Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Do Těšovic a Děpoltovic vedla další cesta hejtmana Kulhánka

Do Těšovic a Děpoltovic vedla další cesta hejtmana Kulhánka

20. 12. 2021

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek spolu s krajským radním Vítem Hromádkem zamířili na své pracovní cestě regionem do Těšovic u Sokolova. Se starostou Josefem Radkem řešili kromě jiného průjezd kamionů obcí i přes zákaz vjezdu na trase do sokolovské chemičky nebo možnost otevřít při jednání Asociace krajů ČR téma zpoplatnění věcných břemen při ukládání inženýrských sítí. Starosta ocenil možnost pravidelně prostřednictvím videokonferencí komunikovat s vedením kraje a napřímo si vyměňovat aktuální informace.

Do Těšovic a Děpoltovic vedla další cesta hejtmana Kulhánka

Do Těšovic a Děpoltovic vedla další cesta hejtmana Kulhánka

„Obec je v kontaktu s policií a společností Synthomer, nicméně pravidelně se stává, že řidiči nákladní dopravy nerespektují zákaz vjezdu a projíždějí trasou přes Těšovice. Domluvili jsme se proto s panem starostou, že vedení firmy informuje dodavatele a dopravce o možném příjezdu do chemičky výhradně mimo obec Těšovice. V kombinaci s doplněním dopravního značení po určité době vyhodnotíme situaci, zda opatření byla efektivní,“ upřesnil hejtman Petr Kulhánek. Stejně tak bude hejtman chtít na základě podnětu starosty řešit na úrovni Asociace krajů, ale i se společností ČEZ, problém zpoplatnění věcných břemen při ukládání inženýrských sítí. Se zástupci obce diskutoval rovněž o transformaci kraje a informoval je o webu www.menimekraj.cz, kde najdou základní informace o přeměně regionu, o projektech a jejich financování.

V Děpoltovicích mluvila starostka Štěpánka Luxíková se zástupci kraje o problému s blízkým kamenolomem, kde probíhají pravidelné odstřely, což ruší obyvatele obce. Zároveň mohou mít následné otřesy vliv na poškození jejich domů. Nákladní vozy, které navíc mnohdy pro cestu do kamenolomu volí průjezd obcí, ničí místní chodníky. Krajský radní Vít Hromádko popsal, z jakých dotačních titulů může obec čerpat finance jak na opravu místních komunikací, tak například na obnovu a přestavby kulturních domů a dalších obecních budov.

Hovořilo se také o rozsáhlé rekreační oblastí kolem Děpoltovického rybníka, kde někteří lidé bydlí trvale a vyžadují stejné služby, jako trvale žijící obyvatelé přímo v obci. To je ale otázka nemalých investic, přesto se obec snaží vybudovat infrastrukturu, opravuje tamní komunikace, plánuje odkanalizování celé oblasti. Děpoltovice a jejich místní část Nivy také trpí nedostatečným pokrytím signálem mobilních operátorů. „Mapujeme „bílá místa“ regionu a plánujeme setkání s operátory, s nimiž probereme, jaké jsou cesty ke zlepšení situace,“ dodal Vít Hromádko. Všichni si pak společně prohlédli varhany v děpoltovickém kostele, které jsou podle starostky jedny z mála na Karlovarsku, jež si dosud zachovaly svou původní podobu. Nicméně v současnosti obec musí uvažovat o jejich opravě. Hejtman přislíbil, že kraj pomůže vyhledat vhodné dotační programy, z nichž by bylo možné finance na opravu varhan čerpat.

Autor: Jiří Duchek