Hlavní stránka Regiony Karlovarský kraj Dejte nám bezplatně Kyselku, postaráme se o ni, píše kraj Mattonce

Dejte nám bezplatně Kyselku, postaráme se o ni, píše kraj Mattonce

24. 8. 2012

Karlovarský kraj chce změnit vlastníka zchátralých lázní Kyselka. Napsal proto majitelům budov dopis, kde se jich ptá, zda by mu je bezplatně převedli. Kraj by je pak opět bezúplatně převedl na Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví, která za záchranu objektů dlouhodobě bojuje.
Dejte nám bezplatně Kyselku, postaráme se o ni, píše kraj Mattonce

Dejte nám bezplatně Kyselku, postaráme se o ni, píše kraj Mattonce

 

Tento postup kraje, o kterém hejtman Josef Novotný informoval na úterní tiskové konferenci, velmi překvapil oba vlastníky zchátralých objektů, tedy společnost Karlovarské minerální vody (KMV) a Revitalizační investiční společnost (RIS, bývalé C.T.S. Duo).
"Dopis jsme odeslali v pondělí majitelům budov lázní v Kyselce s dotazem, jestli jsou ochotni převést tento majetek bezúplatně na Karlovarský kraj," sdělil hejtman Novotný na konferenci.
Pokud kraj s žádostí uspěje, hodlá podle hejtmana tento majetek následně opět bezúplatně převést na Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD). Tento postup vychází právě z návrhu asociace, která se na hejtmana obrátila v červnu."Výzva hejtmana k darování památkově chráněných objektů kraji s tím, že následně budou darovány asociaci, nedává smysl. Proč by darování nemělo proběhnout přímo? Jaký smysl má kraj jako mezičlánek?" reagoval na dotaz ohledně postoje KMV Michal Donath, mediální zástupce společnosti. Ta podle něho nemá žádnou potřebu bezúplatně převádět jakékoliv své nemovitosti na kohokoliv.
 
Donath tvrdí, že hejtman je velmi dobře informován o rekonstrukčních plánech společnosti, která v minulých dnech obdržela souhlasné stanovisko památkářů potřebné pro vydání územního rozhodnutí k zahájení oprav objektu Löschner. "Po dlouhé době je to první dobrá zpráva," říká.
 
Jednatel Revitalizační investiční společnosti Petr Dostál o záměru kraje zatím nemá žádné informace. Dopis ještě neobdržel.
 
"Považuji to za minimálně neslušné, posílat mi vzkazy týkající se vzájemných majetkových vzkazů a převodů tiskem. Možná by bylo korektní nejdříve počkat na názor vlastníka nebo mu aspoň dát možnost se s tím záměrem seznámit," konstatoval Dostál.
 
Za celou akcí vidí spíše politické zájmy před blížícími se krajskými volbami. "Jiná možnost mě nenapadá," říká jednatel.
 
RIS aktuálně realizuje už druhou fázi zajištění objektu Ottova pramene. "Také máme podanou žádost o závazné stanovisko k zajištění Mattoniho vily a připravujeme i další projekty," připomněl Dostál.
 
Úvahám o bezúplatném převedení objektů se nebrání, ale kraj ani asociaci si jako možného nového vlastníka představit neumí. "Uvažovat by se dalo pouze o ministerstvu kultury. Myslím si, že je jedinou zárukou serióznosti."
 
S krajem jsme se zatím na ničem nedohodli, říká asociace
"Po návštěvě Rudi Mattoniho jsme připravili návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací, která by deklarovala náš závazek, že ve chvíli, kdy kraj získá nepotřebný majetek z Kyselky, tehdy dojde k jeho automatickému převodu na asociaci. Samozřejmě se závazkem objekty zabezpečit a udržovat," připomíná viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman.
 
Samotné opravy by asociace musela zajistit ze svých prostředků. "Já jsem skeptický, ale sdružení má údajně podporu ze zahraničí a chce vyhlásit veřejnou sbírku, my jsme ochotni tomuto plánu pomoci," řekl hejtman Josef Novotný.
 
Martin J. Kadrman ale tvrdí, že formálně s krajem nejsou stále na ničem dohodnutí. "Ani více jak po dvou měsících jsme zatím neobdrželi hejtmanem podepsaný náš návrh zmíněné smlouvy o smlouvě budoucí darovací," říká Kadrman. 
 
Navíc se domnívá, že zvolená taktika ze strany kraje není příliš šťastná. "Obávám se, že když kraj v tom dopise adresovaném vlastníkům rovnou řekl, že ty objekty předá naší asociaci, tím to celé zazdil. Jsem přesvědčený, že Mattonka nikdy nedovolí, aby objekty přešly do našeho vlastnictví. Bude se vymlouvat a hledat nějaké zástupné argumenty, například jestli máme pokryté financování, jestli máme pro objekty využití a tak dále," myslí si Kadrman.
 
Zdroj: idnes.cz

Autor: Václav Šlauf