebudou připuštěny. Po otestování procesu bude postup aplikován napříč krajským úřadem. Zároveň se diskutuje úprava dotačního portálu, aby nově fungoval jako ucelená databáze dotací od „A do Z“. Od podání žádosti o dotaci, přes elektronický podpis veřejnoprávních smluv až po závěrečné vyúčtování dotace        
 • Přihlásili jsme se k druhé výzvě MPO týkající se dotačního programu na podporu vesnických prodejen Obchůdek 2021+. Pro rok 2022 je pro Karlovarský kraj připravena alokace 4 mil Kč. Oprávněným žadatelem je obec, nebo podnikatel provozující obchůdek v obci do 1000 obyvatel (nebo do 3 000, ale v místní části do 1000 obyvatel) a je určen na pokrytí nákladů mezd, energií, zajištění internetu, platebních terminálů a drobného neinvestičního vybavení apod. Výše možné dotace je 50 – 130 tisíc Kč
 • Připravili jsme komplexní podklady a zahájili jsme práce na rozsáhlé aktualizaci Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje. Celou řadu záměrů do této aktualizace jsme důkladně prověřili územními studiemi, a to vždy ve spolupráci s dotčenými obcemi. Ve studiích se zaměřujeme vždy na složité části území našeho kraje (v oblasti dopravní infrastruktura cestovního ruchu i obnovy území po těžbě), kde je nezbytná koordinace záměrů mezi jednotlivými obcemi i soukromými subjekty
 • Realizujeme aktivity v oblasti urbanistické a architektonické osvěty a prostorového plánování, spolupracujeme s obcemi i odbornou a laickou veřejností. Důsledně zapojujeme veřejnost do přípravy našich rozvojových aktivit
 • Přispíváme studiemi a odbornými konzultacemi ke zvýšení architektonické kvality stavebních investic kraje a k efektivnímu využití krajských nemovitostí

Informační technologie:

 • Posílili jsme kyberbezpečnost v rámci krajského úřadu a pokračovali v digitalizaci agend, abychom lidem nabídli online prostředí pro možnost podání žádostí o dotace a další komunikaci s úřadem
 • Zahájili jsme práce na novém informačním portálu Karlovarského kraje, který by měl na jaře roku 2023 nabídnout internetové stránky podstatně přehlednější a tím pádem vstřícnější pro všechny uživatele
 • Od roku 2023 musí mít kraje v ČR k dispozici digitální technickou mapu (DTM). Jednotný mapový podklad pro celé území regionu, který má sloužit městům a obcím, projektantům a investorům, správcům sítí a samozřejmě veřejnosti dokázal Karlovarský kraj připravit v předstihu a zvládl ji pořídit z velké části vlastními silami

Životní prostředí:

 • V roce 2022 kraj poprvé udělil ocenění Zelená hvězda určené pro významné počiny v oblasti ochrany přírody a životního prostředí (spolek Zamenis). Založili jsme tak tradici, na kterou chceme v příštích letech navazovat
 • Pokračovali jsme v udílení dotací na opatření v boji proti suchu – letos jsme měli rekordních 33 žádostí, vyčlenili jsme 5 milionů korun    
 • Na vybudování vodovodů a kanalizací v menších obcích jsme poslali v uplynulých dvou letech na dotacích přes 20 milionů korun  
 • Zefektivnili jsme propagaci oceněných výrobků soutěže Dobrota Karlovarského kraje (poskytujeme reklamní materiály výrobcům). Propojili jsme tuto soutěž s prezentací na celostátní akci Země živitelka, kde jsme výrazně zatraktivnili a rozšířili stánek prezentující náš kraj
 • Nechali jsme zpracovat studii profilů pro realizaci malých vodních nádrží           
 • Minimálně jednou ročně se setkáváme se starosty všech obcí na jednotlivých ORP a řešíme aktuální problémy včetně legislativních změn    
 • Vydali jsme publikaci Drahé kameny Karlovarského kraje, vydali aktualizovanou publikaci Vzácné a ohrožené houby Karlovarského kraje a do tisku připravujeme publikaci Zvláště chráněná území Karlovarského kraje    
 • Vytvořili jsme pracovní skupinu pro přípravu vyhlášení nové CHKO Krušné hory a intenzivně komunikujeme se starosty a zainteresovanými subjekty na jejím vzniku        
 • Zahájili jsme intenzivní přípravu k realizaci energetického managementu. I přes překotné změny a složitý vývoj cen energií pokračujeme v realizaci centrálního nákupu elektrické energie a plynu pro obce a jejich organizace

Řešení uprchlické krize spojené s válkou na Ukrajině:

 • Zatímco předchozí „pandemické roky“ nás donutily řešit a zvládnout epidemii koronaviru, válečný konflikt na Ukrajině znamenal mohutný příliv uprchlíků i do našeho regionu
 • Karlovarský kraj vložil na pomoc válkou zasažené Ukrajině 5 milionů korun do veřejných sbírek, dále vynaložil na pomoc uprchlíkům z krajského rozpočtu cca 230 milionů korun
 • V březnu 2022 jsme uvedli do provozu Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, prostřednictvím něhož prošlo do dnešních dnů více než 18 tisíc převážně žen a dětí, pro které bylo nutné zajistit poskytnutí zdravotní péče, ubytování a vzdělání

Autor: Jiří Duchek