Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Dům kultury v Ostrově projde rekonstrukcí

Dům kultury v Ostrově projde rekonstrukcí

12. 2. 2019

Unikátní kulturák, který je dominantou Mírového náměstí v Ostrově, čeká výměna oken, dveří a oprava omítky. Více v článku Vladimíra Meluzína ze serveru karlovarsky.denik.cz:

Dům kultury v Ostrově projde rekonstrukcí

Dům kultury v Ostrově projde rekonstrukcí

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na opravu omítky a výměnu a repasi oken a dveří objektu. Předpokládaná hodnota zakázky podle projektanta představuje zhruba 29,2 milionu korun.

„Zadávací řízení by mělo být s největší pravděpodobností ukončeno 13. února, pokud nebude třeba posouvat tuto lhůtu. Předání staveniště je plánováno na duben a zahájení prací po 10. květnu. Práce jsou plánovány na období od 10. května 2019 do 31. srpna 2020,“ informovala Lucie Mildorfová, vedoucí odboru kancelář starosty.

V první etapě budou vyměňována a repasována okna, dveře na průčelí domu kultury a zároveň v zadní části, kde budou prováděny i práce na fasádě. Ve druhé etapě bude dokončena výměna zbývajících oken, dveří a dokončena celá fasáda na budově.

Práce budou spočívat v opravě omítané části fasády. Fasáda bude celoplošně omyta tlakovou vodou, poté se mechanicky očistí od nepevných částic. Na takto připravenou plochu bude aplikován penetrační nátěr. Dále bude fasáda vyspravena a doplněna o chybějící části reliéfů a soklové římsy, doplněné části budou rovněž opatřeny speciálním nátěrem a doplněné profily budou probarveny v barvě fasády.

Oprava obkládané části je rozdělena rovněž podle míry jejího poškození. Mírné poškození bude opraveno přespárováním. Podle informace z městského úřadu bude větší poškození opraveno dotmelením chybějících rohů či hran. Všechny dotmelené části obkladu budou probarveny v barvě stávajícího obkladu, značné poškození kamenného obkladu v pozicích všech portálů vedle schodišť do objektu bude rozebráno a znovu obloženo. Předpokládá se použití stávajících desek z jedné poloviny a nahrazení novými kusy z druhé poloviny.

V celém rozsahu fasády stávajícího objektu je navrženo vybourání stávajících dřevěných oken, vyjma oken a dveří vhodných k repasi, podle dohody se zástupci Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Lokti. Nová okna budou dřevěná, zasklená izolačním trojsklem či dvojsklem. Finální odstín rámů bude určen zástupcem orgánu státní památkové péče v rámci realizace stavby ze vzorníku dodavatele oken.

Památková hodnota objektu spočívá kromě jiného v autenticky zachovaném výrazu stavby s původními prvky včetně výplní i interiéru, včetně původního mobiliáře. Autorem architektonického návrhu byl akademický architekt Jaroslav Krauz s kolektivem pracovníků závodu Budování, národní podnik Jáchymovské doly, vedeným Josefem Sedláčkem. Dům kultury byl dostavěn a slavnostně otevřen 1. května 1955.

Zdroj: https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/unikatni-kulturak-ceka-rozsahla-rekonstrukce-20190201.html

Autor: Erich Kříž